SCP-2287

วัตถุ#: SCP-2287

ระดับ: Safe

มาตราการกักกันพิเศษ: SCP-2287 จะต้องกักกันไว้ในห้องโถง ██ ของไซต์ ██ ยกเว้นกรณีที่จะใช้เพื่อทำการทดลองที่ได้รับอนุญาตแล้ว หน้ากากของ SCP-2287 ไม่ควรถูกถอดออกหากไม่จำเป็น SCP-2287 ไม่ต้องการอาหารแต่สามารถให้ได้เมื่อเขาต้องการขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ดีของเขา สื่อสิ่งพิมพ์(เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร)สำหรับ SCP-2287 จะต้องเปลี่ยนเป็นอักษรเบลล์เสียก่อน

รายละเอียด: SCP-2287 เป็นมนุษย์เพศชายผิวขาวที่แสดงอาการผิดปกติอยู่หลายประการ หนึ่งในนั้นคือสามารถมีดำรงชีวิตแบบสิ่งมีชีวิตได้แม้ว่าจะไม่มีหัวก็ตามและยังมี "มิสเตอร์ ไร้หัว, จากลิตเติ้ล มิสเตอร์® โดยด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์" ได้ถูกสักไว้ที่หลังด้านล่างข้างซ้ายของ SCP-2287 ที่คอของ SCP-2287 ที่ไม่มีหัวนั้นถูกปกคลุมด้วยผิวหนังจริง โดยจากการตรวจสอบด้วยการฉายรังสีพบว่าส่วนคอมีแค่กระดูกสันหลังส่วนคอด้านล่างเพียง 4 ส่วนเท่านั้น ถึงกระนั้นกลับไม่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเลย

SCP-2287 สามารถ คิด,ได้ยิน,ดมกลิ่น และพูดได้แต่จะไม่สามารถออกเสียงหรือผันวรรณยุกต์แบบเสียงมนุษย์ปกติได้ SCP-2287 อ้างว่าตัวเองตาบอด และ จำเป็นไม่ต้องกินหรือหายใจโดยเขาได้อ้างว่าแหล่งพลังงานของเขาน่าจะ "เป็นการสังเคราะห์แสงแบบพิเศษหรืออะไรสักอย่าง" (ดูในบทการสัมภาษณ์ 2287-41-B)

การสังเกตการไม่มีหัวของ SCP-2287 ด้วยตาโดยตรงนั้นเป็นไปไม่ได้ บุคคลที่พยายามที่จะดูหัวของเขาจะเห็นเป็นร่างหัวขาดของตัวเองแทนโดยบุคคลนั้นจะรู้สึกถึงการ "หลุดออกจากร่าง" ของตัวเองแต่ยังคงสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้แม้ว่าจะยากมากก็ตาม ปรากฎการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อ SCP-2287 ได้ถูกมองโดยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตาของมนุษย์ที่ไม่เคยผ่านการรักษามาก่อน โดยอาการหัวขาดของ SCP-2287 สามารถมองได้โดยการถ่ายทอดวิดีโอสด,ภาพถ่าย,ในกระจกเงาหรือผ่านกระจกใสและเลนส์ บุคคลที่เคยได้รับการกรีดกระจกตาจะไม่สามารถเห็นปรากฎการณ์หัวขาดนี้และยังไม่สามารถหาบุคคลใดที่เคยผ่านการผ่าตัดต้อกระจกมาทำการทดสอบนี้ได้ในตอนนี้

เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือเครื่องมือตรวจจับอื่นๆ ยังคงแสดงถึงการไม่มีหัวของ SCP-2287 ที่คล้ายๆกัน อย่างไรก็ตาม SCP-2287 ก็ยังคงสามารถทำกิจกรรมที่ต้องใช้หัวได้ เช่น การใส่หมวกต่างๆ รวมถึงหน้ากาก ,หูฟัง ,ผ้าพันคอ,ที่อุดจมูก ,ที่อุดหู ,ต่างหู ,ปิ่นปักผมและการทาลิปสติก (สำหรับรายการทั้งหมด ให้ดู เอกสาร 2287-N12)

SCP-2287 ถูกเจอใน ██████ ในรัฐวิสคอนซิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี 20██ จากรายงานจำนวนหนึ่งของประชาชนกล่าวถึงผลกระทบที่ผิดปกติของ SCP-2287 ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้ให้ยาระงับความรู้สึกและ SCP-2287 ก็ถูกกักกันโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ภาคผนวก 2287-1: SCP-2287 สามารถให้เอกสารดังต่อไปนี้ได้เมื่อต้องการ:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License