SCP-2092
probea.jpg

ยาน-2092-A ก่อนที่จะถูกปล่อย

วัตถุ: SCP-2092

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากระยะทางของวัตถุนั้นมีความไกลและวัตถุนั้นมีสภาพที่ไม่สามารถกักกันทางกายภาพได้ สถาบันนั้นจะทำเพียงระงับและยับยั้งข้อมูลที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลและดูแลข้อมูลที่มีความเพียงพอสำหรับการกักกันเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวในองค์กรอวกาศขนาดใหญ่นั้นจะต้องตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวกับยานสำรวจอวกาศทุกโครงการที่มีกำหนดการเดินทางออกนอกโลก เพื่อทำให้แน่ใจว่ายานสำรวจนั้นไม่สามารถรับสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ 3.25-3.30 GHz และเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะต้องทำหน้าที่ลบข้อมูลที่เกี่ยวกับ SCP-2092-1 ทั้งหมดที่อยู่ในบันทึกภารกิจก่อนหน้านี้

ยานสำรวจ-2092-A นั้นจะมีหน้าที่ตรวจจับ SCP-2092 ตลอเวลาและสัญญานวิดีโอที่ถูกถอดรหัสแล้วนั้นจะถูกส่งโดยตรงไปยังไซต์-15 ผ่านยานสำรวจ-2092-B โดยการเข้าถึงวิดีโอนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 4 หรือสูงกวาเท่านั้น หาก SCP-2092 นั้นถูกตัดขาดหรือไม่สามารถติดต่อกับยานสำรวจได้ จะต้องส่งยานสำรวจแทนที่ทันที

รายละเอียด: SCP-2092-1 นั้นคือสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ 3.274 GHz ซึ่งคลื่นนั้นสามารถส่งไปยังยานสำรวจอวกาศได้แต่ไม่มียานสำรวจหรือดาวเทียมใดๆที่บันทึกสัญญานนี้ได้1 ส่วนรหัส SCP-2092 นั้นถูกตั้งขึ้นให้แก่ต้นตอของสัญญานดังกล่าว

SCP-2092-1 นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญานที่ถูกส่งมาในลักษณะของโค้ดเลขฐานสอง (Binary Code) จำนวนทั้งสิ้น 5329 บิต ซึ่งดร. █████████ ได้สังเกตและเรียงบิตของสัญญานขึ้นด้วยตารางขนาด 73x73 ช่อง โดยผลัพท์ที่ได้นั้นได้แสดงเป็นรูปภาพที่มีความหมาย

solar.png

ข้อความรูปภาพของ SCP-2092-1

รูปภาพนั้นประกอบไปด้วยวัตถุทั้ง 6 สิ่ง ซึ่งจากรูปนั้นได้สันนิฐานว่าเป็นระบบสุริยจักรวาล ซึ่งวัตถุที่ใหญ่ที่สุดบริเวณตรงกลางภาพนั้นคาดว่าแทนที่ดวงอาทิตย์ และวัตถุอีกสี่สิ่งนั้นคาดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะ และวัตถุที่อยู่ด้านซ้ายของภาพนั้นคาดว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับวัตถุในระบบสุริยะจักรวาล

นักวิจัยของสถาบันได้ตั้งข้อสมมุติฐานว่าวัตถุที่อยู่ด้านซ้ายนั้นคือ SCP-2092 ซึ่ง SCP-2092 นั้นคาดว่าเป็นวัตถุที่มีขนาดเทียบเท่าอุกกาบาตและอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับวงโคจรของโลกและมีความเร็วในการเคลื่อนที่เทียบเท่าโลกเช่นกัน ซึ่งเป็นข้อสรุปในการที่อุปกรณ์ใดๆบนโลกนั้นไม่สามารถตรวจจับสัญญานดังกล่าวได้นั้นเป็นเพราะดวงอาทิตย์นั้นได้ปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นจนบดบัง SCP-2092 ทั้งหมด

ภารกิจสำหรับสำรวจวัตถุนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ภาคผนวก: สถาบันได้ทำการส่งยาน SCP-2092-A และสามารถเข้าเทียบกับวงโคจรของ SCP-2092 ได้สำเร็จในวันที่ 12/11/1998 และสถาบันได้ส่งยาน-2092-B ณ วันที่ 01/13/1999 โดย ยาน-2092-B นั้นจะใช้เป็นสถานีรับ-ส่งสัญญานระหว่างยาน-2092-A และฐานรับสัญญานบนโลกโดยยานสำรวจทั้งสองนั้นจะถูกปกปิดด้วยการที่ยานนั้นเป็นยานสำรวจดาวอังคารของ NASA แต่ทว่าภารกิจล้มเหลว

ณ วันที่ ██/██/2000 ยาน-2092-A ได้เดินทางมายังตำแหน่งที่คาดว่าเป็นของ SCP-2092 และได้ถ่ายภาพของวัตถุ ซึ่งภาพนั้นเป็นวัตถุที่อยู่ในลักษณะทรงปริซึมสี่เหลี่ยม มีขนาดประมาณ 7 x 8 x 10 เมตร โดยบนผิวนั้นปรากฎรูปของจอโดยมีทั้งจำนวนทั้งสิ้น 11 ภาษาและแต่ละจอนั้นปรากฏภาพของตัวอักษรที่ถูกเขียนในภาษาอาหรับ,จีน, ███████,อังกฤษ,ไทย,ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ฮินดู,ญี่ปุ่น,รัซเซียและสเปน2
ข้อความที่ปรากฏบน SCP-2092 ภาษาไทย บันทึก ณ วันที่ ██/██/2000:

สวัสดีประชาชนแห่งโลก

ขอแสดงความยินดีกับพวกท่านที่เจอกระผม กระผมเป็นทูตซึ่งได้รับมอบหมายกับดาวของพวกท่าน หน้าที่ของกระผมคือรอจนกว่าพวกท่านจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากพอที่จะออกจากดาวของท่านและพบกับกระผม กระผมมีความยินดีที่จะมอบความรู้และเทคโนโลยีที่สูงส่ง จนกระทั่งพวกท่านนั้นไม่สามารถจินตนาการได้ แต่ก่อนจะถึงกระนั้น กระผมจะทดสอบพวกท่านด้วยคำถามเพียงหนึ่งข้อ

แต่จงพึงระวังว่า หากคำถามดังกล่าวนั้นท่านตอบผิด ดาวเคราะห์ที่พวกท่านจากมานั้นจพพังพินาศย่อยยับ สัตว์ร้ายจากฝันอันน่าหวาดกลัวจะลุกขึ้นมาบนโลกของพวกท่าน ซึ่งพวกท่านนั้นจะสามารถตอบคำถามได้อีกครั้งเมื่อความน่ากลัวที่กระผมมอบให้พวกท่านได้ยุติลง

ขอให้ท่านอ่านคำถามต่อไปนี้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาของพวกท่านและแสดงให้กระผมเห็นว่า พวกท่านนั้นมีค่ามากพอ

การเข้าถึงคำถามนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 4 เท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License