SCP-207
SCP207.jpg

SCP-207-C

วัตถุ# SCP-207

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-207 ถูกเก็บเอาไว้ในภาชนะทำจากโลหะปิดสนิทขนาด 1 x 0.5 x 0.5 เมตร กุญแจสำหรับเปิดนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ที่หัวหน้างานวิจัยของไซต์กักกันทางชีวภาพ-██ SCP-207 ต้องเก็บเอาไว้ในสถานที่นี้ตลอดและพนักงานทุกคนที่เข้ามาในสถานที่นี้ต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่จำเป็น เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กิน SCP-207-1 เข้าไปนั้นจะถูกกักตัวเอาไว้ศึกษาต่อไปและจะถูกลบระดับออก

ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งหมดภายในไซต์-██ นั้นจะจำหน่ายเฉพาะน้ำอัดลมเท่านั้น; การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่เป็นที่โปร่งใสจะถูกตรวจสอบโดยทันที

รายละเอียด: SCP-207 เป็นลังที่ใส่ขวดโคคาโคล่าจำนวน 24 ขวด ทุกขวดนั้นกำหนดให้เป็น SCP-207-A ถึง X , SCP-207-B คือขวดที่ใช้ในการทดสอบปัจจุบันและขวดอื่นๆจะไม่ได้รับการเปิดหากไม่ได้รับอนุญาตจากนักวิจัยระดับ 4 สองคน ขวดทั้งหมดถูกระบุชื่อเอาไว้อย่างชัดเจนในการจำ ของเหลวภายใน SCP-207 ได้รับการยืนยันว่าเหมือนกันทุกขวด และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างการทดสอบวัตถุ โดยของเหลวนั้นจะถูกจัดเป็น SCP-207-1 และต้องปฎิบัติกับวัตถุให้เป็นสารเคมีอันตรายระดับ 2, SCP-207-1 นั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตามขวดที่ทดสอบอยู่นั้นควรจะมีจุกปิดเอาไว้เพื่อป้องกันของเหลวไหลออกนอกขวด

การทดสอบทางแมสสเปกโตรเมทรีและเคมีนั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของคาเฟอีนและน้ำตาล (ทั้งจากธรรมชาติและเทียม) รวมถึง [ข้อมูลปกปิด] ที่สูงมากกว่าปรกติ ผลกระทบนั้นจะเกิดเมื่อดื่ม SCP-207-1 เข้าไป และจะพบว่าบุคคลนั้นไม่จำที่จะต้องนอนหลับหรือพักผ่อนอีกต่อไปแม้จะใช้ยานอนหลับ อย่างไรก็ตามมันจะแสดงก็ต่อเมื่อใช้ในปริมาณที่มากกว่าห้า (5) มิลลิลิตรตามสมมติฐานของดร.ซ█████ใน[ข้อมูลปกปิด] ฉะนั้นจึงใช้ SCP-207-1 เพียงห้า (5) มิลลิลิตรในการทดสอบเพราะหากใช้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ให้ผลอะไรที่แตกต่างกัน ยกเว้นการเก็บกู้ SCP-207 (ดูภาคผนวก)

นอกจากผลที่ทำให้ไม่ต้องนอนหลับของ SCP-207-1 แล้วนั้นยังไปเพิ่มประสิทพธิภาพของบุคคลนั้นอีก 50% ตลอด 6 ชั่วโมง ทำให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้กิน SCP-207-1 เข้าไป แถมความสามารถทางจิตและ IQ ของบุคคลนั้นก็เพิ่มตามขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรนั้น SCP-207-1 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีรวิทยาไปด้วยเช่นเดียวที่มันไม่สนับสนุนให้บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้นมากไปกว่านี้ ไม่มีบุคคลใดทดสอบได้นานกว่า 48 ชั่วโมงเพราะจะทำให้พวกเขาเสียชีวิตอวัยวะภายในล้มเหลวและเส้นเลือดใหญ่ที่หัวใจแตก ผู้ทดสอบจะเริ่มแสดงความเครียดหลังจากนั้น 24 ชั่วโมงและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การทดสอบ SCP-207-เอฟ่า นั้นผลว่าผู้ทดสอบเริ่มชินกับความเร็วของพวกเขา และทำให้หลบหนีออกจากอาคารได้แม้ว่าจะมีกำแพงที่สูงถึงห้า (5) เมตรก็ตาม อย่างไรก็ตามนี่ทำให้กระดูกของผู้ทดสอบนั้น[ข้อมูลปกปิด]

ภาคผนวก: SCP-207 เก็บกู้มาจากมหาวิทยาลัย███████ หลังจากมีการแจ้งว่านักศึกษา ได้สอบตกทุกวิชากิจกรรม (ที่เกี่ยวกับกีฬา) จากที่เคยได้คะแนนเต็มร้อยเปอเซ็น และทำลายสถิติมาก่อนหน้านั้น เอเย่น██████ ที่แฝงตัวอยู่ที่นั้นได้นำ ████ █████ มาสัมภาษณ์ และทำให้รู้ถึงการมีอยู่ของ SCP-207 อย่างไรก็ตามเขาพยายามจะหลบหนีก่อนที่จะถูกลบความทรงจำระดับ A ทำให้เขา[ข้อมูลปกปิด]อย่างรุนแรง การเสียชีวิตเกิดจาก: ความล้มเหลวของระบบการสูบฉีดเลือด ยังพบว่า SCP-207-A ถูกใช้จนหมด เชื่อว่ามันถูกกินจนหมด[ข้อมูลปกปิด]

SCP-207 ทั้งหมดถูกเก็บกู้ได้จากบ้านของนักศึกษา โดย SCP-207-A ว่างเปล่าอยู่แล้ว ตำรวจท้องถิ่นได้แจ้งว่า █████ █████ เป็นบุคคลหายสาบสูญและไม่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังใดๆในมหาวิทยาลัย███████ อีกต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License