SCP-2210

วัตถุ: SCP-2210

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เว็บไซต์ของ SCP-2210 , ที่อยู่ของ IP และหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกปกปิดและจำกัดการเข้าถึงจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเท่านั้นภายใต้มาตรการพิเศษ ส่วนอพาร์ตเมนต์ที่ SCP-2210 ใช้เป็นสถานที่ทำงานนั้นจะถูกซื้อผ่านบริษัทฉากหน้าของสถาบันและจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำการณ์อยู่นั้นจะต้องทำให้ผู้ที่พักอาศัยโดยรอบนั้นไม่รับรู้ถึงวัตถุ

เพื่อส่งเสริมในการเก็บข้อมูลจากองค์กรที่น่าสนใจนั้นจะถูกเก็บผ่าน D-18272 โดยติดต่อกับ SCP-2210 โดยตรง ซึ่งบันทึกข้อสัญญาที่ SCP-2210 ได้ทำกับกลุ่มที่น่าสนใจโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 1483 ดอลล่าสหรัฐสำหรับการเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมนั้นจะสามารถอ่านได้ในส่วนเก็บเอกสารในไซต์-42

เพื่อให้การคงสภาพสัญญาที่ #40535 D-18272 นั้นจะได้รับการยกเว้นในการถูกกำจัดประจำเดือนของสถาบันและจะถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่ใกล้กับตึกของ SCP-2210 และนักวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนั้นจะถูกแจ้งให้ทราบว่า D-18272 นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่มีจุดประสงค์ปกปิด ทุกๆ 30 วันโดยนับจากวันที่ 8/24/65 D-18272 นั้นจะต้องติดต่อกับ SCP-2210 เพื่อคงสถานะสมาชิกพรีเมียมและจะต้องนำตัวไปยังศูนย์กักกันตัวและจะต้องแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีการชำระค่าบริการสำเร็จ

รายละเอียด: SCP-2210 คือบริษัทประกันภัยที่ให้บริการประกันสำหรับวัตถุหรือปรากฎการณ์ที่มีความผิดปกติ เบอร์ของบริษัทนั้นจะเริ่มต้นโดยหมายเลข “7-3i” และมีหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อ www.████████████.com ส่วนที่อยู่ของบริษัทนั้นตั้งอยู่บน 4I ถนนควอเทอร์เนี่ยน ลอส แองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย 90001 โดยสถานที่ดังกล่าวนั้นจะตรงกับตึกอพาร์ทเมนต์ที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ ซึ่งหากผู้ใดที่มีความรู้และข้อมูลของ SCP-2210 เมื่อผู้นั้นเข้ามายังตึกดังกล่าว ภายในจะถูกเปลี่ยนไปในลักษณะที่คล้ายกับการเปลี่ยนมิติ โดยภายในนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับออฟฟิสในยุคปัจจุบัน และมนุษย์ที่อยู่ภายใน SCP-2210 (ในที่นี้เรียก SCP-2210-1) นั้นจะมีลักษณะการแต่งตัวคล้ายกับนักธุรกิจในสมัยปัจจุบน โดยมีชื่อบริษัทปักบนหน้าอกเสื้อและมีการสื่อสารเพื่อการทำสัญญาประกันเท่านั้น

เมื่อมนุษย์เข้าไปยังอาคารของ SCP-2210 ตัวอย่างของ SCP-2210-1 จะปรากฏขึ้น SCP-2210 นั้นจะอยู่ในรูปแบบของมนุษย์ชาวคอเคเซียนที่มีเพศตรงข้ามกับผู้ที่เข้าไปในอาคารโดยมีข้อมูลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนั้นจะมีการต้อนรับที่คล้ายคลึงกันเสมอคือมักจะต้อนรับด้วยชื่อและกล่าวประวัติของบริษัทโดยคร่าวๆ ซึ่งในขณะที่มนุษย์ผู้นั้นอยู่ภายใน SCP-2210 SCP-2210-1 นั้นจะจัดข้อเสนอกรมธรรม์ที่มักจะตรงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ผู้นั้นในชีวิตประจำวันแทนที่จะให้เลือกข้อเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งข้อเสนอนั้นมักจะอยู่ในลักษณะเช่น “สัญญาแทนที่วัตถุที่มีความผิดปกติ” ไปจนถึง “สัญญาการเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนอวัยวะ” หรือ “สัญญาการลบล้างสิ่งที่มีความน่าหวาดกลัวออกจากการมีตัวตน”

