SCP-2211
teeth.jpg

ภาพนิ่งของ SCP-2211-1 ในเวลาที่ 00:23.

วัตถุ #: SCP-2211

ระดับ: Safe Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-2211-1 , -2 , -3 จะต้องถูกเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์แยกจำนวนสามชิ้น และจะต้องถูกเก็บไว้ในส่วนจัดเก็บของชิ้นเล็ก เนื่องจากขนาดของ SCP-2211-4 นั้นใหญ่กว่าสิ่งที่กล่าวข้างต้น วัตถุจะถูกเก็บแยกไว้ ณ ล็อกเกอร์เก็บของทั่วไป การทดลองวัตถุทั้งสี่นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 ของฝ่ายกักกันวัตถุประเภทดิจิตอลอย่างน้อยหนึ่งคนเสมอ

ณ วันที่ 09/10/2014 วัตถุได้ถูกขึ้นสถานะว่าหลุดจากการกักกัน สถาบันได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรของไซต์ที่กักกันวัตถุได้อย่างไม่จำกัด เพื่อศึกษาสภาพที่แท้จริงของวัตถุและจัดตั้งการกักกันใหม่อีกครั้ง

รายละเอียด: SCP-2211 คือวัตถุทั้งสี่ชนิดที่มีความผิดปกติ ซึ่งได้ค้นพบครั้งแรกที่ออฟฟิสของ ฮิวว์เลต-แพคคาร์ด ในเซี่ยงไฮ้

SCP-2211-1 คือไฟล์วีดิโอขนาด 932 เมกกาไบต์ มีชื่อว่า “longsmile.wmv” เมื่อเล่นไฟล์ดังกล่าว ภายในวิดีโอนั้นจะแสดงถึงฟันชุดของมนุษย์และกล้องนั้นจะหมุนไปมาและแสดงให้เห็นถึงฟันทุกซี่ในปากและจะหมุนไปมาอย่างนั้นเรื่อยๆ SCP-2211-1 นั้นมีความยาว 55 วินาที แต่ไฟล์ดังกล่าวนั้นจะยังคงเล่นซ้ำต่อไปเรื่อยๆโดยมีเวลาเล่นมากกว่า 150 ชั่วโมง การตั้งข้อจำกัดของเวลานั้นได้ถูกหยุดไปเนื่องจากไม่ทราบเวลาที่วิดีโอจะหยุดอย่างแน่นอน SCP-2211-1 นั้นไม่มีเสียงใดๆ

เมื่องเล่น SCP-2211-1 มากกว่า 59 นาที 20 วินาทีขึ้นไป จะส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้นเริ่มปล่อยสารที่มีความคล้ายคลึงกับ “น้ำลายของมนุษย์” ในปริมาณ 5-10 มิลลิลิตรต่อนาที จากการตรวจสอบ DNA นั้นไม่พบว่าตรงกับผู้ใด

SCP-2211-2 คือไฟล์เสียงขนาด 2.0 เมกกาไบต์ ที่มีชื่อว่า “eyee(79).wav” เมื่อเล่นไฟล์เสียงดังกล่าว เสียงที่เล่นนั้นจะเป็นเสียงซ่าที่ล้ายกับเสียงซ่าของโทรทัศน์ ซึ่งจะเสียงดังกล่าว จะตัดเป็นจังหวะทุกๆ 2-10 วินาที SCP-2211-2 นั้นมีลักษณะคล้ายกับ SCP-2211-1 ที่สามารถเล่นติดต่อกันได้เกิน 150 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าวัตถุนั้นจะมีความยาวเพียง 3 นาที 3 วินาทีก็ตาม ความผันผวนของเสียงซ่านั้นผันผวนขึ้นลง 3 หน่วยต่อวินาที และจะเปลี่ยนเป็น 5 หน่วยต่อนาทีหากอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเสียงนั้นมีกล้องติด

เมื่อเล่น SCP-2211-2 มากกว่า 59 นาที 20 วินาทีขึ้นไป จะส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้เล่นเสียงนั้นเริ่มปล่อยสารในปริมาณ 20 มิลลิลิตรต่อนาที โดยสารดังกล่าวประกอบไปด้วย น้ำและโซเดียม คลอไรด์ โดยมีกรดอมิโน,กลูตาไธโอน,กรดแอสคอร์บิกและเส้นใยคอลาเจนของมนุษย์

SCP-2211-3 คือไฟล์ประเภทกดเพื่อใช้งาน (.exe) ขนาด 599 KB ที่ชื่อว่า “耳.exe” เมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว SCP-2211-3 จะใช้หน่วยความจำในเครื่องจำนวนมหาศาล ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ใช้เปิดไฟล์นั้นร้อนเกินจำกัดและส่งผลให้พัดลมระบายอากาศนั้นทำงานหนักขึ้น ถึงแม้ว่าความเสียหายที่ไฟล์ทำกับส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดังกล่าวจะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำงานได้โดยไม่สนว่าจะเกิดความเสียหายเท่าใด ยกเว้นว่าจะถูกตัดแหล่งพลังงาน

