SCP-2621

วัตถุ# SCP-2621

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของ SCP-2621 นั้นได้เก็บไว้ในศูนย์ 27 แล้ว

  • SCP-2621-1 ให้ล็อกไว้ในชั้นใต้ดิน 6 ห้อง B ตรงข้ามกับเตาเผาของศูนย์
  • SCP-2621-2 ให้เก็บไว้ในห้องกักกันกันไฟ
  • SCP-2621-3 และ -4 ให้เก็บแยกกันไว้ในล็อคเกอร์เก็บของของแผนก B
  • SCP-2621-5 ให้เก็บไว้ในตู้แช่แข็งของแผนกพยาบาล

การกักกัน SCP-2621 อย่างเต็มรูปแบบนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถกระทำได้ ให้สกัดกั้นและบันทึกการสื่อสารของวัตถุไว้ทั้งหมด

รายละเอียด: SCP-2621-1 ถึง -6 เป็นชิ้นส่วนร่างกายซึ่งประกอบเป็นตัวตนแบบมนุษย์ที่ผิดปกติ พวกมันไม่ใช่ชีววัตถุ แต่เมื่อมองดูเผินๆในตอนแรกแล้วก็นับว่าดูเหมือนมนุษย์พอสมควร มีทฤษฏีอยู่ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะเลียนแบบการทำงานของจรวด SCP-2621-1 ถึง -4 และ -6 นั้นยังไม่พบการเสื่อมสภาพหรือทรุดโทรมระหว่างการกักกัน ขณะที่ -5 นั้นมีการเสื่อมสภาพในอัตราตามธรรมชาติ

  • SCP-2621-1 (แขนซ้าย): SCP-2621-1 มีช่องเปิดในตำแหน่งซึ่งปกติแล้วจะติดกับลำตัว ภายในนั้นฉาบด้วยสสารแบบโลหะซึ่งระบุไม่ได้อยู่ SCP-2621-1 นั้นสามารถย่อยสลายวัตถุดิบใดๆซึ่งใส่ลงไปในนั้นได้ (จากนี้ไปจะเรียกว่า 'เชื้อเพลิง') วัตถุดิบดังกล่าวจะหายไปเมื่อผ่านช่องเปิดและเข้าไปภายใน
  • SCP-2621-2 (แขนขวา): SCP-2621-2 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่ผิดปกติ SCP-2621-2 จะทำการสันดาปเมื่อ SCP-2621-1 ได้รับเชื้อเพลิง แม้จะเกิดอุณหภูมิสูงเกินกว่า 3,000°เซลเซียสวัตถุก็ไมไ่ด้รับความเสียหายแต่อย่างใด ชิ้นส่วนอื่นๆของ SCP-2621 ที่อยู่ในการกักกันยกเว้น -5 นั้นก็ไม่ได้รับผลจากความร้อนที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
  • SCP-2621-3 (ลำตัว/ท้องน้อย): SCP-2621-3 มีช่องเปิดที่หน้าอกขนาด 0.25 เมตร ช่องเปิดนี้จะไปยังภายในของห้องบังคับจรวดซึ่งปรับขนาดให้เข้ากับพื้นที่ ภายในพื้นที่นั้นมีประตูอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะไปยังพื้นที่อื่นๆภายในตัว จนถึงขณะนี้นั้นยังไม่เคยพบประตูเหล่านั้นเปิดอยู่เลยซึ่งทำให้ไม่สามารถวิจัยต่อไปได้ องคชาตของวัตถุนี้ได้ยืดยาวออกไปรอบท้องน้อยและสอดเข้าไปในทวารหนัก ซึ่งเชื่อว่าเป็นระบบยังชีพที่ดึงสารอาหารและอื่นๆที่เก็บไว้ภายในออกมา
  • SCP-2621-4 (ขาซ้าย): SCP-2621-4 ทั้งชิ้นนั้นสร้างขึ้นจากวัตถุดิบซึ่งจำลองแผ่นเกราะชั้นนอกและป้องกันความร้อนของจรวด ลักษณะภายในของ SCP-2621-4 นั้นยังไม่ทราบ เนื่องจาช่องเปิดที่ต้นขานั้นถูกปิดไว้ด้วยประตูนิรภัยขนาดเล็ก
  • SCP-2621-5 (ขาขวา): ลักษณะทางพันธุกรรมนั้นตรงกับเกรกอรี วอร์ด1 ชิ้นส่วนอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยพอสมควร และก่อนหน้านี้นั้นถูกยึดติดไว้กับวัตถุด้วยเทปกาว
  • SCP-2621-6 (ศีรษะ): SCP-2621-6 ยังอยู่ในชั้นวงโคจร ขณะนี้อยู่ที่ ~200,000 กิโลเมตรจากโลก SCP-2621-6 จะส่งสัญญาณเป็นระยะซึ่งเชื่อว่าเป็นการขอความช่วยเหลือไปยังจุดหนึ่งในกลุ่มดาวนายพราน จนถึงขณะนี้คณะนักภาษาศาสตร์ของสถาบันยังไม่สามารถแปลข้อความเหล่านี้ได้

การเก็บกู้ SCP-2621 ถูกค้นพบเมื่อวันที่ ██/██/19██ ในห้างสรรพสินค้นในลาสเวกัส จากปากคำของพยานนั้น วัตถุแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งซึ่งรวมถึงเสื้อฝนแบบยาวและเดินกะเผลกอย่างสังเกตเห็นได้ SCP-2621 ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเห็นมันหยิบของใส่ในเสื้อเข้าไปพูดด้วย หลังการเผชิญหน้าสั้นๆ SCP-2621 ก็'ระเบิด' แขนขวาของมันติดไฟเผาเสื้อผ้าของวัตถุและทำให้ SCP-2621-5 เสียหาย ในขณะที่ SCP-2621-6 นั้นพุ่งตัวออกไปทะลุหลังคาของอาคาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสองคนได้รับการพยาบาลจากไฟลวกเล็กน้อย และการระเบิดนั้นก็อธิบายว่าเกิดจากแก็สรั่ว

ภาคผนวก: ระหว่างการทดลองความเกี่ยวพันระหว่าง -1 กับ -2 นั้นได้ติดไมโครโฟนสื่อสารไว้ภายนอกของ -1 ไมโครโฟนดังกล่าวบันทึกการเคลื่อนไหวภายในชิ้นส่วนระหว่างการเติมเชื้อเพลิงแต่ละครั้งไว้ได้ ทั้งนี้ สามารถบันทึกความปั่นป่วนคล้ายๆกันนี้จากชิ้นส่วนอื่นๆแต่ละชิ้นของ SCP-2621 ที่กักกันไว้ได้ ยกเว้นแต่ -5 เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่สามารถมองดูภายในของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเชื่อว่าสิ่งนี้บ่งบอกว่ามีตัวตนเฉพาะอยู่ภายใน การพยายามสื่อสารกับตัวตนดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License