SCP-2210 นั้นมักจะมีการปกปิดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัววัตถุเนื่องมาจากเป็นไปตามข้อสัญญาประกันแต่ทว่าทุกครั้งที่มีการทำสัญญากรมธรรม์แล้วนั้น SCP-2210-1 จะยืนยันว่าวัตถุที่มีความผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ได้ทำสัญญานั้นจะถูกรับประกันอย่างแน่นอน มากไปกว่านั้น วัตถุยังส่งเสริมในด้านของเงินทุนเพื่อซื้อหรือศึกษาวัตถุดังกล่าว รวมไปถึงการมอบอุปกรณ์ที่มีความแปลกประหลาดเพื่อใช้ในการรักษาสภาพของวัตถุและเหตุการณ์ไว้ด้วย วัตถุนั้นยังมีการให้ข้อแนะนำและการกระทำต่างๆเพื่อรักษาสภาพของวัตถุไว้ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ จากการศึกษาข้อมูลที่ได้รับจาก “สัญญาการกักกันความรู้ที่มีความผิดปกติที่ 40535” นั้น สามารถทำให้ทราบได้ว่า SCP-2210 นั้นได้มีการให้บริการกับกลุ่มที่น่าสนใจด้วย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมวอนเดอร์เทนเมนต์,หัตถาอสรพิษ,บริษัทมาร์แชล-คาร์เตอร์และดาร์คและกลุ่มศิลปินพวกเราเจ๋งอ๊ะยัง? (Are We Cool Yet ?)

เมื่อมีการตอบรับข้อเสนอในสัญญานั้น SCP-2210 นั้นจะเริ่มเขียนเอกสารด้วยมือโดยใช้ปากกาขนนกซึ่งเป็นวิธีที่วัตถุได้ใช้เพื่อยืนยันสัญญาทั้งสองฝ่าย โดยผู้ที่รับข้อเสนอนั้นจะต้องเซ็นสัญญาด้วยปากกาด้ามเดียวกันและเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ถือสัญญา เมื่อสำเร็จ SCP-2210-1 จะทำสำเนาของเอกสารดังกล่าวไว้และมอบให้กับผู้ที่ถือสัญญา ซึ่งหลังจากนั้น SCP-2210-1 นั้นจะระบุว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อคงสถานะพรีเมียมของสัญญาทุกๆ 30 วัน หลังจากเซ็นสัญญาโดยผู้ที่ถือสัญญา (ในที่นี้เรียก SCP-2210-2) ทุกๆครั้งที่ครบกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายและมีการชำระค่าใช้จ่ายสำเร็จแล้วนั้น SCP-2210-1 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสัญญานั้นๆ จะติดต่อกับผู้ที่ถือสัญญาว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายสำเร็จแล้วและสามารถยกเลิกสัญญาได้ทุกเวลา

หากไม่สามารถชำระค่าบริการได้เมื่อครบ 30 วัน SCP-2210 นั้นจะเริ่มยกเลิกการให้บริการที่ถูกกำหนดในสัญญาทันทีอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ได้รับหรือสิ่งของที่ได้รับในขณะที่อยู่ในสัญญานั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย โดยผู้ที่ถือสัญญานั้นมักจะระบุว่าพบเห็น SCP-2210-1 ในตามสถานที่ต่างๆและมักจะพูดประโยคซ้ำไปมาว่า “กรุณาชำระค่าบริการและยกเลิกสัญญานะครับ/ค่ะ เพื่อป้องกันการเสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการล่าช้า” และในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือสัญญานั้นจะได้รับโทรศัพท์และจดหมายโดยมีเนื้อความเช่นเดียวกับข้างต้น

หากกรณีใดที่ผู้ถือสัญญานั้นไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายสัญญาตรงเวลา จำนวนเงินของผู้ที่ถือสัญญานั้นจะหายอย่างไม่ทราบวิธีไปเท่ากับเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยจำนวนเงินนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวและจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวไปจนกว่าผู้นั้นจะชำระค่าสัญญา โดยมีการระบุค่าใช้จ่ายในใบเสร็จว่า “ค่าธรรมเนียมชำระค่าบริการล่าช้าของบริษัท ████████████ ประกันภัย” และในบางกรณี ผู้ถือสัญญานั้นจะได้รับ “เอกสารชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า” พร้อมกับวิธีการชำระค่าบริการเพื่อยกเลิกสัญญา ผู้ถือสัญญามีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระค่าบริการ ผู้ถือสัญญามีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระค่าบริการ นั้นจะถูกส่งไปยังผู้ถือสัญญาโดยวิธีที่ไม่ทราบพร้อมกับระบุสิ่งของและสิ่งของที่ระบุในสัญญานั้นจะหายไปจากการครอบครองของผู้นั้นโดยสิ่งของนั้นๆจะถูกระบุในเอกสารชำระค่าธรรมเนียม เมื่อตรวจสอบจากกล้องความเร็วสูงนั้นจะพบกับมนุษย์ที่มีตัวตนไม่แน่ชัดเข้ามายังสถานที่หรือบ้านพักของผู้ถือสัญญา,วางเอกสารชำระค่าธรรมเนียมและนำสิ่งของดังกล่าวที่มีมูลค่าเท่ากับค่าธรรมเนียมล่าช้าออกไป หากผู้ถือสัญญานั้นไม่มีทรัพย์สินที่มีค่ามากพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียม ผู้นั้นจะถูกนำตัวออกจากบ้านพักไปโดยสิ่งที่คล้ายมนุษย์สวมสูทและหน้ากากลักพาตัวออกไปจากบ้านพักและผ่านประตูที่ใกล้ที่สุดและหายไปอย่างไร้ร่องรอย ผู้นั้นจะถูกพบอีกครั้งโดยจะถูกเปลี่ยนเป็น SCP-2210-1 และทำงานให้กับ SCP-2210 เมื่อพูดคุยด้วยนั้น SCP-2210-1 นั้นจะไม่สนใจกับสิ่งรอบข้างใดๆ

