SCP-241-TH
rating: +18+x

วัตถุ# SCP-241-TH

ระดับ: Euclid

มาตราการกักกันพิเศษ: ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่เหมาะสมในการกักกัน SCP-241-TH ถึงแม้ว่า SCP-241-TH จะหยุดการเพิ่มจำนวนแล้วก็ตาม มีคำสั่งจากผบ.สูงสุดของสถาบันให้ทำลายตัวอย่างของ SCP-241-TH ที่เหลือทั้งหมดที่พบเจอ ทีม MTF-H-██ "หนอนหนังสือ" ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการค้นหาและทำลายตัวอย่างของ SCP-241-TH โดยไม่มีข้อแม้ ยกเว้นตัวอย่างที่ถูกเก็บไว้โดยสถาบันและองค์กรอื่น ๆ ที่ยังเข้าไม่ถึง

SCP-241-TH-1 ถึง -8 แต่ละอันได้ถูกจัดเก็บเอาไว้ภายในหอสมุดของไซต์-██ บุคลากรที่ต้องการเข้าถึงตัวอย่างจะต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าบรรณารักษ์เท่านั้น และไม่ใช้เวลานานกว่า 10 นาที และควรทิ้งระยะห่างไม่ต่ำกว่า 3 วัน จึงสามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง และไม่อนุญาตให้นำตัวอย่างออกจากห้องสมุดอย่างเด็ดขาด

บุคลากรที่ได้รับผลกระทบปางกลาง-รุนแรง จะถูกกักตัวเพื่อสังเกตการณ์ และหากได้รับผลกระทบเกินกว่าจะเยียวยาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะถูกลบความทรงจำระดับ B

รายละเอียด: SCP-241-TH เป็นจำนวนของหนังสือที่ได้รับการบริจาคไปตามห้องสมุดในแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดสาธารณะ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ร้านเช่า ฯลฯ ทั่วประเทศ ลงนามผู้บริจาคในชื่อของ "เดอะ โน'อิ้ง" ซึ่งมีจำนวนสำเนาทั้งหมดตามที่ได้ประมาณการณ์เอาไว้ว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า █ แสนเล่ม จากการตรวจสอบตัวอย่างของ SCP-241-TH ไม่พบความผิดปกติที่วัสดุ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือวันที่ผลิต นอกจากชื่อสำนักพิมพ์โน'อิ้ง กับที่อยู่จัดพิมพ์ที่ไม่มีอยู่ตามความเป็นจริง

SCP-241-TH-1 ถึง -8 เป็นประเภทของหนังสือทั้ง 8 อย่าง ที่มีลักษณะแตกต่างกัน และเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง (ดูภาคผนวก-1) บุคคลที่สัมผัสกับตัวอย่างเป็นเวลานานเกินไปหรือมากกว่า 30 นาที จะทำให้ข้อมูลความรู้ดั้งเดิมที่มีอยู่ถูกบิดเบือนให้กลายเป็นข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาของ SCP-241-TH แบบชั่วคราว และหากสัมผัสติดต่อกันนานจะทำให้บุคคลนั้นสูญเสียความรู้เดิมอย่างถาวรและถูกแทนที่ด้วยข้อมูลในเนื้อหาของ SCP-241-TH อย่างสมบูรณ์ บุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจะคิดว่าสิ่งที่อยู่ใน SCP-241-TH คือความจริงและถูกต้อง และเกิดความพอใจที่จะอ่านซ้ำ ๆ โดยไม่เบื่อ ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกต่อไป

