SCP-252
humbo.jpg
ภาพนิ่งของ SCP-252 ที่เปลี่ยนแปลงระยะกลาง จากกล้องแกมม่า-7

วัตถุ# SCP-252

ระดับ: Euclid Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-252 ถูกเก็บไว้ในอควาเรียมขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร เสริมด้วยเหล็กกล้า ผู้คุมจะได้รับการฝึกสอนวิชาต่อสู้ในน้ำมาเป็นพิเศษ และถืออาวุธเป็นฉมวกรุ่น B74H ซึ่งต่อกับตัวจ่ายไฟฟ้าความจุสูง ในตู้มีการติดตั้งระเบิดที่จุดชนวนจากระยะไกลได้ไว้ 15 จุด ซึ่งจะกดระเบิดพร้อมกันทันทีที่มันทำท่าจะหลุดออกมา การจับคู่ผสมพันธุ์ของมันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักชีววิทยา ดร.███████ บุคคลใด ๆ ก็ตามจะต้องไม่เข้าใกล้ตู้บรรจุ โดยไม่มีการเตรียมการสำหรับผลกระทบที่ผิดปกติของสัตว์

เพิ่มเติมในกรณีที่ SCP-252 มีแนวโน้มว่าจะหลุดออกมา เนื่องจากความสามารถในการทำลายของพวกมัน วิธีการเข้าจับมันนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความยากของมันคือขนาดตัว อนุญาตให้จับตายได้ถ้าหากมันหลุดออกมาจริง ๆ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันเพียงพอที่จะทำให้ติดสินใจได้ว่าไม่มีความสำคัญที่จะดำเนินการ การป้องกันตัวเมื่อเกิดการรั่วไหลจากที่บรรจุ อยู่ใน หน้าปกเรื่องมาตฐานที่ 53 "กะลาสีขี้เมา" และการจัดการลบความทรงจำ ตามสมควร

รายละเอียด: SCP-252 เป็น สปีชีย์ย่อยของ Dosidicus gigas ขนาดของตัวอย่างจะเล็กกว่าที่คิดไว้ คือเหลือความยาวไม่ถึง 1 เมตร และน้ำหนักมากที่สุดที่พบคือ 40 กิโลกรัม ผ่าดูพบว่ามีถูกน้ำหมึก และมีเซลล์เม็ดสีที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นกว่าปกติ (ประมาณ 20 เท่าของตัวเต็มวัยปกติ)

มีพฤติกรรมเหมือน ๆ กันในตัวอย่างปกติ ยกเว้นเมื่อ ล่า หรือ หวาดกลัว, เมื่อสมาชิกของ SCP-252 พบเหยื่อ พวกมันจะแสดงพฤติกรรมดุร้ายและเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุด พร้อมกับที่เม็ดสีบนตัวของมันหมุนอย่างรวดเร็ว สีนี้จะเปลี่ยนเพื่อสะกดจิตเหยื่อที่มองมัน ทำให้พวกมันไม่มีพฤติกรรมที่จะป้องกันตัวหรือพยายามหนีจนกระทั่งถูกจับ

เมื่อมันถูกทำให้กลัวโดยนักล่าหรือตื่นเต้นกับอย่างอื่น SCP-252 จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำที่ไม่สามารถระบุได้ ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารมีสรีระไม่แน่นอน และท่าทางอันตรายมาก คุณสมบัติทางกายภาพในระยะนี้อยู่ในสภาพการเปลี่ยนแปลงคงที่ ขนาดมีการผันผวนที่ระหว่างความยาว 50 และ 70 เมตร มีอวัยวะต่าง ๆ ที่พบทั่วร่างไม่น้อยกว่า 50 และบางครั้งมีถึง 200 , อวัยวะจะเปลี่ยนไปมาระหว่างหนวดปลาหมึกที่มีปุ่มดูดความยาวประมาณ 5 เมตร, รยางค์ของแมลงแบบก้ามปูที่มีหนามแหลม, และแขนขาของมนุษย์ที่ส่วนปลายมีกรงเล็บแหลมคม รายละเอียดและตำแหน่งที่งอกออกมาจากร่างเป็นแบบสุ่ม พร้อมด้วยกลุ่มของหนวดรอบ ๆ หัว และบริเวณปาก ในปัจจุบันไม่รู้ว่ามันโตขึ้นมาเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลจึงห้ามไม่ให้มีการทดลองเกี่ยวกับมัน สัตว์ชนิดอื่นที่ไม่รวมอยู่ใน SCP-252 และสปีชีย์พวกปลาหมึกปกติ จะพยายามหนีไปจากแถวนั้นด้วยทางที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ การตอบสนองต่อความกลัวนี้ทำให้เป้าหมายทำร้ายตัวเองเพราะหนีไปในที่อันตรายหรือพุ่งเข้าชนผนังตู้อย่างแรง ราว ๆ 95% ของตัวอย่างที่พบ SCP-252 ในสภาพนั้นจะเกิดอาการกลัวปลาหมึก ไม่รู้ว่านี่เป็นผลกระทบเพิ่มเติมหรือเป็นพฤติกรรมตอบสนองปกติต่อประสบการณ์รุนแรง

