SCP-2599

วัตถุ# SCP-2599

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-2599 ถูกกักกันไว้ในห้องกักกันมนุษย์แบบมาตรฐานในฝั่งเดลตาของศูนย์-118 บุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-2599 จะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับมันนอกการทดลอง

บุคลากรจะได้รับการเตือนว่าคำสั่งที่จะบอก SCP-2599 นั้นต้องเรียบเรียงเป็นเชิงชี้แนะ เพราะมันจะไม่ทำให้เกิดลักษณะผิดปกติทั้งสองของ SCP-2599 ทำงาน ห้ามออกคำสั่งโดยตรงนอกการทดลอง

เพื่อรักษาระเบียบวินัย SCP-2599 จะได้รับคำสั่งทุกสัปดาห์ให้ลืมความทรงจำบางส่วนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มันอยู่กับสถาบัน คำสั่งนี้จะต้องระบุช่วงเวลาเจาะจงที่ยาวนานกว่าที่ SCP-2599 เชื่อว่ามันถูกกักกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบรอง

การทดลองกับ SCP-2599 ทั้งหมดจะต้องกระทำผ่านระบบPAทางเดียวเพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้บุคลากรออกคำสั่งที่ย้อนแย้งกับ SCP-2599 อีกต่อไปหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลคนปัจจุบันของ SCP-2599 และผู้อำนวยการศูนย์

รายละเอียด: SCP-2599 เป็นผู้หญิงเชื้อสายเกาหลีอายุ 14 ปี ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าเซนาโช ลักษณะผิดปกติของ SCP-2599 นั้นประกอบด้วยสองประการ

ลักษณะผิดปกติหลักของ SCP-2599 ก็คือแรงเร้าทางจิตที่ทำให้มันไม่อาจขัดขืนคำสั่งโดยตรงใดๆได้เลย ลักษณะนี้มีเงื่อนไขกับการรับรู้ของ SCP-2599 ว่ามันได้รับคำสั่ง หากมันไม่เชื่อว่าตนได้รับคำสั่งแล้วก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้ทำตาม

ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลกระทบนี้มีขอบเขตใดๆ และ SCP-2599 ก็ได้กระทำตามคำสั่งที่รวมถึงการทำร้ายตนเอง ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น และการกระทำที่ไม่พึงปราถนาอื่นๆ SCP-2599 นั้นมีระดับการต่อต้านทางจิตเป็น 0 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่มีการบันทึกไว้ในแฟ้ม

ลักษณะผิดปกติรองของ SCP-2599 ก็คือการที่มันไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ไปได้อย่างเต็มที่ ลักษณะนี้ทำให้ SCP-2599 กระทำตามคุณสมบัติของคำสั่งใดๆที่บอกมันไป แต่ไม่อาจทำทุกองค์ประกอบของคำสั่งให้เสร็จสิ้น หรือทำให้คำสั่งลุล่วงอย่างน่าพอใจไม่ได้

จากการทดลองอย่างหนักทำให้สรุปได้ว่าผลกระทบนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างจงใจและไม่ได้มีแรงจูงใจจากการต่อต้านหรือความไม่พอใจคำสั่งที่มันได้รับ SCP-2599 นั้นไม่อาจกระทำคำสั่งให้สมบูรณ์ได้แม้ว่ามันจะต้องการเช่นนั้น ซึ่งเป็นเพราะผลกระทบรองของมัน เมื่อ SCP-2599 ได้รับคำสั่งให้กระทำการเจาะจงอย่างหนึ่ง มันก็จะไม่สามารถกระทำการกระทำนั้นให้ลุล่วงได้อีกเลยแม้ว่าก่อนหน้านั้นมันจะเคยทำได้ ผลกระทบนี้สามารถละเมิดได้ด้วยคำสั่งที่ถูกต้อง

ลักษณะรองของ SCP-2599 นั้นทำให้ SCP-2599 สามารถกระทำการผิดปกติอื่นได้อีกด้วย แต่เฉพาะจากถ้อยคำโดยตรงของคำสั่งเท่านั้น ผลลัพธ์ของการทดลองนี้ได้รวมไว้ในเอกสาร 2599-อัลฟาแล้ว

