SCP-243
scp-243-umbrella-flock-in-tree.jpg

ร่ม██ที่ได้รับผลกระทบของ SCP-243 ได้แสดงพฤติกรรมการจับกลุ่มอย่างง่ายในช่วงที่มีการละเมิดการกักกัน████████

วัตถุ# SCP-243

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-243 ถูกเก็บรักษาความปลอดภัยเอาไว้ในตรงจุดศูนย์กลางของเรขาคณิตในห้องกักกันแบบมาตรฐานมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 ม X 16 ม. X 16 ม. ทางเล็ก ๆ ถูกเชื่อมต่อกับห้องพักที่อยู่ติดกันในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นสัดส่วน มีประตูแบบมาตรฐานที่ถูกล็อคเอาไว้; ทางออกเล็ก ๆ ถูกล็อคเอาไว้ และเครียมพร้อมรับมือกับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

กลุ่มที่ไม่มีคุณสมบัติ (วัตถุที่ไม่มีชีวิตที่เหมือนกันมากกว่า 4 อัน; ดูด้านล่าง) จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปในเซลล์บรรจุ หรือรายการที่มีความสามารถในการผลิตกลุ่มอื่นๆ ยกเว้นการทดสอบเท่าที่จำเป็น บุคลากรอาจเข้ามาในเซลล์เพื่อค้นหา และจับกุมสำหรับวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

วัตถุที่เคลื่อนไหวได้โดย SCP-243 จะถูกนำออกจากห้องที่อยู่ติด ๆ กับเพื่อใช้ในการศึกษา วัตถุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะถูกกำจัดทันทีด้วยการเผาตามความเหมาะสม ในกรณีที่ SCP-243 ถูกนำไปใช้กับวัตถุอื่น ๆ ที่เป็น SCP หรือรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน "กลุ่มก้อน" จะถูกแยกออกจากกัน และบรรจุเอาไว้ในที่เก็บของระดับ Safe หรือ Euclid ตามแบบมาตรฐานจนกว่าวัตถุจะเสื่อมสภาพลง

หลังเหตุการณ์ 243-02 หากมีการเกิดของกลุ่มที่มีคุณสมบัติเป็นอาวุธที่ใช้งานสะดวกหรือแท่งแบตเตอรี่อยู่ในเซลล์บรรจุของห้องกักกันของ SCP-243 มันจะถูกกำจัดหรือลดระดับเป็นคลาส D

scp-243.jpg

การรวมตัวกันของร่มที่ซับซ้อน ในขณะที่มีการรวมตัวกัน

scp-243-umbrella-flock-fused.jpg

SCP-243 ที่ถูกนำออกจากการทดสอบ

รายละเอียด: SCP-243 มีลักษณะเป็นมวลก้อนของแท่งแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ที่ถูกรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดเป็นรูปวงรีที่ยาวประมาณ 30 ซม. มีรัศมี 10 ซม. จัดเป็นกึ่งของเหลว; แบตเตอรี่อาจจะถูกจัดเรียงใหม่โดยการดันเข้าไปอย่างเบา ๆ แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะลบมันออกจากแกนกลางที่เป็นทรงกระบอก

คุณสมบัติที่ผิดปกติของ SCP-243 มีความชัดเจนต่อเมื่อมีกลุ่มที่มีคุณสมบัติของตามวัตถุถูกนำเข้าไปในพื้นที่การทำงานของมัน พื้นที่มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนจะขยายออกไม่เกิน 7.3 เมตร หรือน้อยกว่า 2.5 เมตรจากใจกลางของวัตถุที่อยู่ภายในขอบเขตของการทำงาน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยทันทีในเวลาไม่กี่นาที กลุ่มที่มีคุณสมบัติประกอบไปด้วย 5 รูปแบบหรือเหมือนกันมากขึ้นหรือเกือบเหมือนกับวัตถุ; "เกือบเหมือน" วัตถุเหล่านี้ที่ได้ทำการเฝ้าสังเกตการณ์นั้นไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ โดยรวมแล้วขึ้นอยู่กับคุณลักษณะอื่น ๆ ของสี

สมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติ จะเคลื่อนไหวเมื่อนำเข้าไปในพื้นที่การทำงาน โดยจะแสดงความยืดยุ่นผิดปกติ ลอยตัว และเคลื่อนที่ พวกมันได้รับสัญญาณพื้นฐานบางอย่างรวมถึงการรักษาตัวเอง และมีพฤติกรรมเป็นฝูงสัตว์ที่มีความหลากหลาย และซับซ้อน ฝูงเหล่านี้จะรวมมือกับทำงานในแบบง่าย ๆ เหมือนฝูงนกหรือฝูงปลา การรวมตัวมีความเกี่ยวข้องกับการเชี่ยวชาญในบทบาท และก่อให้เกิดกลุ่มย่อยที่ไม่มีความต่อเนื่อง วัตถุมีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน มีแนวโน้มว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในเชิงคณิตศาสตร์ของประเภทวัตถุ; ร่มมีรูปแบบขนาดใหญ่ เก้าอี้มีเบาะรองนั่งในตัวเอง ฯลฯ

วัตถุที่แยกออกมาจาก "ฝูง" จะไปอย่างไร้จุดหมาย หรือค้นหาสมาชิกในฝูงตัวอื่นๆ ประมาณ 4 ชม. หลังจากที่ถูกแยกออกมา วัตถุจะอยู่นิ่ง และสูญเสียคุณสมบัติที่ผิดปกติทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัด; ณ จุดนี้ การรวมเข้ากับกลุ่มที่เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากนั้น 25 นาทีมันจะอยู่นิ่ง กลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอย่างถาวร สูญเสียความผิดปกติทั้งหมดไป และกลับไปเป็นวัตถุที่ปกติธรรมดาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะครบหรือขาดหายไป พวกมันจะเคลื่อนไหวได้อย่างถาวรใน 24 + / - 2 ชม.หลังจากที่เริ่มมีการสัมผัสกับ SCP-243

ภาคผนวก 1: SCP-243 ได้รับความสนใจจากสถาบันในเหตุการณ์ที่น่าสงใสเกี่ยวกับ █████ Animation Studios ที่ลื่นไหลผิดปกติ การเคลื่อนไหวภาพในแบบ "ธรรมชาติ" ในการ์ตูนที่ถูกผลิตออกมาได้ดึงดูดความสนใจ แต่ [ข้อมูลปกปิด] โคมไฟตั้งโต๊ะในโรงงาน [ข้อมูลปกปิด] ค่อย ๆ หายเป็นปกติใน 24 ชม. ยาลบความทรงจำระดับ A จึงถูกใช้กับผู้บริหารเอนิเมชั่นและครอบครัวของเขาทุกคนจะอยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง ในอนาคต █████ โปรดักชั่นจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอยเพื่อหาหลักฐานของการแทรกแซงในต่อ ๆ ไป

ภาคผนวก 2: ภาพยนต์ที่มีชื่อว่า "Knick Knack" ของ Animation Studios ได้รับการเผยแพร่ก่อนที่จะมีการกักกัน SCP-243 ที่ในเหล่าตัวละครนั้นมีหนึ่งในนกฟลามิงโก้ที่ปัจจุบันถูกตั้งสมมุติฐานว่า SCP-243 เป็นตันเหตุของการมีอยู่ของ SCP-1507 รูปแบบการเคลื่อนไหวที่อยู่ในภาพยนต์นั้นตรงกันกับ SCP-1507 ถ้า SCP-243 เป็นที่มาของ SCP-1507 ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำไม SCP-1507 ถึงมีชีวิตหรือมันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามพฤติกรรมของ SCP-243 ในอนาคต

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License