SCP-207-TH
rating: +3+x

วัตถุ# SCP-207-TH

ระดับ: Safe

large.jpg

SCP-207-TH-1 มีลักษณะคล้ายกับดอกบัวแดงกำลังตูม

F1.large.jpg?sso-checked=true

เซลล์เม็ดเลือดแดงของ SCP-207-TH

มาตรการกักกันพิเศษ: อาศัยอยู่ในห้องขนาด 5x7x3 เมตร พร้อมห้องน้ำในตัว(ในไซต์-██) ภายในห้องมีเตียงนอนสำหรับ 1 คน , โต๊ะและเก้าอี้ทำงานส่วนตัว , โทรทัศน์ Samsung LED TV 24 นิ้ว รุ่น UA24H4003(สีดำ) , กล้องวงจรปิด 3 ตัว , ลำโพงติดผนัง 1 ตัว(สำหรับสื่อสารข้ามห้อง) - ผนังด้านหนึ่งของห้องติดกระจกด้านเดียวไว้ อีกฝั่งของกระจกเป็นห้องสำหรับสังเกตการณ์ และอนุญาตให้เดินเล่นภายในไซต์ได้ตราบเท่าที่มีเจ้าหน้าที่ระดับ 1 อย่างน้อย 1 คนติดตามไปด้วย(ให้พกหน้ากากกันแก๊สติดตัวไปด้วย เผื่อในกรณีที่วัตถุเกิดบาดแผล)

รายละเอียด: SCP-207-TH เป็นเด็กมนุษย์เพศชายสายพันธุ์มองโกลอยด์(คาดว่ามีสัญชาติ███)ปัจจุบันอายุ 15 ปี ส่วนสูง 162 เซนติเมตร น้ำหนัก 46 กิโลกรัม หมู่เลือด A - ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความดูแลของ ดร.████ อย่างใกล้ชิดภายในไซต์-██ รูปร่างภายนอกของวัตถุนั้นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทุกประการและมีระดับสติปัญญาที่ปกติตามวัย เว้นแต่ว่าเมื่อวัตถุเกิดแผลหรือได้รับบาดเจ็บ ตรงบริเวณแผลจะมีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวสีแดง(N. nucifera)ที่ทำมาจากเลือดของวัตถุเอง(ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-207-TH-1)งอกขึ้นมาในลักษณะที่ยังเป็นดอกตูม เมื่อ SCP-207-TH-1 บานแล้วจะพบว่าแผลบริเวณนั้นได้รับการรักษาแล้ว(กลีบของ SCP-207-TH-1 จะแห้งและร่วงทันทีหลังบานเสร็จ) ในภายหลังมีการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนของ SCP-207-TH-1 ไปตรวจสอบ พบว่ามี DNA ตรงกับเลือดของ SCP-207-TH นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของวัตถุมีรูปร่างเหมือนดอกไม้(อาการคล้ายโรคลูคีเมียแต่ไม่ใช่กับตัววัตถุ , ไม่นานหลังจากที่ตรจสอบรูปร่างของเซลล์ มันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นลักษณะแบนทั่วๆไป) และไม่พบปัญหาสุขภาพใดๆ

ภาคผนวก-1: มีการทดลองกับเลือดของวัตถุและ SCP-207-TH-1 คือ
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เม็ดเลือดเมื่ออยู่นอกร่างของวัตถุ
- ถ่ายเลือดของวัตถุให้แก่ D-7203
- จำลองให้วัตถุอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตราย(ข่มขู่ฆ่า , ทำร้ายร่างกาย) โดยที่บนตัววัตถุมี SCP-207-TH-1


การทดลอง: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เม็ดเลือดของวัตถุ(เมื่ออยู่นอกร่างกาย)
บันทึกการทดลอง: เซลล์เม็ดเลือดแดงของวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลา 3 นาที
ผลลัพธ์: เซลล์เม็ดเลือดแดงของวัตถุเปลี่ยนรูปร่างเป็นลักษณะแบน(เหมือนมนุษย์ทั่วไป) หลังอยู่นอกร่างกายของวัตถุ 3 นาที

การทดลอง: ถ่ายเลือดของวัตถุให้แก่ D-7203
บันทึกการทดลอง: ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆขณะทำการทดลองและในระยะการสังเกต 10 นาที - มีการตรวจเลือดอีกครั้ง
ผลลัพธ์: ไม่พบเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติ

การทดลอง: จำลองให้วัตถุอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตราย(ข่มขู่ฆ่า , ทำร้ายร่างกาย) โดย D-7203
บันทึกการทดลอง: ให้ D-7203 ถือมีดและพูดจาข่มขู่วัตถุ , วัตถุ(ที่มี SCP-207-TH-1 อยู่บนหลังมือขวาก่อนทำการทดลอง)เกิดความกลัว - วัตถุชู SCP-207-TH-1 บนหลังมือของตนไปทาง D-7203 หลังจากนั้น SCP-207-TH-1 บนหลังมือของวัตถุก็พ่นละอองเรืองแสงสีแดงบางอย่างซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับเตโตรโดท็อกซิน(Tetrodotoxin)แต่รุนแรงน้อยกว่า ไปทาง D-7203
ผลลัพธ์: D-7203 ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หลังสูดละอองไป 10 วินาทีและสามารถเคลื่อนไหวได้อีกครั้งหลังผ่านไป 1 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ภาคผนวก-2: บทสนทนาระหว่าง ดร.████ กับ SCP-207-TH(เมื่อวันที่ 01/03/20██)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License