SCP-2501
gauntlet.png

รูปของตัวอย่างที่อยู่ในระหว่างการทดสอบปี 19██.

วัตถุ #: SCP-2501

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-2501 นั้นจะถูกจักเก็บภายในห้องนิรภัย 3-H ในส่วนวิจัยของไซต์-45 โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ถือคีย์การ์ดเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงวัตถุได้ หากสถาบันพบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ใช้ SCP-2501 ในทางที่ผิดนั้นจะถูกจำกัดสิทธิและมีการลงโทษทางวินัยหรือกำจัดออกหากเห็นตามสมควร เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับ SCP-2501 นั้นจะถูกจัดเก็บภายในเซิฟเวอร์ความปลอดภัยสูงของสถาบัน

จากที่วัตถุนั้นสามารถใช้ทำลายสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับอนุญาตให้ถือคีย์การ์ดนั้นจะได้รับอนุญาตจากระดับ O5 เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-2501 คือเครื่องจักรที่อยู่ในลักษณะของกรงเล็บเหล็กที่มีการดัดแปลงให้สามารถใช้มือสวมเข้าไปได้อย่างง่ายดาย SCP-2501 นั้นถูกทำขึ้นจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีการให้พลังงานโดยวิธีที่ไม่รู้จักและไม่พบตัวเลขที่ระบุเครื่องของวัตถุและไม่มีร่องรอยของแหล่งผลิต

วัตถุนั้นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโทรมและต้องการการบำรุงรักษา แต่ว่าการทำงานของวัตถุนั้นเกินกว่าข้อมูลที่สถาบันรับรู้จึงยังไม่มีการซ่อมแซมใดๆ

ปุ่มเริ่มการทำงานของ SCP-2501 นั้นจะอยู่ใต้เครื่องบริเวณหลัง “ฝ่ามือ” ซึ่งปุ่มนั้นได้เสียหายซึ่งทำให้ปุ่มการทำงานนั้นค้างอยู่ที่ตัวอักษร “ВКЛ.”1 และพบปุ่มเลิ่อนในทางด้านซ้ายของ “ข้อมือ” ซึ่งปุ่มนั้นได้ถูกบิดไปทางซ้ายสุดและไม่สามารถหมุนกลับได้ซึ่งหน้าการตั้งค่าของวัตถุนั้นเสียหายโดยเหตุธรรมชาติซึ่งทำให้ไม่สามารถอ่านใจความสำคัญใดๆได้แต่มีการคาดคะเนว่าปุ่มนี้ได้ใช้ในการขยายระยะการทำงานของวัตถุ

ความผิดปกติหลักของ SCP-2501 จะเริ่มทำงานขึ้นเมื่อมนุษย์ได้นำมือของตัวเองสอดเข้าไปในวัตถุซึ่งจะเริ่มทำงานลักษณะเดียวกับเครื่องหนีบ หากมนุษย์ได้สวมใส่วัตถุแล้วนั้น มนุษย์ผู้นั้นจะสามารถสร้างแรงบีบจำนวนมหาศาลได้อย่างมากซึ่งวัตถุที่ SCP-2501 นั้นจะขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยของผู้ที่ใช้ SCP-2501 โดยจากการศึกษาปัจจุบันนั้น วัตถุสามารถสร้างแรงบีบได่โดยไม่จำกัดระยะ สถาบันนั้นยังคงไม่สามารถวัดแรงอัดที่เกิดขึ้นได้จากที่วัตถุสร้างและวัตถุนั้นไม่สามารถทำงานนอกเหนือจากการเปิดกรงเล็บและปิดกรงเล็บได้

ระยะทางนั้นไม่มีผลต่อความอ่อนหรือแรงของแรงอัดที่วัตถุสร้างขึ้นและวัสดุหรือขนาดของวัตถุที่เป็นเป้าหมายนั้นไม่มีผลเช่นกันซึ่งผลลัพท์ที่ได้นั้นมักจะเป็นวัตถุที่เป็นเป้าหมายนั้นถูกบีบด้วยแรงอัดมหาศาลและในขณะเดียวกัน SCP-2501 นั้นไม่สามารถอัดสิ่งของที่อยู่ในสถานะของเหลวหรือแก๊สได้

SCP-2501 นั้นได้ถูกนำมาในครอบครองจากการส่งวัตถุเข้ามายังศูนย์จัดการสินค้าของสถาบันโดยผ่านทางกล่องเดิมของวัตถุจากผู้หวังดีที่ไม่แสดงนาม สถาบันนั้นได้ระบุข้อมูลของผู้ประสงค์ดีว่าเป็นส่วนหนึ่งจองบริษัทมาร์แชล,คาร์เตอร์แอนด์ดาร์คได้ซึ่งรายละเอียดของวัตถุนั้นได้ถูกแนบมาด้วยกับกล่องเดิม

สิ่งของที่แนบมาด้วยนั้นนอกจาก SCP-2501 นั้นได้ถูกบันทึกและทำลาย สถาบันมิได้มีการตอบกลับอย่างทางการเพื่อแสดงความนับถือใดๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License