SCP-2406
2406.png

ลำตัวด้านนอกของ SCP-2406

วัตถุ#: SCP-2406

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ได้สร้างศูนย์เฉพาะหน้า 31 ไว้โดยรอบ SCP-2406 และใช้หน้าฉากว่าเป็นอาคารทหารของคาซัคสถาน การทำงานโดยตรงกับ SCP-2406 นั้นจะต้องใช้ชุดป้องกันแบบ A เสมอและต้องทำการกำจัดสิ่งปนเปื้อนเมื่อออกมา จะต้องตั้งเขตรักษาความปลอดภัยพร้อมกับให้ยามติดอาวุธประจำการตอดเวลาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ SCP-2406-1 นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการศูนย์

รายละเอียด: SCP-2406 เป็นหุ่นกลไกอัตโนมัติ สูง 93 เมตรและหนักประมาณ 210 ตัน จากการศึกษานั้นชี้ว่าSCP-2406ไม่มีสำนึกและต้องการผู้ใช้งานอย่างน้อยหกคนเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามสมมุติฐานนั้นการบังคับSCP-2406จะใช้วาล์วและคันโยกที่แตกกต่างกัน 160 อันในตัวมัน ส่วนแขนขานั้นบังคับโดยการใช้ลูกสูบลม ไฮโดรลิค กับกลไกเฟืองลาน และใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งอยู่ในส่วนลำตัวของมัน

SCP-2406 นั้นถูกค้นพบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 1985 ในทะเลทรายอารัลคัมซึ่งเดิมนั้นเป็นแอ่งด้านตะวันออกของทะเลอารัล1 ระหว่างการตามรอยระดับรังสีที่สูงผิดปกติในน้ำ ในตอนแรกนั้น GRU แผนก"P" ได้กักกัน SCP-2406 ก่อนจะส่งผ่านมาอยู่ในการควบคุมของสถาบันหลังการการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ถึงจะพบมันที่นั่น แต่เชื่อว่า SCP-2406 นั้นถูกสร้างขึ้นที่ไหนสักแห่งในทะเลอีเจียน

SCP-2406 นั้นส่วนใหญ่แล้วประกอบจากโลหะผสมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นทองแดง 75-80 % ซิงค์ 15-20 % และอีกเล็กน้อยเป็นนิกเกิล ตะกั่ว และเหล็ก ทั้งหมดนั้นผสมกันเป็นออกมามีลักษณะคล้ายกับสำริด ภายนอกของลำตัวด้านหลังนั้นมีหมายเลข 9 ของอีเจียนสลักไว้ ซึ่งบ่งบอกว่า SCP-2406 นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นเอกเทศ แต่จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพียงตัวเดียวที่สถาบันรู้ว่ามีอยู่ ภายนอกของลำตัวด้านหน้านั้นมีรอยสลักเป็นรูปฆ้อนกับทั่ง

แขนขวานั้นติดตั้งหัวฉีดซึ่งเชื่อมต่อกับถังเก็บขนาด 20,800 ลิตร แม้ว่าในตอนที่พบนั้นถังนี้จะแห้งแล้ว การทดสอบทางเคมีก็พบยางไม้สน แนฟทา ปูนเผา แคลเซียมฟอสเฟต และกำมะถัน อยู่ข้างใน2 ส่วนแขนซ้ายนั้นดูเหมือนจะถูกฉีกออกจาก SCP-2406 และไม่ได้ค้นพบพร้อมกับ SCP-2406 ดูรายละเอียดใน ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้นำโครงกระดูกมนุษย์จำนวนหกโครงออกจากภายในของ SCP-2406 ซึ่งการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีนั้นระบุเวลาเสียชีวิตไว้ประมาณ 1200–1000 BCE (1σ) ทั้งหมดนั้นสวมใส่ชุดเกราะซึ่งแม้โดนรวมๆจะมีลักษณะคล้ายกับแบบไมซิเนียนก็ทำจากวัสดุที่ไม่เคยใช้ในสงครามยุคโบราณมาก่อน คือโลหะผสมตะกั่วกับทองแดงซึ่งภายในนั้นบุด้วยใยหิน หมวกนั้นเป็นแบบปิดทั้งหัวซึ่งมีครอบแก้วเจือสีเขียวบังหน้า มีท่อซึ่งทำจากลำไส้แพะถ่ายเทอากาศจากภายนอกไปยังปากของผู้บังคับ วาล์วหมายเลข #136 นั้นจะทำให้ปล่อยน้ำออกมาในม่อนี้เป็นเวลาสั้นๆซึ่งทำให้ผู้ที่บังคับมันได้รับน้ำในขณะที่ควบคุม SCP-2406 มีท่อซึ่งมีระบบคล้ายๆกันเชื่อมต่อไปที่ส่วนหว่างขาซึ่งเชื่อว่าใช้ในการปล่อยปัสสาวะ