ภาคผนวก-1: ประเภทของ SCP-241-TH-1 ถึง -8

  • SCP-241-TH-1 เป็นหนังสือขนาดเล็กแบบพกพา ชื่อว่า "การเอาชนะใจคน" จำนวน 30 หน้า ที่มีเนื้อหารุนแรงและหยาบคายสุด ๆ
  • SCP-241-TH-2 เป็นหนังสือเรียนของชั้นม.ปลายที่อัดแน่นไปด้วยวิชาต่าง ๆ และติวเข้มสำหรับ โอ-เน็ต และ เอ-เน็ต จำนวน 230 หน้า ; ปัจจุบันยังคงมี SCP-241-TH-2 หลงเหลืออยู่ในโรงเรียนบางแห่งของภาคเอกชนที่สถาบันไม่สามารถเข้าถึงได้
  • SCP-241-TH-3 เป็นหนังสือปกแข็งภาพสีทั้งเล่ม ชื่อว่า "อัศจรรย์ร่างกายมนุษย์" จำนวน 25 หน้า ที่บอกถึงว่ามนุษย์สามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น หายใจในน้ำได้ , ตกจากที่สูงโดยไม่บาดเจ็บ, ความสามารถทางโทรจิต อื่นๆ ; ปัจจุบันหัวหน้าบรรณารักษ์ได้งดให้ยืมหนังสือเล่มนี้หลังจากที่มีบุคลากรอ่านมันแล้วนั่งจ้องหน้าเขาเพื่อติดต่อทางโทรจิต

เพื่อความปลอดภัยจากการเล่นพิเรนของพวกคุณ ผมจึงไม่ให้ใครยืมอีก -หัวหน้าบรรณารักษ์

  • SCP-241-TH-4 เป็นหนังสือปกอ่อนสีเทา ข้อความล้วน ๆ ชื่อว่า"การฆ่าล้าง████████████" จำนวน 312 หน้า ; มีคำสั่งจาก O5-██ งดการใช้หนังสือเล่มนี้อย่างถาวร
  • SCP-241-TH-5 เป็นหนังสือวารสาร ขาวดำและสี มีข้อความที่หน้าปกว่า "█████████ ███████" ที่เนื้อหาภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง และการปกครองแบบหนักหน่วง ; งดการเข้าถึงอย่างถาวร
  • SCP-241-TH-6 เป็นหนังสือปกอ่อน ภาพสี บางเบา ชื่อว่า "ตำราอาหารไทย" จำนวน 47 หน้า เนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาหารที่ทุกคนรู้จักกันดี และองค์ประกอบที่ผิดเพี้ยนไป เช่น ผัดกะเพราที่มีส่วนประกอบของหัวหอม ถั่วฝักยาว และแครอท แต่ไม่มีส่วนประกอบของใบกะเพรา
  • SCP-241-TH-7 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยเล่มเล็กจำนวน 260 หน้า ไม่พบความผิดปกติของตัวอักษร นอกจากมีคำศัพท์บางคำที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เช่น ชิมิ, จุงเบย, บ่องตง , █████, █████ ; เนื่องจากผลกระทบทางด้านการสื่อสาร ไม่อนุญาตให้บุคลากรที่ทำเกี่ยวกับเอกสารยืมไปอ่าน
  • SCP-241-TH-8 เป็นหนังสือที่ถูกออกแบบมาให้ดูเก่า ปกอ่อน เกี่ยวกับ "██████████████████████" เนื้อหาภายใน [ข้อมูลปกปิด] ; มีคำสั่งจากเบื้องบน งดการยืมหนังสือเล่มนี้อย่างถาวร และ SCP-241-TH-8 ได้ถูกเก็บเอาไว้ใน [ข้อมูลปกปิด]

ภาคผนวก-2: เมื่อ ██/██/2010 ได้รับแจ้งจากเอเย่น████ ว่าพบกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามจะถ่ายสำเนาของ SCP-241-TH-8 ออกแจกจ่ายสู่สาธารณะ หลังจากที่ได้ยึดหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบได้พบว่า สำเนาของ SCP-241-TH-8 ที่ถูกถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด นอกจากตัวอย่างจริง ๆ ของ SCP-241-TH-8 เท่านั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงเล็งไปที่กลุ่ม █████████ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License