SCP-2396
sweetie.png

SCP-2396-A ที่ถูกพบในป่า

วัตถุ #: SCP-2396

ระดับ: Keter Euclid

มาตราการกักกันพิเศษ: SCP-2396 จะต้องถูกกักกันไว้ในไซต์ชั่วคราว 2396 โดยไซต์ชั่วคราว-2396 นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำการเป็นเพศหญิงในทุกตำแหน่งงาน โดยจนกว่าจะสามารถหาวิธีการกำจัดผลกระทบของ SCP-2396 ได้ จะไม่มีการเคลื่อนย้ายตัวอย่างออกจากไซต์เป็นอันขาด และตัวอย่างจะต้องได้รับน้ำเชื่อมกลูโคสหนึ่งลิตรทุกวัน

ประชาชนทุกคนรอบไซต์ชั่วคราว-2396 ในระยะ หก กิโลเมตรที่ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ชายจะต้องถูกกักตัวเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการสัมผัสกับ SCP-2396-A หรือไม่ หากพบว่ามีการสัมผัสให้ทำการกำจัดทิ้งก่อนที่จะกลายร่างเป็น SCP-2396-B โดยเนื่องจากสถานที่ที่ SCP-2396 อยู่ในขณะนั้น ทุกคนที่ถูกกำจัดทิ้งนั้นจะต้องทำการปกปิดข้อมูลด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "นักปีนเขาที่หายตัวไป" และประชาชนทุกคนที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของ SCP-2396-B จะต้องได้รับยาลบความทรงจำแบบ B

หากพบเจอ SCP-2396-A ให้ทำการเผาทิ้งในทันที โดยในระยะ หก กิโลเมตรรอบไซต์ชั่วคราว-2396 จะต้องมีการเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อหา SCP-2396-A โดยหน่วยกักกันพิเศษ1 แลมด้า-6 ("หญิงสาวน่ารัก") โดย CTF Λ-6 จะถูกเรียกไปเริ่มกระบวนการกำจัด SCP-2396-B หากสามารถระบุตำแหน่งของ SCP-2396-B ได้ และเช่นเดียวกับไซต์ชั่วคราว-2396 CTF Λ-6 จะมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฎิบัติการทั้งหมดเป็นเพศหญิงในทุกตำแหน่งงาน

ความพยายามในการเข้ากักกันทั้งหมดจะต้องมุ่งไปที่การหาวิธีกำจัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของ SCP-2396 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ากักกัน

SCP-2396 จะต้องอยู่ในห้องกักกันสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์แบบมาตราฐานในปีกความปลอดภัยต่ำของไซต์-19 โดย SCP-2396 จะได้รับซูคราโลสเหลวปริมาตร 1 ลิตรที่มันเชื่อว่าเป็นน้ำตาลทุกวัน ในส่วนของการกักกันนั้น ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีปฎิสัมพันธ์กับตัวอย่างเป็นเพศหญิงในบางตำแหน่งงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการกักกันนอกเหนือจากนี้

รายละเอียด: SCP-2396 เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์เพศหญิง สูงประมาณ 225 ซม. และหนักประมาณ 101 กก. SCP-2396 มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์เพศหญิงปกติทั่วๆไป ยกเว้นผมที่มีสีชมพูพร้อมกับดอกไอริสที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ โดยมีคำว่า "มิส หวาานแหว่ว, จากลิตเติ้ล มิสเตอร์® โดยด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์ " ถูกสักไว้ที่ต้นขาด้านซ้ายของ SCP-2396

เมื่อปฏิเสธ น้ำตาล อาหารใด ๆที่ระบุว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาล SCP-2396 บอกว่ามีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับน้ำตาลหรืออาหารอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณของน้ำตาลที่ได้รับไม่มีผลต่อลักษณะที่ผิดปกติของหล่อน การบริโภคน้ำตาลในปริมาณใดก็ตามจะส่งผลให้ ระดับน้ำตาลในเลือดของ SCP-2396 เพิ่มขึ้นจนถึงระดับคงที่ที่ประมาณ 400 มก./เดซิลิตร ซึ่งเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงผิดปกติ ตัวอย่าง จะ เคยอยู่ในภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดอาการปวดหัวและสายตาพร่ามัว ถึงแม้ว่าตัวอย่างจะมีการบริโภคอาหารในปริมาณมากแต่ SCP-2396 นั้นก็ไม่ได้แสดงถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะในระบบขับถ่ายหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านน้ำหนักแต่อย่างใด