ในขณะนี้นั้น SCP-2406 อยู่ในสภาพหยุดทำงาน (แต่ตามสมมุติฐานแล้วควรจะซ่อมแซมได้) และมีร่องรอยความเสียหายอย่างหนักจากการต่อสู้ ส่วนหัว ลำตัว และขาซ้ายนั้นพบว่าถูกแทงด้วยกระดูกหนามแบบอินทรีย์วัตถุ กระดูกหนามเหล่านี้ดูเผินๆแล้วเหมือนจะทำจากไคทินและแม้จะมีโครงสร้างซึ่งคล้ายกับปะการังอย่างมากก็มี DNA ของมนุษย์อยู่ด้วย เชื่อว่าวัตถุเหล่านี้เป็นอาวุธยิงจากสิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติซึ่งยังไม่ได้รับการระบุตัวตน รอยบากที่อยู่รอบๆส่วนลำตัวนั้นบ่งบอกถึงการถูกรัดด้วยอวัยวะขนาดใหญ่ซึ่งยืดหยุ่นและใช้ยึดจับได้ ในตอนแรกนั้นเชื่อว่าเป็นการกัดกร่อนตามธรรมชาติ แต่ผิวชั้นนอกของ SCP-2406 นั้นได้รับความเสียหายจากสสารกรดซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติซึ่งยังไม่ได้รับการระบุตัวตนที่กล่าวไปแล้ว

หลักฐานทางกายภาพนั้นชี้ว่าแกนของเตาปฏิกรณ์นั้นได้หลอมทะลุออกไปทางลำตัวด้านหลังลงไปในดินและยังคงเผาไหม้อยู่ด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1200 องศาเซลเซียส ประมาณการว่าในขณะนี้มันอยู่ลึกลงไป 820 เมตรจากผิวดิน มีสมมุติฐานว่าในตอนที่เตาปฏิกรณ์ยังดีอยู่นั้นมันคงจะทำงานในลักษณะเดียวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันธรรมชาติ3 และแตกต่างจากที่ใช้ในปัจจุบันอย่างชัดเจน เป็นไปได้ว่าผู้ที่สร้าง SCP-2406 นั้นรู้ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวและได้ทำกระบวนการเลียนแบบขึ้น

มีม้วนคัมภีร์จำนวนหนึ่งซึ่งเก็บกู้ได้จากกระบอกกันน้ำภายใน SCP-2406 ส่วนหใญ่นั้นดูเหมือนจะมีลักษณะทางศาสนาและเชื่อมโยงกับผู้ติดตามแห่งเมคาน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษตามประวัติศาสตร์ของศาสนจักรแห่งเทพผู้แตกหักในปัจจุบัน คัมภีร์เหล่านี้เขียนด้วยข้อความเฉพาะตัวซึ่งแปลงมาจากภาษากรีกไมซีเนียน นักภาษาศาสตร์ของสถาบันต้องใช้เวลา 10 ปีจึงจะถอดความของข้อเขียนแบบนี้ได้4 เอกสารเหล่านี้รวมถึงส่วนที่เป็นสำนวนหนึ่งของหนังสือแห่งชิ้นส่วน บทที่12ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: ในวันที่ 12 ธันวาคม 1998 ได้พบแขนซ้ายของ SCP-2406 ห่างออกไป 32 กิโลเมตรจากตัวมัน ร่องรอยของการกระแทกนั้นบ่งชี้ว่าสิ่งนี้ถูกเหวี่ยงไปที่นั่นไม่นานนักหลังจากที่มันถูกแยกออกจากลำตัวของ SCP-2406 แขนข้างนี้ติดตั้งสิ่งที่คาดว่าเป็นอาวุธซึ่งไม่ได้ทำขึ้นบนโลกและสร้าง ออกแบบ และมีความสามารถที่ผิดปกติ เนื่องจากลักษณะที่โดดเด่นจากส่วนอื่นๆของ SCP-2406 จึงได้ระบุอาวุธนี้เป็น SCP-2406-1

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ SCP-2406-1 นั้นยังไม่ทราบ เครื่องกลไกนั้นแปลกประหลาดเสียจนทำให้มันอยู่เหนือความรู้ของสถาบัน SCP-2406-1 นั้นบิดเบือนมิติเวลาในพื้นที่ใกล้เคียงของมันซึ่งอาจจะเป็นเพราะความเสียหาย มาตรวัดคานต์ตรวจวัดได้ที่มากกว่า 70 Hm ซึ่งเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ของการบิดเบือนสภาพความเป็นจริงในระดับสูงสุดเท่าที่เคยพบมา ถึงกระนั้นก็ไม่มีการบิดเบือนสภาพความเป็นจริงจริงๆที่สังเกตเห็นได้เลยนอกไปจากผลกระทบกับมิติเวลาเล็กน้อยของ SCP-2406-1

มีสมมุติฐานว่าการใช้งาน SCP-2406-1 นั้นจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเคยมีการใช้งาน SCP-2406-1 ก่อนที่ SCP-2406 จะถูกทำลายหรือไม่ ห้ามมิให้บุคคลากรพยายามเปิดการทำงานของ SCP-2406-1 เว้นเสียแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการศูนย์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License