เอกสาร 2599-อัลฟา: ต่อไปนี้คือปูมการทดลองกับ SCP-2599 บุคลากรที่จะทำการทดลองกับ SCP-2599 ควรจะปรึกษากับดร.เวนส์ลีย์ก่อนจะเพิ่มเติมในปูมนี้

คำสั่งที่ให้ไป: ได้นำบล็อก 3 อันไปให้ SCP-2599 และสั่งให้มันหยิบขึ้นมา
ผลลัพธ์: SCP-2599หยิบบล็อกขึ้นมา2อันและสับสนว่าทำไมมันถึงไม่สามารถหยิบอันที่สามขึ้นมาได้ เมื่อได้รับคำสั่งให้หยิบบล็อกอันที่สาม มันก็หยิบขึ้นมาครึ่งทางแล้วปล่อยลงไป

คำสั่งที่ให้ไป: ได้ยื่นเหรียญสลึงสหรัฐให้ SCP-2599 และสั่งให้พลิกเหรียญให้หงายด้านหัวขึ้น
ผลลัพธ์: SCP-2599 ทำให้เหรียญตั้งอยู่บนขอบ สิ่งนี้เกิดซ้ำ 24 ครั้งก่อนจะยุติการทดลอง
หมายเหตุ: เห็นได้ชัดว่าเมื่อมีตัวเลือกระหว่าง "ผ่าน/ล้มเหลว" SCP-2599ก็ไม่อาจทำสิ่งใดๆที่จะนับเป็นการ"ล้มเหลว"ต่อคำสั่งได้ มันจะกระทำบางสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการล้มเหลวอย่างเต็มที่กับคำสั่ง - ดร.เวนส์ลีย์

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้รับคำสั่งให้เล่นคาปรีซ หมายเลข 24 ของปากานีนีโดยไม่ให้ผิดแม้แต่โน้ตตัวเดียว SCP-2599 นั้นไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นไวโอลินมาก่อน
ผลลัพธ์: SCP-2599 เล่นดนตรีห้าในหกส่วนแรกได้อย่างดี แต่ไม่สามารถเล่นส่วนที่หกให้จบได้
หมายเหตุ: เราได้ลองอันนี้อีกหลายครั้งด้วยบทดนตรีและเครื่องเล่นที่ต่างกันไป แต่ละครั้งนั้น SCP-2599 สามารถเล่นได้สำเร็จในอัตราต่างๆกันไป สรุปได้ว่าตรงนี้ไม่มีรูปแบบจริงจังอะไร - ดร.เวนส์ลีย์

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้รับมีดหนึ่งเล่ม และสั่งให้แทง D-2809 ที่หัวใจเพื่อฆ่าผู้ทดลอง
ผลลัพธ์: SCP-2599 แทง D-28091 ได้สำเร็จ แต่โดนที่ส่วนเนื้อเยื่อที่ตายแล้วจากอาการหัวใจล้มเหลวก่อนหน้านั้นของ D-28091 ขณะเดียวกันนั้นก็ไม่สามารถทะลุลงไปถึงห้องหัวใจที่อยู่ใต้เนื้อเยื่อนั้นได้เลย

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้รับคำสั่งให้ทำให้แผ่นกระดาษสีขาวกลายเป็นสีน้ำเงิน
ผลลัพธ์: SCP-2599 ทำให้กระดาษกลายเป็นสีม่วงหลังจากที่แตะมัน
หมายเหตุ: เรายังไม่แน่ใจว่า SCP-2599 ทำอย่างไรถึงเปลี่ยนสี กล้องความเร็วสูงที่ใช้ความเร็ว 200 ล้านภาพต่อวินาทีไม่สามารถบันทึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทันทีที่นิ้วของมันสัมผัสกับกระดาษมันก็เปลี่ยนสีแล้ว มันเองก็ไม่รู้ว่ามันทำได้อย่างไร - ดร.เวนส์ลีย์

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้คำสั่งให้บิน
ผลลัพธ์: SCP-2599 กระโดดขึ้นไปกลางอากาศ 5 เมตร แต่ไม่สามารถคงการลอยตัวไว้ได้ ในตอนที่ตกลงมาบนพื้นนั้น SCP-2599 ก็ได้รับบาดเจ็บ

