SCP-2301

วัตถุ# SCP-2301

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ได้ทำการก่อสร้างเขตกักกันเฉพาะหน้าเดลตา-3 โดยรอบพื้นที่ปรากฏตัวของ SCP-2301 แล้ว ให้ทีมกักกันอย่างน้อย 2 ทีม (เรียกว่า อัลฟา และ เบตา) ประจำการอยู่ตลอดเวลากับทีมช่วยเหลือเป็นทีมที่สามเตรียมพร้อมไว้

ทีมอัลฟานั้นจะติดอุปกรณ์เป็นเกราะเหล็กของญี่ปุ่นตามแบบที่ใช้ในสมัยศตวรรษที่ 15 อย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ กับอาวุธครบชุดซึ่งชนชั้นซามูไรใช้กันทั่วไปในยุคขุนนางญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น สมาชิกแต่ละคนในทีมกักกันจะได้รับการฝึกฝนศิลปะการแสดงละครคาบุกิอย่างเข้มข้น พร้อมกับรับการอบรมเกี่ยวกับตำนานทั่วไปของญี่ปุ่นและศาสนาชินโต

ทีมเบตานั้นจะติดอุปกรณ์เป็นเกราะเหล็กของชาวกอธตามแบบที่ใช้ในสมัยศตวรรษที่ 15 อย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ กับอาวุธครบชุดซึ่งอัศวินใช้กันทั่วไปในยุคขุนนางเยอรมันอย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น สมาชิกแต่ละคนในทีมกักกันจะได้รับการฝึกฝนศิลปะการแสดงละครเวทีแบบยุโรปอย่างเข้มข้น พร้อมกับรับการอบรมเกี่ยวกับข้อเขียนในยุคอัศวินซึ่งเกี่ยวกับมังกร

ระหว่างเหตุการณ์การปรากฏตัว บุคลากรทุกคนจะต้องทำตามบทบาทของตนเอง เมื่อ SCP-2301 ถูกกำจัดได้แล้ว ก็ให้บุคลากรทุกคนรักษาบทบาทเอาไว้จนกว่าทุกส่วนของ SCP-2301 จะเน่าเปื่อยไป หากว่า SCP-2301 ปรากฏตัวในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ทีมที่เตรียมพร้อมอยู่จะทำการหาวิธีการที่ใช้เผชิญหน้ากับ SCP-2301 ได้ ให้ใช้บุคลากรคลาส-D เพื่อหันเหความสนใจของ SCP-2301 ไปจากแหล่งชุมชนจนกว่าจะหาวิธีการได้

รายละเอียด: SCP-2301 เป็นตัวตนแปลงสภาพได้ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่จะปรากฏตัวทุกเดือนใน██████████, ████████ โดยจะมีลักษณะเป็นตัวร้ายในนิทาน บทละคร หรือตำนานต่างๆกัน โดยหลักๆแล้วมาจากของญี่ปุ่นกับยุโรป

การสร้างความเสียหายกับ SCP-2301 นั้นไม่อาจกระทำได้ ยกเว้นแต่เมื่อมันเห็นผู้โจมตีเป็นตัวละครจากตำนานที่มาของมันอย่างถูกต้อง ฉะนั้นหาก SCP-2301 ปรากฏตัวเป็นมังกรยุโรป มันก็จะได้รับบาดเจ็บจากผู้ที่มันเห็นว่าเป็นอัศวินยุคกลางเท่านั้น สิ่งนี้ได้รวมถึงการกักกัน SCP-2301 ด้วย SCP-2301 สามารถทำลายหรือผ่านมาตรการกักกันของยุคปัจจุบันอย่างห้องเสริมความแข็งแกร่งสำหรับกักกันสิ่งผิดปกติระดับ Keter ที่เป็นภัยได้อย่างง่ายดาย SCP-2301 ยังสามารถทำลายอุปกรณ์กักกันที่ถูกต้องตามยุคสมัยอย่างโซ่ล่ามหรือกรงได้ถ้ามีเวลามากพอ