โดยระหว่างที่ SCP-2396 ได้ "บริโภค"น้ำตาลเข้าไปแล้วนั้น ผู้ชายทุกคน (ผู้ที่ยังไม่เป็น SCP-2396-B ณ ขณะนั้น) ในระยะ 46 เมตร จะแสดงถึ
ความพยายามที่จะหลบหนีหรือออกห่างจาก SCP-2396 ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่หากผู้ชายได้ทำการสัมผัสเข้ากับ SCP-2396 ผู้ชายคนนั้นจะแสดงอาการที่คล้ายกับอาการโคม่าที่เกิดจากเบาหวาน โดยตัวอย่างได้ระบุว่าได้กระทำไปเพื่อ "ไล่ให้พี่ชายที่น่ารังเกียจและพวกพ้องเพื่อนของเขาออกไป"

SCP-2396-A คือชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยน้ำตาลที่มีลักษณะคล้ายลูกกวาด โดยจะปรากฏขึ้นในที่ไหนก็ได้ที่ห่างจาก SCP-2396 ในระยะ 6 กม. และจะมีอัตราการปรากฎตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เนื่องจากด้วยขนาดที่เล็กของมันและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ที่ให้ตำแหน่งและจำนวนของ SCP-2396-A นั้นไม่ทราบแน่ชัด โดยจะมีการผลิต SCP-2396-A ออกมามากขึ้นเมื่อ SCP-2396 มีอาการตึงเครียด ในขณะที่ SCP-2396-A นั้นไม่มีผลกระทบกับเพศหญิงเมื่อมีการสัมผัสหรือรับประทานเข้าไป แต่หากเป็นเพศชายนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น SCP-2396-B อย่างช้าๆ

โดยการเปลี่ยนแปลงเป็น SCP-2396-B นั้นสามารถตรวจสอบได้โดยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งอาจมากถึง 600 มก./เดซิลิตร เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจำนวนมากจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทันทีหลังจากสัมผัสกับ SCP-2396-A เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว ทำให้อวัยวะต่างๆ ,ของเหลวภายในร่างกายและกระดูก ถูกเปลี่ยนให้เป็นลูกกวาดจำนวนมากด้วยกระบวนการบางอย่าง ซึ่งหลอมร่วมกับร่างกายทำให้ผู้ชายคนนั้นกลายสภาพเป็น SCP-2396-B

SCP-2396-B คือรูปร่างของรูปปั้นที่มีชีวิต ซึ่งบ้างครั้งมีลักษณะคล้ายกับยูนิคอร์นแต่พบได้น้อยมาก เมื่อ SCP-2396-B แปลงสภาพสมบูรณ์ มันจะพยายามเข้าไปหา SCP-2396 และพยายามเข้าทำลายการกักกัน โดยตัวอย่างแสดงถึงการทนทานต่อแรงกระแทกจากของแข็งรวมถึงยังมีพละกำลังที่มากผิดปกติ ซึ่ง SCP-2396-B จะเข้าโจมตีมนุษย์เพศชายทุกคนที่อยู่ในระยะการมองเห็นของมัน และจะทำตามคำสั่งที่ได้รับจากมนุษย์เพศหญิงทุกคำสั่ง รวมถึงการสั่งให้หยุดเข้าโจมตี และ SCP-2396-B สามารถทำลายได้โดยการเผาด้วยไฟ ไม่ว่าจะเป็นเตาเผาหรือเครื่องพ่นไฟ

SCP-2396 จะหยุดการผลิต SCP-2396-A และผลกระทบทั้งหมดที่มีต่อมนุษย์เพศชายเมื่อตัวอย่างขาดการบริโภคน้ำตาลไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในระหว่างนั้น ระดับน้ำตาลในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 10 มก./เดซิลิตร ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นระหว่างที่เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและสูงมีความคล้ายคลึงกัน โดย SCP-2396 นั้นไม่สามารถแยกแยะระหว่างน้ำตาลแท้กับน้ำตาลเทียมในปริมาณที่เท่ากันได้อีกด้วย

ภาคผนวก 2396-1: เมื่อได้มีการสอบถาม SCP-2396 ได้บอกว่าตนได้ลืมไปหมดแล้ว ถึงกระนั้นก็ยังสามารถท่องข้อความต่อไปนี้ได้ทั้งหมด

สิ่งที่ควรทราบก็คือ SCP-2396 พูดทุกเครื่องหมายวรรคตอนและพูดชื่อ SCP-2284 เป็นเพียงการหายใจออกเป็นเวลานานเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License