SCP-2343

ข้อผิดพลาด. ไฟล์ถูกเขียนทับ

test1.png

รูปของ SCP-2343 ที่ถูกถ่ายในปี 1967 โดยมีลักษณะที่ตรงทุกประการกับวัตถุในปัจจุบัน.

วัตถุ: SCP-2343

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-2343 นั้นจะถูกกักกันในห้องกักกันชนิดพิเศษในไซต์-88 โดนยภายในห้องกักกันนั้นจะต้องติดตั้งเครื่องจำลองการถ่วงมิติความจริงโดยมีการตั้งค่าให้ครอบคลุมรัศมีความผิดปกติของวัตถุพร้อมกับอัตราพลังงานสำรองจำนวนมาก

สำเนาของเอกสารมาตรการกักกันนั้นจะถูกเก็บไว้ในส่วนกักกันพิเศษภายในไซต์-88,ไซต์-19 และไซต์-17 โดยทั้งหมดนั้นจะต้องถูกกักกันในระยะรัศมีการทำงานของเครื่องถ่วงมิติ โดยในทุกๆวัน เอกสารเหล่านั้นจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อผิดพลาดเมื่อเทียบกับเอกสารต้นฉบับและข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกรายงานโดยตรงไปยังผู้อำนวยการไซต์-88 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนี้ทันที

รายละเอียด: SCP-2343 คือสิ่งทิ่อยู่ในรูปร่างของมนุษย์ที่มีความสูง 2.2 เมตรและมีน้ำหนัก 62 กิโลกรัมและเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงระดับ-I วัตถุนั้นมิได้แสดงท่าทีคุกคามใดๆ

SCP-2343 นั้นอยู่ในลักษณะของมนุษย์เพศชายทีมีอายุประมาณ 40 ตอนปลายค่อนไปทาง 50 ตอนต้น วัตถุนั้นมีพละกำลังและความสามารถเทียบเท่ากับมนุษย์ในอายุ 20 เท่านั้นและวัตถุนั้นไม่แสดงการแก่ลงแต่ประการใดนับตั้งแต่การกักกันวัตถุในปี 2005

ในปี 2005 ตำรวจท้องถิ่นในเมืองเยอรมันทาวน์1 ในรัฐเทนเนซีได้รับรายงานเกี่ยวกับการก่อความรบกวนในพื้นที่อาศัย ซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นพบว่ารายงานของตำรวจนั้นไม่ตรงกัน ซึ่งหลังจากนั้นพบบุคคลหนึ่งซึ่งภายหลังระบุว่าตนชื่อ ปีเตอร์ พาเนปี ได้อวดอ้างถึงความสามารถของตนที่มีส่วนเกียวข้องกับเหตุการณ์ของตำรวจและในขณะเดียวกันได้รับบาดเจ็บทั่วทั้งร่างกาย ซึ่งคาดว่าถูกรุมทำร้ายก่อนที่จะเข้าพบตำรวจ

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมวัตถุ เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่แฝงตัวอยู่นั้นได้รับรายงานถึงความผิดปกตินี้และทำการสำภาษณ์วัตถุในวันที่ 4 สิงหาคม 2005

+ มึงฟังกูนะ ไอพวกสถุลทั้งหลาย45

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License