SCP-228

วัตถุ# SCP-228

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-228 ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการทดลองทางจิตเวชภายในไซต์-23

SCP-228 ได้ถูกเก็บเอาไว้ภายในห้องกระจก 113-AD-C ในไซต์-23 เพื่อการเฝ้าสังเกตการณ์ การจะเข้ามายังห้องสังเกตการณ์ 113-AD-C นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรระดับ 4 หรือใบรับรองแพทย์เสียก่อน ในห้องสังเกตการณ์ 113-AD-C จะมีกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงอยู่ไม่น้อยกว่า 4 ตัวติดอยู่ภายในห้อง และกระจกเงาขนาดใหญ่บานนึงที่ติดอยู่ตรงกำแพงห้องทางด้านทิศตะวันออก

เมื่อทำการสังเกต SCP-228 ปฏิกิริยาของผู้สังเกตการณ์จะถูกบันทึกเอาไว้โดยนักวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนที่เฝ้าดูอยู่ด้านหลังของกระจก พร้อมกับนักจิตแพทย์ด้วย

รายละเอียด: SCP-228 คือภาพจากกล้องโพลารอยด์ที่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือภาพได้ เห็นได้ชัดว่า SCP-228 จะเปลี่ยนแปลงไปตามจิตใต้สำนึกของผู้ที่เฝ้าชมมัน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า แต่ยังไงก็ตามภาพที่แสดงออกมาก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น คน ๆ หนึ่งอาจจะเห็นภาพที่เกิดจาก SCP-228 เป็นรูปครอบครัว ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจจะเห็นภาพนั้นเป็นก้อนที่คล้ายหัวใจจมอยู่ในของเหลวสีเขียวที่เป็น [ปกปิด] การเชื่อมโยงของภาพที่เกิดจาก SCP-228 ดูเหมือนจะแตกต่างกันระหว่างผู้ทดลองคนหนึ่งกับอีกคน และเป็นทฤษฏีการเชื่อมต่อบางอย่างตามอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ดู

ภาพที่ปรากฏบน SCP-228 เป็นภาพถ่ายตามปกติ แม้ว่ารูปถ่ายจะไม่แสดงว่ามีภาพใหม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน มันจะปรากฏให้เห็นชัดเจนต่อเมื่อมองจากระยะไกลด้วยภาพจากวิดีโอ หลังจากภาพของ SCP-228 ได้เป็นที่ประจักษ์ มันยังคงนิ่งเฉย แสดงภาพแบบเดียวกันจนกว่าคนที่ดูจะออกไป ตรงจุดนี้มันจะทำการรวมสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคนที่ดูอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่ SCP-228 ได้แสดงออกมาตอนที่ไม่มีใครดูยังคงเป็นข้อถงเถียงกัน

นักจิตเวชจะใช้ SCP-228 ในการวิเคราะห์ทางจิตกับบุคลากรที่มีอาการทางจิตในไซต์-23 ในการวิเคราะห์ทางจิตผู้ป่วยที่ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ทดสอบจะถูกถามคำถามต่าง ๆ และให้มองไปที่รูปภาพ จากนั้นก็จะทำการจดบันทึกเอาไว้ และนักจิตเวชจะต้องไม่ดูภาพนั้น ไม่เช่นนั้นอาจกระทบกับจิตใจเองได้

ภาคผนวก: ณ วันที่ ██/██/████ บุคลากรคนใดก็ตามที่ยังไม่ได้ดูภาพบางส่วนที่ออกมาจาก SCP-228 จะได้รับการอนุญาตให้เข้าไปดูมัน เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ [ข้อมูลปกปิด ในภายหลัง]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License