SCP-258
frog.jpg

SCP-258 ที่ก่อนจะถูกซื้อกิจการใน █████████, รัฐเมน

วัตถุ# SCP-258

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-258 ไว้ในห้องเก็บของนิรภัยมาตรฐานซึ่งล็อกด้วยคีย์การ์ดและสามารถเข้าถึงได้โดยการอนุมัติจากผู้ดูแลศูนย์ 15 เท่านั้น SCP-258 นั้นอยู่ในอ่างขนาด 2 x 2 เมตร ซึ่งจะต้องให้บุคลากร Dคลาสที่ได้รับอนุมัติแล้วนำไปเททิ้งสัปดาห์ละสองครั้ง แม้ว่าการใช้งาน SCP-258 นั้นจะไม่มีผลร้ายทางตรงใดๆ ทุกคนที่เคยใช้งานมันก็แสดงความต้องการอยากจะทำอีกครั้งโดยมีตั้งแต่ที่วิงวอนขอร้องจนถึงใช้ท่าทีดุดัน บุคลากรทั้งหมดที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-258 นั้นให้ทำการคัดกรองผู้ที่อาจมีสภาพจิตแปรปรวนที่ซ่อนอยู่

หลังจากเหตุการณ์ 258-1 บุคลากรที่ทำความสะอาดจะต้องสวมชุดป้องกันแบบเบาในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-528

รายละเอียด: SCP-258 ถูกเก็บมาจาก██████████ มลรัฐเมน หลังจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในท้องถิ่นรายงานว่าเรื่อง"กบโยกจอมโศก"ที่เด็กๆลือกันนั้นเป็นความจริง เจ้าหน้าที่ฟ███สามารถยืนยันของลักษณะของวัตถุได้และบุคลากรของสถาบันก็ได้นำของเลียนแบบไปเปลี่ยนแทนวัตถุโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น

SCP-258 นั้นมีลักษณะเป็นม้าโยกสนามเด็กเล่นแบบง่ายๆ โดยดูเหมือนจะได้รับการออกแบบให้พอดีกับเด็กในช่วงวัยประถม และมีรุปร่างเหมือนกบสีเขียวซึ่งดูไม่เหมือนจริงโดยมีคันจับอยู่ที่ด้านข้างของหัว SCP-258 มีตาสีขาวซึ่งมีสิ่งที่เหมือนรอยสีขาวลากลงมาจากตาเหมือนกับว่ามันร้องไห้อยู่ ได้มีการพยายามนำสารนี้ออกจาก SCP-258 มาหลายครั้งแล้ว สีเขียวนั้นลอกออกได้โดยใช้วิธีการลบสีธรรมดา แต่สารสีขาวซึ่งจากนี้จะเรียกว่า SCP-258-1 นั้นทำไม่ได้ มันจะจางไปตามระยะเวลาเท่านั้น ซึ่งจากการสังเกตการณ์นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมถึงระยะเวลาที่ใช้งานและความหนักหน่วงของภาระทางอารมณ์ที่"ถูกปลดปล่อย"

SCP-258 นั้นดูเหมือนจะ"ร้อง" SCP-258-1 เป็นสายอยู่เสมอ ในอัตราประจำที่ประมาณ 0.12 ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อผู้ทดลองนั่งบน SCP-258 จับคันจับไว้ แล้วเริ่มโยกไปหน้าหลัง พวกเขาก็รายงานว่ามีความรู้สึกสงบและพึงพอใจโถมใส่ตนเอง "ตา"ของวัตถุจะเริ่มมี SCP-258-1 ไหลออกมาในอัตราที่เร็วขึ้นโดยสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตของผู้ทดลอง แม้ว่าเมื่อลุกขึ้นจากที่นั่งของ SCP-258 แล้วจะไม่สามารถเก็บสารดังกล่าวมาได้ ในช่วงที่มีการใช้งานนั้นมันก็จะอยู่ในสภาพเหลวเสมอและจะไหลจากวัตถุลงไปบนพื้น จากการทดลสอบสสารในภายหังนั้นพบว่ามันมีส่วนประกอบเป็นสีขาวธรรมดา น้ำตามนุษย์ และสารคัดหลั่งจากผิวของกบอเมริกันบูลฟร็อก ยังไม่ทราบว่า SCP-258 นั้นสร้าง SCP-258-1 ได้อย่างไร ผลกระทบโดยตรงของ SCP-258 นั้นจะคงอยู่ตลอดช่วงเวลาที่ผู้ทดลองนั่งมันอยู่เท่านั้น แต่ว่าผู้ทดลองหลายๆคนที่มีอาการของโรคซึมเศร้านั้นรายงานว่ามีผลดีคงอยู่ในระยะยาวซึ่งเป็นผลจาก"ความเข้าใจ"บางอย่างที่ได้มาขณะที่นั่ง SCP-258

ผู้ที่ใช้งาน SCP-258 บ่อยๆนั้นจะมีอาการเสพติดในระดับหนึ่ง โดยต้องทำการจับตัวและทุบเจ้าหน้าที่ว█████ก่อนที่เขาจะคุมตัวเองได้อีกครั้ง ยังไม่ทราบว่าการให้บุคคลที่มีสภาพจิตแปรปรวนเข้าถึง SCP-258 นั้นจะมีผลอย่างไรซึ่งการทดลองเพิ่มเติมนั้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่เป็นไปได้มากว่าผู้ที่มีอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงนั้นจะทำให้ SCP-258 สร้าง SCP-258-1 ออกมาในระดับที่ควบคุมไมไ่ด้

ข้อมูลเพิ่มเติม 258-1: จากที่ D-3354 ได้ฆ่าตัวตายหลังจากผิวหนังที่สัมผัสกับ SCP-258-1 อยู่บ่อยครั้ง จึงให้มีการตรวจสอบอีกครั้งถึงผลกระทบทางตรงของการสัมผัสกับสารดังกล่าว ดูเหมือนว่าการที่ผิวหนังสัมผัสกับของเหลวนั้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดการถ่ายทอดอารมณ์ที่เก็บไว้จากการใช้ SCP ทั้งนี้ได้ทำการประเมินผู้ใช้งานก่อนนหน้านั้นอีกครั้งและพบว่าเธอกำลังพักฟื้นจาก[ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License