SCP-211-TH
rating: +8+x
211-th.jpg

SCP-211-TH

วัตถุ# SCP-211-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-211-TH ถูกกักกันอยู่ในห้องสีขาวขนาด 6 X 4 เมตร ห้ามบุคลากรทุกระดับเข้าใกล้ SCP-211-TH ในระยะ 2 เมตรเป็นอย่างต่ำ และไม่อนุญาตให้บุคลากรที่ไม่ใช้คลาส-D ใช้งานวัตถุโดดเด็ดขาด การดำเนินการใดๆกับวัตถุจะต้องกระทำโดยคลาส-D เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-211-TH เป็นกล่องดนตรีแบบไขลานขนาด 10x15 เซนติเมตร ภายนอกสีทอง ภายในสีแดงเลือดนก ลักษณะปกติทุกอย่างเมื่อเทียบกับกล่องดนตรีอื่นๆ

ความผิดปกติจะเริ่มเมื่อมีคนไขลาน SCP-211-TH จนเกิดเสียงดนตรี ภายใน 2-6 นาที SCP-211-TH-1 จะปรากฏตัวออกมาจากแหล่งที่ไม่ทราบยังด้านหลังของบุคคลนั้นโดยทันทีและสังหารคนที่ไขลานโดยการฉีกเป็นชิ้นๆและหายตัวไปโดยวิธีที่ไม่ทราบ เหตุการณ์นี้ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที แม้ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ห่างจาก SCP-211-TH แล้วก็ตามและแม้ว่าเสียงดนตรีจะหยุดลงแล้วแต่ SCP-211-TH-1 ก็จะไม่หยุดการตามล่าจนกว่าคนที่ไขลานจะตายหรือถูกฉีกเป็นชิ้นๆ หากคนที่ไขลานพยายามขัดลาน SCP-211-TH, SCP-211-TH-1 จะปรากฏตัวแต่จะไม่สามารถขยับร่างกายจนกว่าคนที่ขัดลานจะปล่อยลาน SCP-211-TH-1 จึงจะสามารถขยับร่างกายได้อย่างอิสระ (ดู บันทึกการทดลอง-211-A)

SCP-211-TH-1 มีลักษณะเป็นควันสีฟ้าจาง ๆ ที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของมนุษย์ สูงประมาณ 1.80 เมตร ไม่มีหน้าตา ไม่มีคลื่นความร้อน ไม่มีสัญญาณชีวิต ไม่สามารถฆ่าหรือทำลายได้ SCP-211-TH-1 สามารถดูดซับการโจมตีได้ทุกประเภท จะปรากฏตัวต่อเมื่อเกิดเสียงดนตรีจาก SCP-211-TH นานเกิน 2 นาทีขึ้นไป ไม่สามารถจับต้องหรือกักกันได้

SCP-211-TH ถูกค้นพบในบ้าน███████, ฟลอริด้า โดยเจ้าของได้ซื้อ SCP-211-TH จากร้านขายของเก่ามาให้ลูกๆของเขา ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และเสียชีวิตทั้งครอบครัว จนท.แมคคอยต์รู้สึกประหลาดใจเพราะไม่พบว่าเกิดความเสียหายใดๆเลยกับ SCP-211-TH จึงเก็บกลับมายังสถาบัน ก่อนที่ [ข้อมูลปกปิด] ส่งผลให้ SCP-211-TH-1 ปราฏตัวขึ้นในสถาบันและจนท.แมคคอยต์เสียชีวิตจากการถูกบดและฉีกเป็นชิ้นๆ SCP-211-TH-1 ได้เดินไปยังมุมบอดของกล้องก่อนหายตัวไปจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ ผลชันสูตรศพจนท.แมคคอยต์พบว่ากระดูกแหลกเหลว ปอด ตับ ม้าม ไต กระเพาะอาหารฉีกขาด อวัยวะอื่นๆเสียหายจนไม่สามารถชันนสูตรได้ SCP-211-TH จึงถูกขึ้นทะเบียนเป็น SCP

บันทึกการทดลอง-211-A

ผู้บันทึกการทดลอง: ดร.แกมม่า

ผู้ทดสอบ: D-4619
รายละเอียด: D-4619 ถูกสั่งให้ทำการไขลาน SCP-211
ผลลัพธ์: หลังจากไขลานไปได้ 3 นาที SCP-211-TH-1 จึงปรากฏตัวขึ้นมาที่ด้านหลังของ D-4619 และฆ่าเหยื่อโดยฉีกเป็นชิ้นๆก่อนหายตัวไป

ผู้ทดสอบ: D-4620 และ D-4621
รายละเอียด: D-4620 และ D-4621 ผลัดกันไขลาน SCP-211
ผลลัพธ์: หลังจากไขลานไปได้ 5 นาที SCP-211-TH-1 ได้ปรากฏตัวมายังด้านหลังของ D-4620 และฆ่าเขาเป็นคนแรก ก่อนจะมุ่งหน้ามามาทาง D-4621 ที่อยู่มุมหนึ่งของห้องและฆ่าเขาก่อนจะหายตัวไป

ผู้ทดสอบ: D-4622 และ D-4623
รายละเอียด: D-4622 ทำการไขลานเป็นคนแรกและถูกพาตัวไปยังอีกห้องที่ห่างออกไปอีก 6 เมตร ก่อนจะให้ D-4623 เป็นผู้ไขลานคนต่อไป
ผลลัพธ์: หลังจากไขลานไปได้ 4 นาที SCP-211-TH-1 ได้ปรากฏตัวมายังด้านหลังของ D-4622 และฆ่าเขา จากนั้น SCP-211-TH-1 ก็ได้ลอยไปยังด้านหนึ่งของห้อง ทะลุกำแพงห้องออกไปเพื่อไปหา D-4623 และฆ่าเขา

หมายเหตุ: การทดสอบมันยืนยันได้แล้วว่า SCP-211-TH-1 จะฆ่าทุกคนที่ไขลานกล่องดนตรีนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผมขอจบการทดสอบไว้เพียงเท่านี้ - ดร.แกมม่า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License