SCP-2086

วัตถุ# SCP-2086

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการเฝ้าระวังข่าวสารในเมืองใหญ่ทั้งหมดเพื่อหารายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลสาปสูญซึ่งได้ใช้บริการขนส่งมวลชนเมื่อเร็วๆนี้หรือเป็นประจำ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในอัตราค่อนข้างสม่ำเสมอ

รังของ SCP-2086 ซึ่งค้นพบใหม่ทั้งหมดนั้นให้ประเมินและทำลายทิ้งด้วยระเบิดเคมีทั้งหมด โดยระหว่างนั้นให้ใช้แผนปิดบังข่าวสารสื่อมวลชนแบบมาตรฐานตลอดการดำเนินการ

ในขณะที่เขียนรายงานนี้ สถาบันมีตัวอย่างของ SCP-2086 อยู่ในการกักกันทั้งหมดห้าตัว ตัวอย่างทั้งหมดถูกเก็บไว้ในอาคารซึ่งเตยใช้เป็นโรงเก็บเครื่องบิน เนื่องจากว่าพวกมันมีอายุสั้นและอัตราการแพร่พันธุ์ที่สูง จำนวนของ SCP-2086 ซึ่งสถาบันกักกันไว้นั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างซึ่งสถาบันเคยเก็บไว้ที่ถูกกำจัดแล้วนั้นให้ขนย้ายไปเก็บไว้เพื่อการศึกษาในห้องเย็นที่ทำขึ้นโดยเฉพาะของศูนย์ ██

รายละเอียด: SCP-2086 เป็นสายพันธุ์ของสัตว์ขาปล้องซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพาหนะขนส่งมวลชนตามยี่ห้อและรุ่นต่างๆกัน โดยปกติแล้วจะเป็นรสบัส SCP-2086 ที่โตเต็มวัยแล้วนั้นหนักประมาณ 17000 ก.ก. แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่มาก ตัวที่ยังไม่โตเต็มวัยนั้นโดยทั่วไปแล้วหนักไม่ถึง 200 ก.ก. SCP-2086 ที่เพิ่งเกิดนั้นจะโตเป็นตัวเต็มวัยภายในหนึ่งสัปดาห์และจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ยระหว่างสิบสองถึงสิบห้าวัน ตัวเมียนั้นสามารถมีลูกได้ถึงยี่สิบตัวหลังจากที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในเวลาประมาณแปดวัน SCP-2086 ที่โตเต็มวัยแล้วจะไม่กินอาหารแต่ใช้สารอาหารที่เก็บไว้จากตอนที่ยังไม่โตเต็มวัย แต่ก็มีแต่ SCP-2086 ที่โตแล้วเท่านั้นที่มีพฤติกรรมการหาอาหาร

ระหว่างการหาอาหารนั้น SCP-2086 จะแทบไม่แตกต่างจากพาหนะยานยนต์ตามปกติ แต่เมื่อทำการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วจะพบว่าเหล็กกล้า ไม้ พลาสติก และกระจกนั้นล้วนแต่ทำจากไคทินแบบพิเศษ อวัยวะสำคัญอย่างหัวใจ สมอง และท้องนั้นจะถูกเก็บไว้ใต้พื้นภายในของ SCP-2086 โดยทั่วไปแล้ว SCP-2086 ซึ่งไม่ถูกกักกันจะใช้ศพมนุษย์ซึ่งรักษาสภาพไว้ด้วยสสารที่คล้ายกับเชลแล็กปลอมเป็นพนักงานขับรถ ภายในศพนี้มีส่วนที่อวัยวะเป็นเส้นใยสอดเข้าไปซึ่ง SCP-2086 ใช้ในการควบคุมศพให้ดูเหมือนมีชีวิตมากขึ้น

SCP-2086 นั้นสามารถกาง"หลังคา"ออกเป็นปีกซึ่งสามารถยกตัวมันบินในอากาศได้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวโดยปกติในตอนที่มันไม่ได้หาอาหารอยู่ และ"ล้อ"ก็สามารถพับออกเป็นขายาวสีเทาหรือดำ ในขณะที่ไฟหน้านั้นดูเหมือนจะเป็นอวัยวะรับภาพซึ่งมีแสงเรืองชีวภาพ ขาของ SCP-2086 นั้นเมื่อเทียบกับสัตว์ขาปล้องสายพันธุ์อื่นๆแล้วนับว่าใช้หยิบจับสิ่งของด้วยความละเอียดได้อย่างผิดปกติ จากการสังเกตการณ์นั้นเคยพบว่าตัวอย่างได้ทำที่พักอาศัยหยาบๆจากสิ่งของซึ่งอยู่ในพื้นที่รัง

รังของ SCP-2086 โดยทั่วไปนั้นจะอยู่ในลานขยะที่ถูกทิ้งร้าง มีรายงานว่าตัวอย่างที่โตไม่เต็มที่ซึ่งไม่ถูกกักกันนั้นได้ถอดรื้อป้ายรถประจำทางและย้ายตำแหน่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเส้นทางที่นำไปยังรังในแถบนั้น การที่พลเรือนพบเห็น SCP-2086 กระทำพฤติกรรมนี้โดยบังเอิญนั้นมีอยู่น้อยเนื่องจากตัวที่ยังไม่โตเต็มวัยนั้นมีขนาดเล็กกว่ามาก SCP-2086 ที่โตเต็มวัยแล้วจะแล่นไปตามเส้นทางที่ตัวที่ยังไม่โตวางไว้พร้อมกับรับมนุษย์เป็นผู้โดยสารมา เมื่อมีมนุษย์ขึ้นมาบน SCP-2086 เป็นจำนวนที่มากพอแล้ว มันก็จะปล่อยสารที่คล้ายกับคลอโรฟอร์มออกมาเพื่อทำให้เหยื่อเคลื่อนไหวไม่ได้

เมื่อกลับไปยังรังแล้ว SCP-2086 ที่ยังไม่โตเต็มวัยก็จะเข้าไปในตัวที่โตแล้วและใช้กำลังพาตัวผู้โดยสารแต่ละคนออกมา จากนั้น SCP-2086 ที่ยังไม่โตจะจับมนุษย์เหล่านั้นลงไปในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่ใต้กระโปรงรถซึ่งเชื่อมโยงไปถึงตำแหน่งซึ่งปกติแล้วเป็นที่นั่งคนขับและพวงมาลัยของตัวที่โตเต็มวัยแล้ว เมื่อเข้าไปภายใน อวัยวะที่เหมือนเส้นขนที่อยู่บนที่นั่งคนขับจะแทงเข้าไปในตัวของมนุษย์ที่ติดอยู่ในนั้น อวัยวะเหล่านี้เป็นหลอดดูดอาหารซึ่งจะดูดเลือกจากเหยื่อ เมื่อเหยื่อถูกดูดเลือดไปหมดแล้ว หลอดอาหารนี้ก็จะหลั่งส่วนผสมน้ำเกลือเข้าไปในศพ จากนั้นที่ว่างภายในก็จะถูกอัดแน่นด้วยสสารซึ่งคล้ายกับเชลแล็กเพื่อรักษาสภาพศพไว้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License