SCP-2602 ซึ่งเคยเป็นห้องสมุด

หมายเหตุ: แฟ้มข้อมูลนี้มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ แม้จะเชื่อได้ว่าการอ่านข้อความต่อไปนี้จะไม่มีอันตรายใดๆก็เป็นที่แน่ชัดว่าการทำความเข้าใจและตีความข้อความนี้จะได้รับผลกระทบในด้านลบ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเอกสารต่อไปนี้

library.jpg

SCP-2602

วัตถุ# SCP-2602

ระดับห้องสมุด: เคยเป็น

มาตรการกักกันพิเศษ: ได้นำ SCP-2602 มาไว้ในการครอบครองโดยใช้เรื่องปิดบังว่ามันเคยเป็นห้องสมุด ได้ทำการปลูกไม้พุ่มและต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้รอบพื้นที่เพื่อบดบัง SCP-2602 ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มิใช่บุคลากรเข้าไปภายใน ได้ทำการลบความทรงจำในเมืองที่เป็นที่ตั้งของ SCP-2602 ซึ่งในอดีตเป็นห้องสมุดแล้ว

ข้อมูลออนไลน์ที่อ้างถึง SCP-2602 และข้อเท็จจริงที่ว่ามันเคยเป็นห้องสมุดได้ถูกลบออกไปทั้งหมดแล้ว ได้เพิ่มตัวกรองคำที่บ่งชี้ถึงผลของ SCP-2602 ให้ซอฟท์แวร์เว็บครอว์เลอร์ของสถาบันเพื่อระบุถึงข้อความที่อาจเกี่ยวข้องกับ SCP-2602 สำหรับตรวจสอบแล้ว เอกสารทางกายภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ SCP-2602 ได้รับการระบุและทำลายทิ้งแล้วทั้งหมด

เอกสารของสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับ SCP-2602 นั้นจะต้องได้รับการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยที่บุคคลากรซึ่งไม่คุ้นชินกับลักษณะผิดปกติของมันยังสามารถอ่านได้ โดยทั่วไปแล้ว 40% ของการอ้างอิงว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุดนั้นสามารถลบออกไปได้

รายละเอียด: SCP-2602 เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งแต่ 1921-06-08 จนถึง 1988-04-29 นั้นเป็นห้องสมุด SCP-2602 ตั้งอยู่ใน█████ ███████ ประเทศอังกฤษ และได้เกิดลักษณะผิดปกติขึ้นในเดือนตุลาคม 2004

ในการสื่อสารข้อมูลใดๆเกี่ยวกับ SCP-2602 นั้น ผู้ถูกผลกระทบจะมีความต้องการอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุดอยู่บ่อยครั้ง ถ้อยคำและลักษณะของการอ้างอิงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามผู้เขียนและบริบท แต่ก็จะสื่อข้อมูลนี้ไปอย่างไม่มีความกำกวม ข้อความที่อ้างถึง SCP-2602 นั้นสามารถนำการกล่าวอ้างนี้ออกไปในในระดับหนึ่งโดยผู้ที่มีความรู้ถึง SCP-2602 เพียงเล็กน้อยนอกจากที่ว่ามันเคยเป็นห้องสมุด ความรู้สึกโน้มน้าวในระดับจำกัดที่จะปล่อยให้การอ้างอิงเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่ต้องแก้ไขนั้นได้ขัดขวางการพยายามพัฒนากระบวนการนำการอ้างอิงออกไปโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลใดๆที่ระบุถึง SCP-2602 ก็มีลักษณะผิดปกติด้วยเช่นกัน ผู้ถูกผลกระทบการสื่อสารเกี่ยวกับ SCP-2602 จะระบุถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามันเคยเป็นห้องสมุดว่าเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งทำให้เกิดลักษณะหรือสิ่งที่สังเกตเห็นใดๆเกี่ยวกับมัน สิ่งนี้นั้นได้มีส่วนไปถึงการที่ข้อมูลนั้นจะมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงที่ว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุด แม้ว่าผู้ถูกผลกระทบจะเกิดความเชื่อผิดๆเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงอย่างไร้เหตุผลนี้มันก็จะไม่กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาและไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้ทั่วไป — ตัวอย่างเช่น แม้จะมีผู้ถูกผลกระทบจำนวนหนึ่งได้ชี้ว่าผลของแรงโน้มถ่วงภายใน SCP-2602 นั้นเป็นผลมาจากการที่มันเคยเป็นห้องสมุดแต่ก็ไม่ได้ใช้เพื่อการนั้นอีกแล้ว พวกเขาก็จะไม่ยึดถือความเชื่อนี้ต่อสิ่งปลูกสร้างอื่นๆซึ่งเคยเป็นห้องสมุด

