SCP-2513
794px-Ilid%C5%BEa_-_Roman_bridge.jpg

SCP-2513 ภายหลังกักกัน

วัตถุ# SCP-2513

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-2513 จะต้องมีบุคลากรติดอาวุธสองคนเฝ้ายามไว้ตลอดเวลาโดยมีคำสั่งให้จับกุมบุคคลใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพยายามจะข้าม SCP-1513 พื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตรโดยรอบ SCP-2513 นั้นได้ถูกกั้นไว้เป็นเขตสงวนธรรมชาติเพื่อกันไม่ให้ประชากรพลเรือนเข้าไปใช้แล้ว

เนื่องจากความละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SCP-2513 นั้นมีอยู่ไม่มากนัก จึงไม่ต้องไปทำอะไรกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ของมัน บัทึกทางประวัติศาสตร์ของ SCP-2513 ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่นั้นให้รายงานไปกับหัวหน้าโครงการ SCP-2513

รายละเอียด: SCP-2513 เป็นสะพานยาวซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 7 ก.ม.ทางเหนือของเมืองรากูซา ประเทศอิตาลี แรกเริ่มนั้นมันได้รับการก่อสร้างโดยสาธารณรัฐโรมัน และได้รับการปฏิสังขรณ์โดยสมาคมมรดกรากูซา (Ragusa Heritage Society) มันมีลักษณะเสื่อมโทรมจากอายุที่แลเห็นได้ชัด SCP-2513 นั้น เมื่อบุคคลใดข้ามมันจากทางใต้ไปทางเหนือ ก็จะทำให้เกิดการเกลียดชังอย่างฉับพลันและไร้เหตุผลต่อสาธารณรัฐคาร์เธจ ซึ่งเป็นเมืองที่เคยอยู่ในที่ที่ปัจจุบันคือตูนิเซียจนกระทั่ง 146 ปีก่อนคริสตกาล

จากการทดลองเพิ่มเติมนั้สามารถอนุมานได้ว่าผู้ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับคาร์เธจมาก่อนจะแสดงผลกระทบออกมาเป็นความไม่ชอบโดยทั่วๆไปต่อภาคเหนือตอนกลางของแอฟริกาและผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน การทดลองกับบุคคลซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกานั้นมีการเกิดขึ้นของผลกระทบจาก SCP-2513 น้อยถึงน้อยมาก แต่ว่า ผู้ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับคาร์เธจมาก่อนนั้นเมื่อได้รับการบอกกล่าวถึงการคงอยู่ของมันก็จะแสดงผลของ SCP-2513 ออกมาตามปกติ

พบว่าผลกระทบของ SCP-2513 นั้นจะถูกกระตุ้นโดยข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ข้อความ "ฉันมาจากคาร์เธจ" และ "คาร์เธจมีอยู่" แม้ว่าความรุนแรงของผลกระทบนี้จะเบาบางลงไปเรื่อยๆตามเวลา แต่ก็มีเพียงการข้ามสะพานนั้นจากทิศเหนือไปทางใต้เท่านั้นที่พบว่าจะย้อนผลที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้

SCP-2513 นั้นสร้างขึ้นครั้งแรกโดยสาธารณรัฐโรมันในปี 253 ก่อนคริสตกาล ชัดเจนว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางให้คนจากเมืองรากูซาไปช่วยเหลือสาธารณรัฐโรมันในการสู้รบต่างๆในซิซิลี แต่หลังการก่อสร้างแล้ว เมืองรากูซาก็กลับไปช่วยกองทัพคาร์เธจยึดเกาะนั้น ในปี 251 ก่อนคริสตกาล เมืองรากูซาหันมาเข้าร่วมกับสาธารณรัฐโรมันอีกครั้ง ไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆในซิซิลี นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่มีบันทึกว่าเมืองนี้ย้ายฝักฝ่ายในช่วงสงครามที่เหลือ

132 ปีก่อนคริสตกาล ถนนที่เชื่อมโยงกับ SCP-2513 ก็ไม่ได้เป็นหนทางหลักในการเดินทางจากซิซิลีตอนใต้ไปยังส่วนอื่นๆของเกาะอีกต่อไป มีบันทึกทางประวัติศาสตร์อื่นๆถึงการคงอยู่ของ SCP-2513 อยู่น้อยมาก นอกจากหมายเหตุทางประวัติศาตร์ซึ่งเขียนโดยวินเซนติอุส โบนายูตุส ในปี 1693 มีเชิงอรรถอันเดียวที่บอกเล่าถึงการที่สะพานถูกทำลายอยู่ในบันทึกของเขาซึ่งได้เผยแพร่ในจดหมายเหตุวิทยาศาสต์ Philosophical Transactions of the Royal Society

แต่น่าสังเกตว่ามีเอกสารซึ่งมีความเกี่ยวข้องและไม่ได้รับการเผยแพร่ของโบนายูตุสจำนวนหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับอันตรายจากการฟื้นคืนของสาธารณรัฐคาร์เธจ (รวมถึงการคัดค้านอย่างเจาะจงไม่ให้ราชวงศ์มูราดิดครองอำนาจ) ซึ่งนี่เชื่อว่าเป็นบันทึกแรกสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ SCP-2513

ในพื้นที่กักกัน SCP-2513นั้น ได้พบหินซึ่งมีรอยสลักโดยช่างซึ่งไม่สามารถระบุตัวได้เกี่ยวกับเทพเจ้าเจนัสของโรมัน การก่อสร้าง SCP-2513 นั้นมีการใช้หินเหล่านี้อยู่จำนวนหนึ่ง และการวิจัยต่อจากนี้จะให้ความสำคัญกับหินเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจวัตถุได้ดียิ่งขึ้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License