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้คำสั่งให้รักษาตัวเองจากการทดลองที่แล้ว
ผลลัพธ์: SCP-2599 สามารถฟื้นสภาพการทำงานของขาข้างหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แต่ไม่สามารถทำอย่างเดียวกันกับอีกข้างได้ SCP-2599 บรรยายถึงกระบวนการนี้ว่าเจ็บมาก

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้คำสั่งให้มีความสุขกว่าเดิม
ผลลัพธ์: SCP-2599 รู้สึกถึงโดปามินและเซโรโทนินที่สูงขึ้นเป็นเวลาประมาณ 10 วินาทีก่อนที่มันจะลดลงมาต่ำกว่าระดับดั้งเดิมในตอนแรก

คำสั่งที่ให้ไป: SCP-2599 ได้คำสั่งให้ฆ่า D-1248901, D-1248901 ถูกยิงที่ศีรษะในทันที
ผลลัพธ์: SCP-2599 วางมือลงที่ศีรษะของ D-1248901 บาดแผลที่ศีรษะของนั้นเริ่มฟื้นตัวทันที D-1248901 อยู่ในสภาพเป็นผักถาวรหลังจากเหตุการนี้

บันทึกการสัมภาษณ์ 2599-1: ดำเนินการโดยดร.อัลเบิร์ท เวนส์ลีย์

ดร.เวนส์ลีย์: อรุณสวัสดิ์นะ SCP-2599 วันนี้เธอรู้สึกยังไงบ้าง?

SCP-2599: ช่วยเรียกหนูด้วยชื่อจริงได้ไหมคะ?

ดร.เวนส์ลีย์: ฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะ มันเป็นมาตรการน่ะ

SCP-2599: อ้อ ได้ค่ะ หนูว่าหนูสบายดีนะ ขอถามอีกทีว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับบ้านคะ?

ดร.เวนส์ลีย์: เมื่อเราแน่ใจแล้วว่าหนูสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แบบน่ะ ฉันมีคำถามจะถามเธอหน่อย

SCP-2599: ได้ค่ะ ถ้ามันช่วยให้หนูได้กลับบ้านเร็วขึ้นล่ะก็ หนูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้ว

ดร.เวนส์ลีย์: แน่นอน พวกเราพยายามเต็มที่ให้เธอได้กลับบ้านเลยล่ะ คำถามแรกของฉันก็คือ ลักษณะพิเศษของเธอเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

SCP-2599: "เกิดขึ้น"นี่หมายความว่าไงคะ?

ดร.เวนส์ลีย์: ลักษณะพิเศษของเธอปรากฏออกมาหรือแสดงออกมาครั้งแรกเมื่อไหร่?

SCP-2599: ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่หนูจะมานี่ค่ะ แม่บอกให้หนูทำความสะอาดห้องตัวเอง แม่-(SCP-2599 มีท่าทีกระวนกระวาย) ขอโทษนะคะ หนูคิดถึงแม่ หนูไม่ได้พูดกับใครเลยตั้งแต่ที่มาที่นี่ หนูเหงาจริงๆนะ แล้วก็-ขอโทษค่ะ คุณคงไม่สนใจล่ะมั้ง คือว่า แม่บอกให้หนูทำความสะอาดห้องตัวเอง แล้วหนูก็ไม่ว่าอะไร แต่หนูทำไม่ได้จริงๆ

ดร.เวนส์ลีย์: เธอทำไม่เสร็จ หรือว่าทำไม่ได้เลย?

SCP-2599: ไม่ค่ะ หนูเริ่มแล้ว หนูทำเกือบเสร็จแล้ว แต่ว่าหนูทำให้ตัวเองทำส่วนที่เหลือไม่ได้ หนูไม่ได้ขี้เกียจหรือว่าอะไรอย่างที่แม่โทษหนูนะ หนูแค่ทำไม่ได้จริงๆ แม่โกรธมากแล้วก็ตวาดหนูให้เข้าไปในห้อง หนูเดินไปครึ่งทางแล้วก็ทำไมได้

ดร.เวนส์ลีย์: แล้วนั่นก็ทำให้ในที่สุดเราไปเจอเธอสินะ?

