SCP-236
L_juvenile_jpg.jpg
SCP-236 ตัวหนึ่งที่ถูกนำไว้ในของเหลวในระหว่างการทดสอบ

วัตถุ# SCP-236

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ทุกอย่างที่ออกไปจากบริเวณห้องเก็บ ต้องถูกตรวจสอบเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนโดย SCP-236 ไม่ว่าอะไรก็ตาม หาถูก SCP-236 ปนเปื้อนแล้ว จะต้องถูกส่งกลับเข้าไปในพื้นที่เก็บทันที แล้วทำการทำความสะอาด คนที่ออกมาจากพื้นที่เก็บ ต้องถูกตรวจร่างกายทั้งทางกายภาพ และ เอ็กซเรย์

จะไม่มีวัตถุอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บหากไม่มีคนอยู่ด้วย วัตถุใด ๆ ก็ตามที่พบในบริเวณสถานที่เก็บจะไม่ถูกแตะต้องจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ประตูลม จะถูกเปิดก็ต่อเมื่อมีคนจะเข้าหรือออกเท่านั้น

ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวปุปปับ ก้าวร้าว หรืออะไรก็ตาม ในบริเวณสถานที่เก็บ สถานที่ใช้เก็บจะอยู่ในสภาพที่มืดที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ที่อยู่ด้านในจะได้รับแว่นสำหรับมองในที่มืด เมื่อจำเป็นต้องใช้แสง การเปิดไฟ จะทำจากระยะไกล และต้องรอหนึ่งชั่วโมงก่อน ถึงจะอนุญาตให้เข้าไปได้

รายละเอียด: SCP-236 มีลักษณะเป็นปูขนาดเล็กจำนวนมาก จากการวิเคราะห์ไม่พบว่าเป็นสัตว์เปลือกแข็งชนิดไหน ส่วนประกอบทางวัตถุแสดงให้เห็นว่าเป็นของเทียม (ดูเอกสาร █████████████████) SCP-236 ดำเนินการตามคิดรวบยอด หรือ "มีจิดใจ" สติปัญญาเริ่มเผยให้เห็นเมื่อ SCP-236 เข้ามาใกล้กัน และกระจายตัวเมื่อโดนแบ่ง

ฝูงที่ใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดที่จะ "ออกล่า" และจะมีความก้าวร้าวมากกว่าอยู่ตัวเดียว ฝูงของมันแสดงถึงว่าแก้ปัญหาเองได้ การเข้าโอบล้อม การพรางตัว นอกจากนี้ ฝูงของมันยังสามารถปลอมเป็นวัตถุที่ไม่มีชีวิตได้อีกด้วย เช่นประตู เก้าอี้ หรือแม้กระทั่งรูปแบบที่ซับซ้อนอย่างรูปวาด แต่จะใช้เวลานานหน่อย, ของที่ปลอมขึ้นทำได้เหมือนจริงมากถ้าดูเผิน ๆ จำเป็นต้องใช้การสังเกตุเพื่อที่จะแยกแยะ บางครั้งถึงกับทำลายสิ่งของเพื่อเข้าไปแทนที่ และดูเหมือนจะปลอมได้เหมือนกว่าปกติด้วย

SCP-236 ยังสามารถสร้างเพิ่มได้จากสารอินทรีย์ รวมถึง ไม้, ผ้า, หรืออะไรก็ตามที่มาจากสิ่งมีชีวิต SCP-236 แต่ละตัวจะทำการแยกส่วนด้วยก้ามของมัน แล้วกินเข้าไป แล้วก็จะวาง "ไข่" รูปทรงกลม และฟักเป็นตัวในสิบนาที พวก SCP-236 ที่เกิดมาใหม่จะมีลักษณะเหมือนตัวเดิมทุกประการ เพียงแต่ขนาดเล็กกว่าและไม่มีการตอบสนองเพื่อป้องกันตัวเอง และจะโตเต็มวัยในหกชั่วโมง

พบว่า SCP-236 กลัวแสง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือเสียงดัง ความกลัวจะทำให้มันลดจำนวนสมาชิกในฝูง แม้แต่ในฝูงที่ใหญ่ยังแสดงความตกใจเมื่อมีเสียงหรือแสงจ้า ๆ SCP-236 ที่ตกใจตอนปลอมเป็นสิ่งของอยู่ จะแตกเป็นส่วน ๆ อย่างรวดเร็วและจะกระจัดกระจายไปซ่อนตัว การรวมฝูงใหม่จะใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เมื่อจนมุม หรือไม่สามารถหนีได้ SCP-236 จะแสดง "ปฏิกริยาป้องกันตัว" ระยะนี้แต่ละตัวจะขยายก้าม และระเบิดออกด้วยความแรง 9.07 กิโลกรัม (20 ปอนด์) มีการตั้งสมมติฐานว่าเป็นผลจากการผสมกันของแก๊ซเฉี่อย 3 ชนิด ซึ่งถ้าผสมเข้าด้วยกันจะเกิดปัญหา เนื่องจากมีการขยายขนาดของที่เก็บ ซึ่งเหมือนในกรณีที่ทำให้ SCP-236 ตกใจกลัว

SCP-236 จะใช้มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นทรัพยากรเพื่อเพิ่มขนาดประชากร ฝูงขนาดกลางสามารถแปลงสภาพมนุษย์ทั้งตัวได้ในเวลาไม่ถึง 5 นาที SCP-236 จะทำการสำรวจและเข้าไปในร่างกายของมนุษย์, เฉพาะเมื่อหลับอยู่เท่านั้น และทำการกินจากภายใน พฤติกรรมนี้ ควบคู่ไปกับการปลอมตัว และปฏิกริยาการป้องกันตัว ทำให้ SCP-236 ถูกตรวจจับและกักเก็บได้ยากมาก

ภาคผนวก: ระหว่างที่ SCP-236 ไม่ถูกพบว่าปลอมเป็นสิ่งมีชีวิต มีความเป็นไปได้ว่า SCP-236 สามารถพัฒนาพฤติกรรมนี้ โดยเฉพาะระหว่างที่ทดสอบกับ [ข้อมูลถูกลบ] รูปแบบดังกล่าวจะต้องถูกรายงานทันที และพื้นที่ทำการทดลองต้องถูกกวาดล้างในทันที

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License