SCP-2295
patchworkbear.jpg

SCP-2295 ในที่เก็บ

วัตถุ# SCP-2295

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-2295 ไว้ในล็อคเกอร์กักกันแบบมาตรฐานในแผนกเก็บของ 25 ของศูนย์ 37

บุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปอาจได้รับอนุญาตให้ทำการทดลองกับ SCP-2295 ได้หลังจากที่กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว หากคาดว่าจะต้องเข้าถึง SCP-2295 เป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงแล้วกรุณาติดต่อดร.เกอร์กิสด้วย

รายละเอียด: SCP-2295 เป็นตุ๊กตาหมีแบบตัดเย็บ ขนาดจาก 'หัว' ไปถึง 'เท้า' ประมาณ 0.46 เมตร และอัดแน่นด้วยใยสังเคราะห์กับฝ้าย SCP-2295 นั้นมีหัวใจซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามหลักกายวิภาคกลัดไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายและมีโบว์พันไว้รอบคอ ผ้าและสีที่ปะเย็บไว้ตาม SCP-2295 นั้นแตกต่างกันไป จากการทดลองนั้นยืนยันแล้วว่าไม่มีส่วนประกอบใดๆของ SCP-2295 ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีที่ผิดปกติ

SCP-2295 นั้นจะเข้าสู่สภาพทำงานเมื่อมีมนุษย์ซึ่งอวัยวะได้รับความเสียหายสาหัสอยู่ในระยะ 2 เมตร หากว่ามีเป้าหมายสองคนขึ้นปีอยู่ใกล้ๆแล้ว SCP-2295 ก็จะเลือกเป้าหมายที่อายุน้อยกว่าเสมอ SCP-2295 จะเอากรรไกร ด้ายขาว และเข็มเย็บผ้าหรือเข็มโครเชต์ออกมาจากปากอย่างผิดปกติแล้วใช้ผ้ากับวัสดุยัดไส้ใดๆที่อยู่ใกล้ๆ1 มาทำเป็น SCP-2295-1 ซึ่งเป็นของตัดเย็บเลียนแบบอวัยวะของเป้าหมาย2 SCP-2295-1 จะหายไปและเป้าหมายจะหมดสติ จากนั้น SCP-2295-1 จะแทนที่อวัยวะที่เสียหายของเป้าหมายอย่างผิดปกติ ในขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่าอวัยวะที่๔ูกเปลี่ยนนั้นไปอยู่ที่ใด

หากว่าไม่มีวัสดุที่ใช้ได้อยู่ใกล้ๆแล้ว SCP-2295 ก็จะใช้ผ้าและวัสดุยัดไส้จากตัวมันเอง SCP-2295 นั้นสามารถฟื้นฟูไส้ในได้ในอัตรวันละ 1 กรัมจนกว่าจะทดแทนส่วนที่เสียหรือใช้ไปได้ทั้งหมด พึงจำว่าผ้าที่ถูกใช้ไปนั้นจะไม่ฟื้นสภาพเอง และต้องนำผ้าไปไว้ใกล้ๆ SCP-2295 เพื่อใช้ในการซ่อมแซมตัวเอง

ตัวอย่างของ SCP-2295-1 นั้นจะทำงานตามหน้าที่ได้แม้ว่าจะมีความไม่เข้ากันมากมายจากที่ควรเป็นในทางชีววิทยา เคมี และเวชศาสตร์ เมื่อเข้าไปในตัวผู้ถูกผลกระทบแล้ว เนื้อเยื่อและเส้นเลือดที่อยู่ใกล้ๆก็จะเชื่อมต่อกับอวัยวะเลียนแบบนั้นโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆที่สังเกตเห็นได้ ยังไม่เคยมีกรณีที่ร่างกายปฏิเสธของจาก SCP-2295 และในขณะที่เขียนรายงานนี้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดก็หายดีแล้วทั้งสิ้น

บันทึกการทดลอง 2295

ได้อนุมัติการทดลองเพื่อทดสอบขีดความสามารถของ SCP-2295 แล้ว วัสดุนั้นได้เตรียมไว้ให้ในห้องทดลอง

ภาคผนวก-2295: เอกสาร2295 ซึ่งเก็บมาจากที่ติดเทปไว้กับ SCP-2295 ภายในจุดที่พาหนะส่งไปรษณีย์ชน เอกสาร2295 เป็นการ์ดสีแดงเขียนว่า "หายเร็วๆนะ" โดยมีข้อความว่า "หมีไครอส" เขียนไว้ด้านหน้า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License