เมื่อดูจากวิดีโอรักษาความปลอดภัยในระหว่างการบรรจุ ดร.███████ แน่ใจว่า "การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง" ของ SCP-252 ที่จริงแล้วเป็นการหลอนประสาทขั้นสูงโดยการเปลี่ยนรูปแบบของเม็ดสี การหลอนประสาทพวกนี้สาเหตุมาจากเหยื่อมอง SCP-252 เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และมีหนวดจำนวนมาก รายละเอียดจะแตกต่างกันไปในตัวอย่างแต่ละตัว แต่สิ่งที่ออกมานั้นจะเป็นปลาหมึกขนาดใหญ่และมีหนวดรอบปากเสมอ อวัยวะที่เพิ่มขึ้นมาจะมีเล็บหรือก้ามปู และรู้สึกว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำและเคลื่อนที่ไปมาแบบสุ่ม เมื่อตัวอย่างละสายตาจาก SCP-252 ก็จะยังคงเชื่อว่าสิ่งลวงตานั้นเป็น"สัตว์ประหลาดทะเล"จริง ๆ อยู่และจะพยายามที่จะอ้างเหตุผลมาขัดแย้งกับสิ่งที่ได้พบ เช่น สัตว์ประหลาดขนาด 100 เมตรว่ายอยู่ในถังน้ำปิดตายขนาด 10 เมตร ข้ออ้างนี้และความกลัวที่เหลืออยู่ คาดว่าเป็นรูปแบบการสะกดจิตย้อนหลัง

อาสาสมัครที่ดูวิดีโอของ SCP-252 ร่างที่อยุ่ในสภาพปั่นป่วน ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์พบกับมันโดยตรง มีการตอบสนองว่ากลัวน้อยกว่าและสามารถรู้ได้ว่าปลาหมึกทำการหลอนประสาท อาสาสมัครบรรยายสัตว์ประหลาดปลอมนั้นว่าเป็น "สิ่งลวงตา" และ "ไร้สาระ" แต่ยังคงพบว่ามันน่ากลัวพอสมควร หลังจากการพบเจอทางอ้อมแล้ว อาสาสมัครมีการพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบเต็ม ๆ ของการพบเจอโดยตรง การติดต่อโดยตรงหลังจาก "การฉีดวัคซีน" โดยวิดีโอทำให้ผลกระทบที่ได้รับลดลง อาสาสมัครที่เคยชินแล้ว สามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันความกลัวและมีประสบการณ์รับรู้เฉพาะความไม่แน่นอนของภาพหลอน

ภาคผนวก: SCP-252 มาถึงหูขององค์กรหลังจากที่มีข่าวต่าง ๆ พูดถึง "สัตว์ประหลาดทะเล" ถูกพบโดยชาวประมงนอกชายฝั่งของ█████, เจ้าหน้าที่██████ ทำการคุ้มกันตัวอย่าง โดยมีอันตรายมากกว่าคนปกติ และได้รับการยกย่องสำหรับการทำงานเกินหน้าที่ เจ้าหน้าที่██████เผชิญหน้ากับผลกระทบของ SCP-252 ในการพบครั้งแรก มาตรการควบคุมแรกสุดมาจากการรายงานของเขาเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของตัวอย่าง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมากเกินความจำเป็น ขณะนี้มีการแนะนำให้ลงโทษทางวินัย ซึ่งกำลังรอการตัดสินอยู่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License