SCP-240
240.png

ภาพถ่ายของ SCP-240 ที่ถูกใช้งานโดยคนของสมาคมอวกาศมอร์ซัมก่อนที่จะถูกค้นพบ

วัตถุ# SCP-240

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-240 ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในโกดังที่ใช้จัดเก็บสิ่งประดิษฐ์ที่ทำโดยมนุษย์ในไซต์-77 เนื่องด้วยอายุและความเปราะบางของวัตถุให้บรรจุ SCP-240 ไว้ในห้องกักกันปิดผนึกศูนย์อากาศที่มีการควบคุมและตรวจสอบระดับอุณหภูมิและความชื่นอยู่อย่างต่อเนื่อง หลอดเป่าจะถูกปิดถาวร และไม่อนุญาตให้บุคลากรคนใดเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-240

รายละเอียด: SCP-240 คือพาหนะที่เคลื่อนไหวในอากาศได้ สร้างมาจากกระดานสกีหิมะ มีหลอดเป่าที่เชื่อมต่อกับท่อและถังเหล็กสองถังที่ติดอยู่ด้านล่างกับท่อไอเสีย มีการทาสีเป็นคำว่า "Morsum Kite" ที่ด้านใต้ของสกีกับคำว่า "From many, comes might" ที่นูนขึ้นมาทั้งสองข้าง

เมื่อเปิดใช้งานวัตถุ SCP-240 จะสามารถออกบินได้เป็นระยะทางสองเท่าในขณะที่ผู้ใช้หายใจผ่านทางหลอดเป่า การติดตามวัตถุนั้นวัตถุจะค่อยๆลงจอดอย่างช้าๆถึงแม้ว่ามันจะออกตัวบินอย่างเต็มที่จากบนพื้นดินก็ตาม การทดสอบเผยให้เห็นว่า SCP-240 นั้นสามารถลงจอดบนผิวน้ำหรือก๊าซที่หนักกว่าอากาศได้

ทุกๆ 1 นิวตันที่ผู้ทดสอบออกแรงเป่าเข้าไปใน SCP-240 จะก่อให้เกิดแรงผลักดัน 50 นิวตัน ทำให้เกิดก๊าซอยู่ภายในถังที่พบว่าเป็นแร่ธาตุที่ประกอบไปด้วย นิกเกิล, ทองแดง, ทองคำ, ทองคำขาว, โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ และ Pyroxferroite อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าถังเหล็กนี้จะไม่มีการเชื่อมต่อกับหลอดเป่าหรือว่าท่อ นอกจากนี้แล้วผู้ที่ทดสอบกับ SCP-240 ได้รายงานถึงการมีแอมโมเนีย, กำมะถันและก๊าซร้อนรุนแรงอยู่ภายในปอดของพวกเขา การตรวจสอบหลังการทดสอบนั้นไม่ได้แสดงถึงความเสียหายที่เกิดกับร่างกาย

SCP-240 ถูกค้นพบเมื่อปี 2470 ในการครอบครองของสมาคมอวกาศมอร์ซัม ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์ หลังจากที่สำนักงานใหญ่ถูกบุกค้นในคดีค้าของเถื่อน ซึ่งจากบันทึกต่างๆที่เก็บมาได้นั้นบ่งชี้ว่าการค้าของเถื่อนนั้นเป็นไปเพื่อหาทุนสร้าง SCP-240 วัตถุถูกพบอยู่ภายในบ้านและ UIUก็ได้เก็บไปเป็นหลักฐาน ลักษณะผิดธรรมชาติของมันจึงไม่ถูกค้นพบจนกระทั่งสามปีต่อมาซึ่งเสมียนตรวจหลักฐานลองเป่าลมใส่ SCP-240 และถูกผลักกระเด็นข้ามห้องจนจมูกหักและซี่โครงร้าวไปสามซี่ SCP-240 ถูกส่งมายังสถาบันทันที โดยได้มอบแบบจำลองที่ใช้งานไม่ได้ให้ UIU ไป เนื่องจากอายุของ SCP-240 และการที่มันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจึงสามารถทำเอกสารที่ระบุว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงได้ไม่ยากนัก

ภาคผนวก: จากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกล้องไฟเบอร์ออปติก นักวิจัยของสถาบันสามารถที่จะใส่กล้องเข้าไปทางหลอดเป่าของ SCP-240 ในระหว่างที่บิน ตลอดเวลาของการทดสอบกล้องได้บันทึกภาพของสิ่งที่เป็นอวกาศและระบบสุริยะจำนวนมาก โลกและดวงจันทร์หายไป และดาวศุกร์นั้นมีดาวเทียมจำนวนมากโคจรอยู่ ทุกวงโคจรนั้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระดับเดียวกับอินพุต / เอาท์พุตของ SCP-240 ในอนาคตจะมีการทดสอบอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License