SCP-229
_42178543_wires203.jpg
สายโทรศัพท์ที่เต็มไปด้วย SCP-229

วัตถุ# SCP-229

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: มิให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆอยู่ในบริเวณสามสิบเมตรจากบริเวณกักกัน บุคลากรใดๆที่ต้องการเข้าไปยังพื้นที่ จะต้องสวมชุดและหมวกบุตะกั่ว สิ่งใดๆที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ SCP-229 จะต้องถูกเผาทันที เถ้าและกากที่เหลือจะต้องจัดการภายใต้มาตรการ XJR-99.

พื้นที่กักกันถูกสร้างขึ้นด้วยลูกบาศก์หินแกรนิตกลวงหนา 18 เซนติเมตร ห้องกว้าง 8 เมตร มีประตูทางเดียวและป้องกันอีกครั้งด้วยแอร์ล็อค ซึ่งจะต้องไม่มีส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิง คือทำจากไม้หรือหินให้มากที่สุดเท่าที่จะได้

สิ่งมีชีวิตใดๆที่ติดเชื้อ SCP-229 จะต้องถูกเผา สิ่งของหรือเจ้าหน้าที่ใดๆที่ออกจากห้องกักกันจะต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานประจำไซต์

รายละเอียด: SCP-229 เป็นก้อนมวลสายไฟและสายเคเบิ้ล จากการศึกษาอย่างละเอียดประกอบด้วยสายทองแดงเปลือย สายอินเตอร์เน็ต สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้ากำลัง และสายไฟอื่นๆอีกจำนวนมาก น้ำหนักปัจจุบันวัดได้ 94 กิโลกรัม

SCP-229 ระบุไม่ได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยซิลิกอนหรือมีส่วนประกอบอื่นอีก SCP-229 ดำรงชีวิตแบบปรสิตอย่างรุนแรง โจมตีทุกสิ่งที่แม้มีกระแสไฟฟ้าต่ำ SCP-229 เจริญเติบโตหลายเซนติเมตรทุกๆชั่วโมง และสร้างรูปแบบของสายพ่วงเพื่อเชื่อมกับเต้ารับกระแสไฟ,ช่องเสียบ USB ) SCP-229 พยายามแปลงตัว เองให้อยู่ในรูปแบบของสายกำลังเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ SCP-229 ปรากฎในสภาวะ "ไม่มีกระแสไฟ"

SCP-229 อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อกระแสไฟเสมอ อุปกรณ์หรือกระแสไฟฟ้าใดๆที่เข้ามาในระยะสามสิบเมตร ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด จะทำให้ SCP-229 เจริญเติบโตไปในทิศทางนั้น ศักยภาพของการนึกคิดและอวัยวะรับสัมผัสยังอยู่ในระยะทดสอบ

SCP-229 สามารถเจริญเติบโตบนโลหะและพลาสติกได้ดีที่สุด และยังสามารถเจาะผ่านผิวหนังของสิ่งมีชีวิตได้ ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง SCP-229 สามารถเจาะผ่านชั้นหนังกำพร้าและเนื้อเยื่ออื่นๆได้อย่างรวดเร็ว และมัดตรึงกับกับกระดูกสันหลัง หลังจากนั้นจึงเริ่มลุกลามไปตามเส้นประสาทจนไปถึงสมอง ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน กระบวนการดังกล่าวนี้จะเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงและทำให้เหยื่อมีพฤติกรรมแปลกออกไป เมื่อเหยื่อใกล้เสียชีวิตแล้ว ซึ่งโดยมากมาจากอาการเลือดออกภายในและสมองได้รับความเสียหาย SCP-229 จะเจาะทะลุชั้นผิวหนังและเกาะกับสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงแล้วจึงเริ่มวัฎจักรนี้ใหม่

iraqbook460.jpg
SCP-229 จำนวนมากที่เข้าระบาดเต็มไปทั่วบ้านเรือนในอิรัก ภาพนี้ถ่ายไม่นานก่อนจะทำการฆ่าเชื้อโรค

มีทฤษฎีว่า SCP-229 อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราโดยตลอด แต่ในเชิงเทคโนโลยีและไฟฟ้าแล้ว ไม่สามารถทำให้มันขยายตัวได้อย่างเพียงพอ เนื่องจาก สภาพสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน การตรวจหานั้นทำได้ยากมาก การเผาด้วยไฟเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการกำจัด SCP-229

ภาคผนวก: ขณะนี้สามารถทำการทดลองระหว่าง SCP-229 กับ SCP-217 อนุญาตโดย O5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License