อลิสัน เอ็คคาร์ด

อลิสัน เอ็คคาร์ด#: อลิสัน เอ็คคาร์ด

ระดับอลิสัน เอ็คคาร์ด: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: จนกว่าจะสามารถดำเนินการการทดลองกักกันร่วม อลิสัน เอ็คคาร์ด/2719หรือการทำให้อลิสัน เอ็คคาร์ดหมดสภาพได้ ให้กักกันอลิสัน เอ็คคาร์ดและอลิสัน เอ็คคาร์ดไว้ในห้องกักกันอันตรายแบบชีวภาพแยกกันภายในศูนย์ชีวภาพ-อลิสัน เอ็คคาร์ด อลิสัน เอ็คคาร์ดที่เข้าไปในห้องกักกันของอลิสัน เอ็คคาร์ดนั้นจะต้องสวมชุดอลิสัน เอ็คคาร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนอลิสัน เอ็คคาร์ดตามมาตรการป้องกันทางชีวภาพแบบมาตรฐาน

ในขณะนี้นั้น ให้เก็บอลิสัน เอ็คคาร์ดของอลิสัน เอ็คคาร์ดในคอนเทนเนอร์เหล็กกล้าแบบปิดผนึกและนำไปฝังใต้ดินที่พื้นที่ทิ้งของเสียแบบควบคุม-อลิสัน เอ็คคาร์ด เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือการกักกันรั่วไหลของอลิสัน เอ็คคาร์ด

ลักษณะ: อลิสัน เอ็คคาร์ดคือเจ้าหน้าที่อลิสัน เอ็คคาร์ด สตรีอายุ 31 ปีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามของแผนกวิเคราะห์ นอกจากที่มีโซเดียมในอลิสัน เอ็คคาร์ดสูงไปเล็กน้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าอลิสัน เอ็คคาร์ดจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพใดอีก ก่อนหน้าการกักกันนั้น อลิสัน เอ็คคาร์ดได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เก็บกู้สิ่งผิดปกติระดับ 2 อยู่ 5 ปี อลิสัน เอ็คคาร์ดไม่มีลักษณะผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

อลิสัน เอ็คคาร์ดเป็นสิ่งบ่งชี้ความหมายเชิงเปรียบเทียบของตนเองแบบเหมารวม ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการเพิ่มเศษส่วนเชิงแนวคิดอย่างจงใจ ดังนั้นอลิสัน เอ็คคาร์ดของอลิสัน เอ็คคาร์ดก็จะมีคุณสมบัติของ"อลิสัน เอ็คคาร์ด"และจะถูกรับรู้ว่าเป็นอลิสัน เอ็คคาร์ด ตัวอย่างเช่น การพยายามเก็บตัวอย่างอลิสัน เอ็คคาร์ดจากอลิสัน เอ็คคาร์ดนั้นได้ทำให้เกิดการร้องเรียนจากอลิสัน เอ็คคาร์ดไปยังคณะกรรมการจริยธรรมกว่าสามร้อยรายการ

ข้อมูลเพิ่มเติมอลิสัน เอ็คคาร์ด-1: อลิสัน เอ็คคาร์ดของ AEoI-139 (อลิสัน เอ็คคาร์ด) ได้ทำการโจมตีพื้นที่ทิ้งของเสียแบบควบคุม-อลิสัน เอ็คคาร์ดซึ่งประเมินว่าต้องการอลิสัน เอ็คคาร์ด เนื่องจากอลิสัน เอ็คคาร์ดนั้นมีขนาดเล็ก จึงเชื่อว่าอลิสัน เอ็คคาร์ดทั้งหมดนั้นถูกปนเปื้อนในกระบวนการดังกล่าว ระหว่างการโจมตีนั้น อลิสัน เอ็คคาร์ด 36 คน และ อลิสัน เอ็คคาร์ดอีก 13 คนได้ถูกปนเปื้อนด้วย ได้ทำการเผาทำลายอลิสัน เอ็คคาร์ดของบุคคลเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้อลิสัน เอ็คคาร์ดแพร่กระจายออกไปมากกว่านี้

ผู้อำนวยการศูนย์อลิสัน เอ็คคาร์ดได้แสดงอลิสัน เอ็คคาร์ดอย่างลึกซึ้งต่ออลิสัน เอ็คคาร์ดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว อลิสัน เอ็คคาร์ดของอลิสัน เอ็คคาร์ดที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับเงินเยี่ยวยาตามความเหมาะสมต่ออลิสัน เอ็คคาร์ดแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมอลิสัน เอ็คคาร์ด-2: เจ้าหน้าที่แฝงตัวของสถาบันภายในสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีอลิสัน เอ็คคาร์ดจำนวนหนึ่งอยู่เหนืออลิสัน เอ็คคาร์ดแปซิฟิก ซึ่งบ่งชี้ว่ามีอลิสัน เอ็คคาร์ดที่กระจายตัวออกไปในชั้นบรรยากาศได้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้จึงมีอลิสัน เอ็คคาร์ดปริมาณกว่า 100 ลิตรที่แพร่กระจายไปทั่วแนวชายฝั่งอลิสัน เอ็คคาร์ด

จากความสูญเสียอลิสัน เอ็คคาร์ดอย่างต่อเนื่องเพราะบริโภคอลิสัน เอ็คคาร์ดซึ่งปนเปื้อนอลิสัน เอ็คคาร์ดจึงได้ยอมรับว่าเป็นสถานการณ์หน้ากากแตกเนื่องจากลักษณะที่เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางของอลิสัน เอ็คคาร์ด ประเมินจากอัตราที่อลิสัน เอ็คคาร์ดผลิตอลิสัน เอ็คคาร์ดออกมาในขณะนี้ เชื่อว่าจะเกิดสถานการณ์อลิสัน เอ็คคาร์ดแบบการหายใจระดับ AE อลิสัน เอ็คคาร์ดอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 40 ปี

ทั้งนี้ได้เตรียมดำเนินการอพยพประชากรที่มิใช่อลิสัน เอ็คคาร์ดไปจากอลิสัน เอ็คคาร์ดแล้ว แต่กลุ่มพันธมิตรอลิสัน เอ็คคาร์ดโลกก็ได้เสนอแผนการทำลายอลิสัน เอ็คคาร์ดด้วย เชื่อว่าข้อเสนอนี้มีความเสี่ยงอันมิใช่ค่าศูนย์ที่จะเกิดสถานการณ์การสูญสิ้นอลิสัน เอ็คคาร์ดโดยสมบูรณ์ระดับ AE ไปพร้อมกับที่ อลิสัน เอ็คคาร์ด หมดสภาพ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License