SCP-250
SCP-250.jpg

SCP-250 ก่อนทำการจับกุม

วัตถุ# SCP-250

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-250 ไว้ในพื้นที่ปิดขนาด 50 x 50 เมตร ซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าไว้ ล้อมด้วยกำแพงเหล็กกล้าบุนวมสูง15เมตร หนา1เมตร ให้ควบคุมระดับอุณหภูมิไว้ที่ 20 ถึง 28 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน และ 10 ถึง 14 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน โดยที่ระดับความชื้นเฉลี่ยต้องไม่เกิน 8% ซึ่งมีเป้าหมายสองประการ ทั้งเป็นการทำให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมโดยรวมของ SCP-250 ได้ และรักษาส่วนประกอบของร่างกายของมันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พืชที่อยู่ในพื้นที่นี้จะได้รับการดูแลทุกสัปดาห์ ดูรายละเอียดใน เอกสาร 250-MB48

แม้ร่างกายของ SCP-250 จะไม่ต้องการสารอาหาร มันก็จะได้รับหมูเป็นๆที่โตแล้วหนึ่งตัวทุกสองวันเป็นอาหารเพื่อควบคุมความก้าวร้าวและสัญชาตญาณนักล่า ให้เอาซากที่เหลือของอาหารนี้ออกจากพื้นที่หลัง 1 ชั่วโมงของช่วงที่มันสงบตอนกลางคืน ซึ่งอันนีรวมถึงการทำความสะอาดเศษชีวะวัตถุจากตัว SCP-250 ด้วยไม้กวาดแบบแปรงและอากาศอัด ระหว่างการทำความสะอาดนี้ ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายส่วนประกอบส่วนใดๆของ SCP-250 เกินกว่า 1 เมตรเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะรบกวนช่วงเวลาสงบของมันได้ ภาวะสงบนิ่งของมันจะจบลงภายในเสลา 5 นาทีหลังพระอาทิตย์ขึ้น ห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่กักกันของ SCP-250 ในช่วงเวลาตื่นตัวของมัน

รายละเอียด: SCP-250 เป็นฟอสซิลโครงกระดูกที่เคลื่อนไหวได้ของอัลโลซอร์ (เดิมทีได้รับการระบุว่าเป็น Allosaurus fragilis แต่บทความที่ยังเขียนไม่จบซึ่งพบในของส่วนตัวของนักดึกดำบรรพ์วิทยา ดร.█████████ บ่งชี้ว่าการระบุพันธุ์นี้อาจผิดพลาด) มันประกอบจากกระดูก 153 ชิ้น และอีก 14 ชิ้นที่ทำแทนจากปูนพลาสเตอร์กับไฟเบอร์กลาส ซึ่งถูกดึงไว้ด้วยกันและเคลื่อนไหวได้ด้วยกำลังที่ยังไม่ทราบ การพยายามศึกษากำลังนี้ประสพปัญหาเพราะพฤติกรรมดุร้ายของ SCP-250 ซึ่งนักดึกดำบรรพ์วิทยาของสถาบันระบุว่าอยู่ในขอบเขตของทฤษฏีเกี่ยวกับอัลโลซอรัส

SCP-250 จำลองพฤติกรรมซึ่งเชื่อว่าเป็นชีวิตประจำวันของอัลโลซอรัส โดยมันจะเที่ยวไปในพื้นที่ปิดตอนกลางวัน เข้าสู่สภาพสงบนิ่งในตอนกลางคืน และจะฆ่ากินทุกอย่างที่มันเห็นว่าเป็นเหยื่อ ซึ่งรวมถึงมนุษย์ การที่มันไม่มีอวัยวะดูจะไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมันแต่อย่างใด นอกจากซากของอาหารที่มันกินนั้นจะหล่นลงมาทางช่องว่างของกะโหลก คอ และซี่โครง ซึ่งตอนนั้นมันจะไม่สนใจอีก

SCP-250 ถูกขุดพบครั้งแรกในสภาพของโครงกระดูกที่สมบูรณ์ถึง 80% ใน [ข้อมูลปกปิด] 19██ บันทึกของการขุดค้นไม่ระบุถึงความผิดปกติใดๆ ในปี 19██ มันถูกย้ายไปที่████████ พิพิธภัณฑ์ของ█████████████ ใน[ข้อมูลปกปิด] ซึ่งมันได้รับการประกอบ ยึด และนำออกแสดง

คืนวันที่██/██/20██ SCP-250 จับและฆ่าคนที่บุกรุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ แม้ศพของผู้บกรุกจะเสียหายมากจนไม่อาจทำการพิสูจน์ทางกฎหมายได้ มันก็สามารถสรุปได้ว่าไม่ใช่ดร.█████████ ซึ่งห้องทำงานในพิพิธภัณฑ์ถูกรื้อทำลายอย่างรุนแรงแล้เป็นบุคคลสาบสูญไปนับแต่นั้น บุคลากรแฝงตัวในทีมงานพิพิธภัณฑ์ของสถาบันได้รายงานเรื่องนี้ และ SCP-250 ก็ถูกควบคุมตัวไว้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License