SCP-2301 นั้นจะคงบทบาทของตัวร้ายนั้นๆที่มันใช้ตลอดเหตุการณ์ปรากฏตัว การที่บุคลากรต้องรักษาบทบาทของตนเองและกล่าวบทสนทนาตอบโต้กับ SCP-2301 ระหว่างการต่อสู้นั้นสำคัญมาก เพราะ SCP-2301 จะไม่ยอมรับบุคคลที่มันเห็นว่า "ไม่เล่นตามบท" ว่าดีพอ เมื่อ SCP-2301 เห็นว่าบุคคลใดเป็นตัวละครได้ไม่ดีพอ บุคคลนั้นก็จะไม่สามารถทำร้าย SCP-2301 ได้อีกตลอดเหตุการณ์ปรากฏตัว

เหตุการณ์ปรากฏตัวนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อ SCP-2301 ได้รับบาดเจ็บเพียงพอที่จะเสียชีวิต ซึ่งศพของ SCP-2301 จะเน่าเปื่อยไปอย่างรวดเร็ว หากว่าบุคคลที่ร่วมในการกำจัด SCP-2301 คนใดคนหนึ่งไม่ได้คงอยู่ในบทจนศพเน่าเปื่อยไปหมดแล้ว SCP-2301 ก็จะปรากฏตัวขึ้นใหม่

บุคลากรฝ่ายการกักกันได้รายงานว่าSCP-2301นั้นมีความทนทานและเป็นอันตรายอย่างผิดปกติ SCP-2301นั้นมีความสามารถทุกอย่างของตัวละครที่มันเป็นในเหตุการณ์ปรากฏตัวแต่ละครั้ง และก็มีจุดอ่อนเหมือนกันด้วยเช่นกัน

เดิมทีนั้น SCP-2301 จะปรากฏตัวเป็นตัวละครในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่นับจากวันที่ ██/██/████ SCP-2301 ก็เริ่มปรากฏตัวเป็นสัตว์จากตำนานยุโรปสมัยกลางด้วยเช่นกัน ในขณะนี้ยังไม่ทราบขีดจำกัดในการเลียนแบบตัวละครจากวัฒนธรรมอื่นๆของ SCP-2301

รูปแบบที่ SCP-2301 ใช้ปรากฏตัวบ่อยที่สุดก็คือยักษ์ญี่ปุ่น (โอนิ) ซึ่งเป็นปิศาจถือพลองคานาโบะสำหรับต่อสู้ สัตว์ดังกล่าวได้รับการบันทึกไว้ว่า "แข็งแรงอย่างเหลือเชื่อ" ในตำนานต่างๆ มีรูปร่างแบบมนุษย์มีเขา กรงเล็บ และผิวสีน้ำเงินหรือแดง ในร่างนี้นั้น SCP-2301 สูงประมาณ 2 เมตร และมีกำลังพอที่จะใช้พลองคานาโบะทุบลำตัวของของคนที่สวมชุดเกราะให้แบนสนิทได้

รูปแบบที่ SCP-2301 ใช้ปรากฏตัวบ่อยรองลงมาเป็นมังกรยุโรป ในร่างนี้ SCP-2301 มีขาคู่หน้าเป็นปีกกว้าง 15 เมตร กับขาคู่หลังเป็นกรงเล็บ ในสภาพนี้ SCP-2301 สูงประมาณ 7 เมตร และสามารถสร้างเปลวไฟที่ร้อนกว่า 1000° C จากลำคอของมันได้โดยไม่ทราบวิธีการ

ตามความเข้าใจในขณะนี้นั้น ดูเหมือนว่าจุดมุ่งหมายระหว่างการปรากฏตัวของ SCP-2301 จะเป็นความมุ่งร้ายกับมนุษย์ทั้งหมด SCP-2301 ได้แสดงให้เห็นว่ามันจะพยายามเดินทางไปยังแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีและจะฆ่ามนุษย์ทุกคนที่พบ แต่กระนั้น SCP-2301 ก็มีความเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างดีมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และตำนานของเยอรมันกับญี่ปุ่น ในขณะนี้ยังไม่ทราบที่มาของ SCP-2301 หรือวิธีการที่มันใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License