SCP-2399
redspot.gif

ภาพถ่ายของ SCP-2399 ที่เดินทาง ██ / ██ / ██ ถึง ██ / ██ / ██

วัตถุ# SCP-2399

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากสถานที่และลักษณะทางธรรมชาติของ SCP-2399 การกักกั้นทางกายภาพไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน บุคลากรของสถาบันที่แฝงตัวอยู่ในหอดูดาวและหอสังเกตการณ์จะทำการปกปิดรูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของ SCP-2399 ได้มีการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถระงับข้อมูลของ SCP-2399 ออกจากการรับรู้ของสาธารณชนได้อย่างสมบูรณ์

ดาวเทียมของสถาบันที่โคจรรอบดาวพฤหัสจะเฝ้าสังเกตุการพยายามซ่อมแซมตนเองของ SCP-2399 อย่างต่อเนื่องและต้องขัดขวางกระบวนการดังกล่าวทุกวิธีทางก่อนที่กระบวนการซ่อมแซมดังกล่าวจะดำเนินการสำเร็จมากกว่า75% นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง เครื่องรบกวนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าระบบคลื่นยาว (BARRIER Array) ซึ่งติดตั้งอยู่บนวงโคจรระดับสูงของดาวพฤหัส การรับส่งข้อมูลใด ๆ ที่ถูกขัดขวางโดยอาร์เรย์ (ชื่อเครื่อง) นี้จะถูกถอดรหัสและทำการบันทึกไว้อย่างละเอียด

ในกรณีที่ SCP-2399 ประสบความสำเร็จในการซ่อมแซมเกินกว่า 75% หรือมีการรั่วไหลของสัญญาณผ่านเครื่องรบกวนสัญญาณนี้ไปได้ บุคลากรที่มีส่วนร่วมกับ Protocol LEGIONNAIRE-5 (ดูภาคผนวก 2399-L5) จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาดังกล่าว

รายละเอียด: SCP-2399 เป็นโครงสร้างกลไกซับซ้อนขนาดใหญ่ ซึ่งระบุตำแหน่งอยู่ใต้ระดับชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส ได้รับการยืนยันการค้นพบเป็นภาพในปี 1963 จากการสังเกตุ SCP-2399 มีอาวุธเทคโนโลยีระดับสูงของปฏิสสาร ซึ่งทำลายอวกาศและสร้างความปั่นป่วนแก่ชั้นบรรยากาศ[ข้อมูลถูกลบ] สามารถสังเกตเห็นเป็นพายุหมุนสีแดงขนาดใหญ่ รู้จักโดยทั่วไปในชื่อ “จุดแดงยักษ์” บนดาวพฤหัส (พายุขนาดกลืนโลก3ใบสบายๆ)
SCP-2399 ปรากฏร่องรอยความเสียหาย เป็นไปได้ว่าเกิดจากการชนเข้ากับดวงจันทร์ไอโอก่อนจะมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน SCP-2399 ได้ทำการปล่อยฝูงโดรนแปดขาขนาดเล็ก ซึ่งพยายามซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น โดรนบางส่วนจะอยู่ใกล้ SCP-2399 ขณะที่ตัวอื่นลาดตระเวนไปยังดวงจันทร์ใกล้เคียง หรือลงไปภายในดาวพฤหัส เพื่อคนหาชิ้นส่วนของ SCP-2399 ที่หายไป จากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์คาดการณ์ว่า SCP-2399 มีความสมบูรณ์อยูที่59% โดยมีการเติบโต0.78%ต่อปี อัตรานี้เพิ่มขึ้นมาจาก0.12%ในปี1970

แม้จะมีสภาพเสียหาย แต่ดูเหมือน SCP-2399 จะมีพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัด เกราะสนามพลังระดับสูง อาวุธทำลายสสาร ความสามารถในการซ่อมแซมตนเองจากโดรน และระบบติดตามกับระบบล็อกเป้าหมายที่แม่นยำ (ดูภาคผนวก 2399-2b) ต่อให้ใช้ความพยายามและความสามารถทั้งหมดของมนุษยชาติ น่ากลัวว่ายังไม่สามารถทำลาย SCP-2399 ลงได้ เป็นผลจากความแตกต่างทางระดับเทคโนโลยีระหว่างผู้สร้าง SCP-2399 กับพวกเรา ในทางทฤษฎี SCP-2399 อาจเปราะบางลงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดมหึมา น่าเสียดายว่าเทคโนโลยีนั้นยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน

redspot2.png

SCP-2399 (วงกลมแดง) เมื่อมองจาก BARRIER Unit 21

ตั้งแต่ปี 1971, SCP-2399 ได้รับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าวนลูป มีต้นกำเนิดมาจากกาแล็กซี่สามเหลี่ยมซึ่งห่างจากโลกประมาณ 3 ล้านปีแสง สาเหตุที่ SCP-2399 เดินทางมาที่ระบบสุริยะเราและสาเหตุของสัญญาณดังกล่าวยังไม่ทราบแน่ชัด ตั้งแต่ปี 1971 ถึง1985, SCP-2399 ได้รับสัญญาณเข้ารหัสเพียงครั้งเดียว จากความพยายามในการถอดรหัสและแปลความหมายได้ใจความว่าเป็นคำสั่งเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเข้ามาในระบบสุริยะเรา ในเวลาต่อมา BARRIER array ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดักจับสัญญาณ เป็นช่วงเวลาเดียวกับการเงียบหายไปของสัญญาณที่ถูกส่งมาจากภายนอก จนกระทั่งปี 1996 ได้มีการดักจับสัญญาณใหม่ได้ ซึ่ง BARRIER array ทำให้ SCP-2399 ไม่ได้รับสัญญาณนี้ (ดูภาคผนวก 2399-Comm-Log)


รายงานการค้นพบSCP-2399

ภาคผนวก 2399-2b:

ภาคผนวก 2399-2c: โปรเจ็ค กีก้า

ภาคผนวก 2399-L5:

ภาคผนวก 2399-Comm-Log:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License