SCP-2373
SCP-;(updated2.jpg

SCP-2373 ที่อยู่ในสถานะสงบนิ่ง

วัตถุ#: SCP-2373

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-2373 นั้นถูกกักกันไว้ในห้องกักกันระดับ-A ภายในส่วนกักกันของไซต์-19 และทางเข้าห้องกักกันนั้นจะถูกกันด้วยประตูระบบแอร์ล็อคส่วนประตูของห้องกักกันนั้นจะถูกเปิดก็ต่อเมื่อต้องการจะเข้าไปภายในห้องกักกันเท่านั้น ห้ามบุคลากรที่มิใช่ D-Class เข้าไปยังห้องกักกันของ SCP-2373 น้อยกว่า 2 คนเป็นอันขาด ส่วน D-Class นั้นจะให้เข้าไปยังห้องกักกันเพียงคนเดียว

รายละเอียด: SCP-2373 เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์โดยมีขนสีดำปกคลุมทั่วร่างกายและมีอาการขาดสารอาหารในระยะเริ่มต้น วัตถุนั้นมีขนสีดำจำนวนมากปกคลุมทั่วชั้นผิวหนังกำพร้าของวัตถุ และช่วงท้องของลงถูกผ่าตัดออก ดวงตาของ SCP-2373 จะคงยังเปิดอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีมนุษย์อยู่ภายในระยะการมองเห็นของ SCP-2373 วัตถุจะอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งอยู่กับพื้นภายในห้องกักกัน

หากมีมนุษย์คนใดที่เข้าไปในระยะการมองเห็นของ SCP-2373 วัตถุจะเริ่มเคลื่อนไหวโดยใช้การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปอยู่อยู่ด้านหลังของผู้ทดลอง ซึ่งผู้ทดลองนั้นไม่รับรู้ถึงว่า SCP-2373 ได้เข้าสู่สภาวะตื่นตัวแล้วเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สายตามนุษย์ไม่สามารถประมวลผลเป็นภาพหรือมองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวได้ SCP-2373 จะอยู่ด้านหลังของผู้ทดลองไปและจะไม่ขยับเขยื้อนแต่จะสั่นตัวในบางครั้ง

SCP-2373 จะยังคงติดตามผู้ทดลองต่อไปไม่หยุดด้วยขาทั้งสองข้างของวัตถุที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้วัตถุยังสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของผู้ทดลองได้อย่างสมบูรณ์เพื่อมิให้ผู้ทดลองรับรู้ได้ว่าวัตถุมีตัวตน ผลกระทบของ SCP-2373 จะคงอยู่ต่อไป เว้นเสียแต่วัตถุถูกมองเห็นด้วยบุคคลอีกคนหนึ่ง, ถูกทำร้าย, หรือถูกขัดขวางด้วยสิ่งกีดขวางที่ขวางมิให้วัตถุตามหลังผู้ทดลอง (เช่นหันหลังพิงผนัง) หากวัตถุไม่สามารถกระทำได้ วัตถุจะกลับสู่สภาวะหยุดนิ่งโดยจะอยู่ติดกับผนังห้องกักกันมากที่สุด และจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์

SCP-2373 นั้นไม่มีเงาสะท้อน,ไม่ทอดเงาไปที่พื้น และมีความสามารถในการเปล่งเสียงที่ดังกว่า 4 เดซิเบลได้เมื่อสัมผัสกับวัตถุโดยตรง ส่วนการเคลื่อนที่ในสภาวะตื่นตัวของวัตถุนั้นสามารถตรวจจับได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,ผนังแบบโปร่งใสหรือผ่านสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น

ในขณะที่วัตถุอยู่ในสภาวะตื่นตัว SCP-2373 จะมีอาการสะดุ้งและกระตุกเจ็บจากส่วนที่โดนผ่าออกไป และไม่ทราบว่าวัตถุนั้นถูกผ่าตัดมาตั้งแต่เมื่อไร แต่จากการตรวจสอบรอยแผลของวัตถุนั้น คาดว่าเกิดจากเลื่อยแบบหมุนหรือใบมีดแบบเลื่อยวงเดือน สิ่งที่อยู่ตรงกลางของหนังแท้ที่ถูกตัดขาดไปนั้นเป็นมีลักษณะเป้นรูปทรงโปร่งใสที่ไม่สามารถจับต้องได้ และมีลักณะคล้ายกับรูปร่างภายนอกของวัตถุที่สถาบันได้กักกันและมีลักษณะจับต้องไม่ได้ จึงตั้งสันนิฐานว่า SCP-2373 นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดโปร่งใส่ระดับ4G1ซึ่งวัตถุนั้นได้ผ่านการต่อติดใหม่กับส่วนที่อยู่ภายนอกและวัตถุนั้นไม่สามารถควบคุมชิ้นส่วนเหล่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License