หากผู้ถือสัญญานั้นได้พยายามที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและยุติสัญญาตามที่ SCP-2210 กำหนด มนุษย์ผู้นั้นจะได้รับ “เอกสารข้อมูลตัวตนแบบมาตรฐาน” ซึ่งเอกสารนั้นต้องการให้ผู้ถือสัญญาจะต้องกรอกและนำไปมอบให้กับ SCP-2210-1 ในอีกแผนกหนึ่งที่อยู่ในตึกเดียวกัน ภายในเอกสารนั้นได้ใช้คำถามที่มีความซับซ้อนและมีการใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนและมีการขอคำตอบที่ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์ต่อการกระทำทางกฎหมายใดๆ เช่นคำถามต้องการกรุ๊ปเลือดของคุณทวดของผู้ถือสัญญาหรือพันธุ์สุนัขที่เคยเป็นเจ้าของหรือตัวต้านกระแสไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่นั้นถูกผลิตโดยบริษัทใด ถึงแม้ว่าคำถามนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันในแง่ของประวัติผู้ถือสัญญาแต่คำถามเหล่านั้นมีการวางรูปแบบที่มิได้มาจากการสุ่ม ซึ่งหากตอบคำถามดังกล่าวไม่ครบ SCP-2210-1 นั้นจะไม่ยอมรับเอกสารดังกล่าว

หากเอกสารนั้นถูกตอบและส่งอย่างถูกต้อง ตัวอย่างของ SCP-2210-1 ที่รับเอกสารนั้นจะระบุว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์สำหรับการดำเนินการเอกสารและบอกให้ผู้นั้นออกจากตึกและกลับมาภายใน 8 สัปดาห์ แต่เมื่อมนุษย์ผู้นั้นกลับมาอีกครั้ง SCP-2210-1 จะระบุว่าเอกสารนั้นไม่ได้รับการยืนยันจากระบบศูนย์กลางและทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ และจะต้องกรอกเอกสารอีกครั้งโดยคำถามนั้นเป็นคำถามใหม่ และเมื่อส่งเอกสารอีกครั้งจะเกิดการทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะอีกครั้งและซ้ำไปมา ซึ่งความพยายามใดๆที่จะทำลายเอกสารดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพภายในตึกนั้นมีความซับซ้อนทางมิติและมีการวางตัวทีมีลักษณะคล้ายกับเขาวงกตและภายในนั้นมีความผันผวนทางฟิสิกส์รวมไปถึงมิติและเวลาเช่นผู้ที่เข้าไปนั้นสามารถเดินเข้าและออกพร้อมกันกับห้องใดห้องหนึ่งได้,สามารถเดินบนเพดานได้อย่างไม่มีความผิดปกติใดๆ

ภาคผนวก: “สัญญาหมายเลข #40353: การป้องกันข้อมูลที่มีความผิดปกติ”

หลังจากที่สถาบันนั้นได้ศึกษากับข้อมูลที่เกี่ยวกับ SCP-2210 ดร.ท█████ ผู้ที่เป็นนักวิจัยนำในการสำรวจนั้นได้เสนอให้ใช้ SCP-2210 ช่วยในการเก็บข้อมูลและป้องกันข้อมูล ซึ่งข้อเสนอนั้นได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 5 จาก 8 เสียงโดยสภา O5 และได้รับการอนุมัติโดยอยู่ภายใต้การควบคุมข้อมูลของสถาบัน จากการใช้ [ข้อมูลถูกลบ] D-18272 นั้นได้ถูกจัดตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันและใช้ชื่อว่า ██████ ██ และได้รับคำสั่งให้ติดต่อกับ SCP-2210 เพื่อทำสัญญาในการป้องกันข้อมูลที่มีความผิดปกติ ซึ่งในครั้งแรกนั้น D-18272 ได้รับข้อเสนอ “สัญญาหมายเลข #40353: การป้องกันข้อมูลที่มีความผิดปกติ” และสถาบันได้อนุมัติให้รับข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่ตอบรับข้อเสนอ สถาบันได้ตรวจพบเอกสารได้ถูกเพิ่มเข้ามายังเซิฟเวอร์ของไซต์-42 ส่วนจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่ทราบที่มา เอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำสัญญาระหว่าง SCP-2210 กับกลุ่มที่น่าสนใจต่างๆ และเนื้อหานั้นจะเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์

ต่อไปนี้คือบันทึกเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงประจำสัปดาห์ โดยสำเนานั้นสามารถอ่านได้ในส่วนเก็บเอกสารในไซต์-42

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License