เมื่อเล่น SCP-2211-3 มากกว่า 59 นาที 20 วินาทีขึ้นไป อุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดไฟล์นั้นจะเริ่มส่งกลิ่นที่คล้ายกับ “ขี้หู” ออกมาอย่างเหม็นฉุน เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้น ไม่พบต้นตอใดๆของกลิ่นดังกล่าวและไม่พบสารชีวภาพใดๆในกลิ่นดังกล่าว และกลิ่นนั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้เมื่อบรรยากาศรอบข้างนั้นต่ำกว่า 100 ppm และความผิดปกตินี้จะไม่แสดงเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นนั้นไม่มีพัดลม

ไฟล์ทั้ง 3 นั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ได้อย่างอิสระโดยไม่มีความผิดปกติใดๆ เมื่อทำการก็อปปี้ไฟล์ทั้ง 3 นั้นไฟล์ก็อปปี้นั้นไม่ส่งผลความผิดปกติใดๆ เมื่อเล่นไฟล์ก็อปปี้ของ –1และ -2 ไม่แสดงความผิดปกติใดๆ และไฟล์ทั้งสองหยุดเล่นตามเวลาที่แสดงขึ้นและไฟล์ -3 นั้นไม่สามารถเล่นได้

SCP-2211-4 คือเครื่องอุ่นกาแฟ USB เมื่อเสียบ SCP-2211-4 ผ่านช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ของเหลวใดๆที่ใส่ภาชนะและนำไปวางไว้บนเครื่องอุ่นนั้นจะถูกทำให้ร้อนด้วยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส และในระหว่างการทำให้ร้อนนั้น ของเหลวดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวข้นด้วยอัตรา 1 มิลลิลิตร/นาที และในบางครั้งจะพบ “ขนจมูก” อยู่ในของเหลวดังกล่าว เมื่อตรวจสอบ DNA พบว่าตรงกับสารที่ SCP-2211-1 ปล่อยออกมา

ภาคผนวกที่ SCP-2211-01:

บันทึกการรักษาความปลอดภัยที่ 20141006-B2-A4, 0320h-0401h

เริ่มบันทึก

ภายในไฟล์วิดีโอนั้น พบเสียงกระแทกกล่องเหล็ก ณ บริเวณชั้นสองของปีก B ในส่วนกักกันวัตถุซึ่งมาจากกล่องเก็บของที่ DAD-2838 กล่องเก็บของหมายเลข DAD-2838 ได้ถูกกกระแทกออกมาอย่างรุนแรงจากภายใน

เสียงกระแทกเหล็กนั้นยังดังขึ้นต่อไปเป็นเวลาสามนาที ตามมาด้วยฝากล่องเก็บของนั้นถูกกระแทกอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าไประงับเหตุในบริเวณดังกล่าว

จากนั้นกล่องเก็บของ DAD-2838 ได้ถูกเปิดออก ภายในพบกับสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับ “แขนของมนุษย์” ที่มีลักษณะยาวและมีข้อต่อหลายจุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มยิงสิ่งดังกล่าวแต่ไม่สร้างความเสียหายใดๆ และภาพจากกล้องนั้น พบว่า”มือ” ที่อยู่ปลายแขนดังกล่าวนั้นมีนิ้วมือประมาณ 7 นิ้ว แต่เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นนั้นระบุว่านิ้วนั้นมีตั้งแต่ 5 นิ้ว จนถึงประมาณ “30 นิ้ว”

แขนดังกล่าวได้กระแทกกับกล่องเก็บของที่มี SCP-2211-4 บรรจุอยู่ ซึ่งห่างจากกล่องเก็บของที่ DAD-2838 ประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อกล่องเปิดออก แขนดังกล่าวได้ยึดออกไปหยิบ SCP-2211-4 กลับมาใส่กล่อง DAD-2838

หลังจากนั้นไม่พบความผิดปกติใดๆ แขนดังกล่าวหายไปอย่างไร้ร่องรอย

จบการบันทึก

เมื่อตรวจสอบภายในกล่องเก็บของที่ DAD-2838 ไม่พบร่องรอยใดๆของมือนมุษย์

เมื่อตรวจสอบ SCP-2211-1 ,-2 และ-3 นั้นถูกลบออกจากแฟลชไดร์ฟที่ถูกกักกัน และ SCP-2211-4 นั้นไม่แสดงความผิดปกติใดๆอีก

หลังจากนั้น SCP-2211 ถูกขึ้นสถานะว่าหลุดออกจากการกักกันในวันที 08/10/2014 โดยนักวิจัยมินน์

ภาคผนวกที่ SCP-2211-02:

ไฟล์ Untitled.txt ได้ถูกสร้างขึ้นในแฟลชไดร์ฟที่กักกัน SCP-2211-1 หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 06/10/2014 ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

เลาได้จมูกคืนแล้ว : : oo ))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License