ผู้ถูกผลกระทบนั้นไม่สามารถสื่อสารถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือใดๆเกี่ยวกับการใช้งาน SCP-2602 ในช่วงระหว่างที่มันเป็นห้องสมุดจนถึงการเกิดลักษณะผิดปกติได้ เมื่อถูกระบุให้ทำเช่นนั้น พวกเขาก็จะคอยย้ำและยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุดแทน ด้วยเหตุนี้ และข้อเท็จจริงที่ว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุด การจะคาดคะเนว่าเกิดอะไรใน SCP-2602 บ้างหรือไม่ในช่วงปี 1988 ถึง 2004 นั้นจึงทำได้ยากมาก

ภาคผนวก 1602-1: สรุปผลการสำรวจ SCP-260 2ซึ่งเคยเป็นห้องสมุด ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่โรเดอริคและแคสเซย์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2004 ส่วนที่ไม่สามารถอ่านได้นั้นถูกนำออกไปทั้งหมด

แม้ว่าแผนผังของ SCP-2602 โดยรวมๆแล้วจะนับว่าเหมาะสมกับที่เคยเป็นห้องสมุด มันก็ไม่ได้สอดคล้องกับพิมพ์เขียวที่ได้มาจากทางการท้องถิ่นหรือคำให้การของผู้ที่เคยมาใช้บริการ จึงเชื่อได้ว่า SCP-2602 นั้นเคยเป็นห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SCP-2602 นั้นมีพื้นที่ใต้ดินที่ใหญ่โตมากซึ่งเหมือนกับที่พบได้ทั่วไปในที่ที่เคยเป็นห้องสมุด

SCP-2602 ได้รับความเสียหายจากเปลวไฟอย่างหนักในวันเดียวกับที่มันเกิดลักษณะผิดปกติ เมื่อเทียบกับตารางตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากที่ควรเป็นของกรณีเพลิงไหม้ในที่ที่เคยเป็นห้องสมุด แต่ว่า เศษอาคารบางส่วนนั้นมีระดับรังสีดิวอีที่สูง1 ทำให้ไม่สามาถเข้าถึงศาลบูชาจำนวนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งน่าจะเคยมีไว้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาอ่านหนังสือใน SCP-2602 ในตอนที่มันเป็นห้องสมุด

ได้พบเครื่องจัดเรียงหนังสือระดับสูงจำนวนหนึ่งด้วย แต่การเก็บไว้เป็นเวลานานในที่ที่เคยเป็นห้องสมุดทำให้พวกมันไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องจองจำซึ่งห้องสมุดเคยใช้จับตัวผู้ใช้บริการที่ส่งคืนหนังสือล่าช้าก็ได้รับความเสียหายอยู่ในที่เก็บเช่นกันโดยดูเหมือนจะรุนแรงด้วย

หลุมทิ้งกากของเสียของ SCP-2602 ซึ่งก็เป็นที่คาดเดาว่าที่ที่เคยเป็นห้องสมุดน่าจะมีนั้นถูกปิดล้อมไว้ แต่ว่าความผันผวนจากกระบวนการอดีตบรรณาสถานในของเสียนั้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่แคสเซย์ได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนังอย่างแรงจำนวนหนึ่งซึ่งต่อมาก็พบว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต น่าสังเกตว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุด

สรุป: ตามที่หลักฐานข้อเท็จจริงระบุว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุด และเมื่อก่อนก็เป็นห้องสมุด น่าสังเกตว่า SCP-2602 นั้นเคยเป็นห้องสมุด เป็นไปได้ว่าหลังจากที่มันไม่ได้เป็นห้องสมุดแล้วไม่นานนัก SCP-2602 ก็เป็นห้องสมุดในอดีต ซึ่งสิ่งนี้ชี้ให้เห็นชัดถึงข้อเท็จจริงที่ว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุดและปิดบังว่า SCP-2602 เคยเป็นห้องสมุด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License