SCP-2124
scpxxxx.jpg

รูปของ SCP-2124 ที่ถ่ายหลังจากทำการกักกันวัตถุจากสถานที่แรกที่ได้รับรายงาน.

วัตถุ #: SCP-2124

ระดับ: Safe (กำลังรออยู่ระหว่างการพิจารณาผลการทดลองของการทดลองที่ 2124-09)

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-2124 นั้นจะถูกเก็บไว้ในส่วนกักกันที่แน่นหนาเป็นพิเศษและจัดเก็บในกล่องที่มีขนาดอย่างน้อย 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร โดยภายในกล่องนั้นจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้วัตถุเสื่อมสภาพ

สถาบันจะจัดทำบล็อกโฟมที่มีรูปของมีดยื่ห้อ ██████ ขนาด 20 เซนติเมตรและใส่ไว้ภายใน SCP-2124 โดยโฟมนั้นสามารถนำออกจากตัวกล่องได้ แต่ทว่าในการทดลองนั้นจะแนะนำให้นำบล็อกโฟมใส่ไว้ใน SCP-2124 ตลอดเวลา ยกเว้นแต่ได้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น

หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้วนั้น SCP-2124-1 นั้นจะต้องถูกจัดเก็บลง SCP-2124 ทุกตัวอย่าง โดยจะต้องนำลงไปใส่ในบล็อกโฟมที่อยู่ภายในกล่องเท่านั้นง

การทดลองใดๆที่กระทำกับวัตถุนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ระดับ 2 หรือสูงกว่าเท่านั้น โดยนักวิจัยจะต้องใช้แบบฟอร์มที่ F-2124-01 หลังจากการทดลองที่ 2124-09 การทดลองใดๆที่เกี่ยวกับ SCP-2124 นั้นถูกสั่งระงับทั้งหมดยกเว้นเสียแต่ในระหว่างการทดลองนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ระดับ 4 หรือสูงกว่า ควบคุมดูแลโดยตรงเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-2124 คือกล่องพิซซ่าขนาดใหญ่ที่มีวัสดุทำมาจากกระดาษลูกฟูกขนาด 2 ชั้น โดยสภาพภายนอกนั้นพบคราบมันและร่องรอยของรา ██████ ██████ ที่อยู่ในสภาพเริ่มต้น (ภายหลังถูกนำออกโดยการฆ่าเชื้อ) แต่ทว่าสภาพของกระดาษนั้นอยู่ในสถานะดี ถึงแม้ว่าจะมีอายุการใช้งานสั้นกาม โดยฝาของกล่องนั้นพบตัวอักษรที่เขียนเป็นประโยคด้วยหมึกปากกาสีดำว่า “ระวัง! มีมีดอยู่ข้างใน”

ส่วนประกอบทั้งหมดของ SCP-2124 รวมไปถึงหมึกปากกาที่ใช้เขียนคำเตือนนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับวัสดุที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ โดย SCP-2124 นั้นสามารถได้รับความเสียหายได้ตามปกติเหมือนกับกล่องพิซซ่าทั่วไปและการทดลองกับวัตถุนั้นจะต้องระมัดระวังเสมอ

เมื่อมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดได้พยายาม “ล้วงหามีด” หรือ “หยิบมีด”1 ออกจากกล่องนั้นจะสามารถค้นหาสิ่งของดังกล่าวได้สำเร็จ ซึ่งต่อไปนี้เรียก SCP-2124-1 ซึ่งวัตถุดังกล่าวนั้นมักจะถูกอธิบายโดยมีลักษณะทีมีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้

วัตถุนั้นเหมือนกับอากาศเปล่าๆ
มันเหมือนว่าผมจะสามารถขยี้มันได้
มันเหมือนว่าถ้าผมบีบมันแรงๆ มันจะหลุดออกจากมือผม

SCP-2124-1 นั้นไม่มีน้ำหนักที่สามารถตรวจพบได้หรือมีลักษณะที่สามารถวัดได้ด้วยค่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันการมีตัวตนของวัตถุ (ซึ่งไม่มีความแน่นอน) นั้นคือคำยืนยันจากผู้ที่ถือวัตถุ อย่างไรก็ตามเมื่อออกคำสั่งให้ผู้ที่ถือวัตถุนั้นใช้วัตถุในการตัดสิ่งของ วัตถุนั้นมีความสามารถที่เหมือนกับมีดทำครัวที่มีความแหลมคมโดยวัตถุนั้นสามารถตัดวัตถุที่มีความนุ่มได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ตัดเนื้อหรือสิ่งของที่มีความหนาแน่นขึ้นมาด้วยการใช้แรงแบบง่ายๆ และกระดูกด้วยความลำบากมากขึ้น และใช้ตัดเหล็กกล้าด้วยความยากลำบาก

รูปทรงและมิติของ SCP-2124-1นั้นไม่แน่นอนและจะผันแปรไปตามตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุและผลการทดลองนั้นสามารถอ่านเพิ่มได้ที่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม

ภายในของ SCP-2124 เมื่อมองด้วยสายตาของมนุษย์ทั่วไปนั้นจะพบว่าว่างเปล่าและไม่มีร่องรอยของ SCP-2124-1 ใดๆ ซึ่งการสัมผัสโดยไม่ใช่มนุษย์ (เช่นการกวาดไปรอบๆด้วยที่คีบ,ใช้แปรงหรือเครื่องตรวจโลหะ) นั้นจะไม่พบกับ SCP-2124 ใดๆเช่นกัน แม้กระทั้งการควานหาสิ่งของในกล่องโดยไม่มีสตินั้นก็ได้ผลลัพท์เช่นเดียวกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License