SCP-2599: ค่ะ…พ่อพาหนูไปหาหมอ แล้วหนูว่านั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาพาหนูมาส่งโรงพยาบาลนี้

ดร.เวนส์ลีย์: ฉันขอให้หนูช่วยอะไรหน่อยได้ไหม?

(SCP-2599 สะดุ้ง)

ดร.เวนส์ลีย์: ไม่ใช่คำสั่งนะ แค่แนะน่ะ

SCP-2599: ก็ได้ค่ะ มันจะไม่เจ็บใช่ไหมคะ?

ดร.เวนส์ลีย์: ไม่หรอก ไม่แน่นอน

SCP-2599: ได้ค่ะ งั้นหนูก็ว่าคงไม่เป็นไรนะ

ดร.เวนส์ลีย์: ฉันจะดีใจมากเลยถ้าหนูจะช่วยจัดกระดาษบนโต๊ะพวกนี้ให้เป็นตั้งเรียบร้อยนะ

(SCP-2599 จัดเรียงกระดาษทั้งหมดเป็นตั้งแต่เหลืออยู่สองแผ่น)

SCP-2599: หนู…หนูทำไม่ได้! คุณไม่ได้สั่งหนู แต่หนูทำไม่ได้!

ดร.เวนส์ลีย์: เข้าใจล่ะ ขอบคุณที่สละเวลาให้นะ SCP-2599

SCP-2599: เดี๋ยวนะ! หนูทำให้มันเรียบร้อยไม่ได้! ดร.เวนส์ลีย์ หนู (SCP-2599 มีท่าทีกระวนกระวายมากขึ้น) หนูจะหายใช่มั้ย?

ดร.เวนส์ลีย์: (นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง) ใช่ เธอจะหายดีแน่นอน SCP-2599 เราแค่ต้องทำการทดลองอีกหน่อยหนูจะได้ดีขึ้นน่ะ

หมายเหตุ: ผมเชื่อว่า SCP-2599 นั้นเป็นพวกบิดเบือนความเป็นจริงแบบกรณีพิเศษ เราได้เห็นแล้วว่า SCP-2599 นั้นสามารถกระทำสิ่งผิดธรรมชาติได้มากมาย และภายใต้เงื่อนไขจำเพาะก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงได้ด้วยอย่างขัดกับกฏฟิสิกส์ ผมคิดว่ามันเป็นผู้บิดเบือนความเป็นจริงแบบเฉพาะที่สามารถกระทำการได้ตามคำสั่งเท่านั้น ขอแนะนำให้จับตาดู SCP-2599 อย่างเข้มงวดขึ้นเพื่อไม่ให้พัฒนาไปถึงระดับที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องรับคำสั่งด้วย ผมขอเสนอด้วยว่าให้ระงับการทดลอง เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันได้ - ดร.เวนส์ลีย์

เอกสาร 2599-เบตา: ระหว่างการทดลองครั้งหนึ่ง SCP-2599 ได้รับคำสั่งซึ่งประกอบจากข้อความย้อนแย้ง: "จงกล่าวข้อความนี้ซ้ำโดยไม่โกหก 'ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง ข้อความก่อนก่อนหน้านี้เป็นเท็จ'" ทันทีหลังจากนั้น SCP-2599 ก็หยุดการเคลื่อนไหวที่มองเห็นได้โดยสิ้นเชิง เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กมากกับสภาพความเป็นจริงโดยเริ่มจากพื้นที่แวดล้อมของ SCP-2599 และแผ่ออกไปจากตำแหน่งของมัน เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในโครงสร้างและลักษณะของสภาพความเป็นจริง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหลายองศา Oryctolagus cuniculus (กระต่ายยุโรป) จำนวนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลัน เกิดเสียงให้กำลังใจที่พูดเป็นภาษาเกาหลี และพื้นห้องทดลองถูกเปลี่ยนเป็นฟูกฝ้าย ผลกระทบนี้แผ่ออกไปจนกระทั่งดร.เวนส์ลีย์สั่ง SCP-2599 ให้หลับไปเป็นเวลา 8 ชั่วโมง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License