SCP-2069

วัตถุ #: SCP-2069

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุที่ถูกเก็บกู้ได้ทั้งหมดนั้นให้เก็บไว้ ณ ส่วนกักกันที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อจัดเก็บวัตถุเหล่านี้โดยเฉพาะในแอเรีย-29 และพร้อมกับตรวจสอบความผิดปกติของวัตถุที่เก็บกู้ใหม่ได้เสมอ เพื่อหาว่าวัตถุเหล่านั้นมีความผิดปกติใดๆหรือไม่ก่อนจัดเก็บวัตถุ บันทึกใดๆที่ได้มาจากตัวอย่างของ SCP-2069 นั้นสามารถเข้าถึงได้ ผ่านระบบฐานข้อมูลของสถาบัน หากประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากนักวิจัยอาวุโสระดับ 3 อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนก่อนเสมอ

รายละเอียด: SCP-2069 คือกลุ่มชิ้นส่วนของวัตถุรูปแบบต่างๆ จำนวน 2,308 ชิ้น คาดว่าวัตถุเหล่านั้นมีที่มาจากมิติหนึ่งที่เป็นมิติคู่ขนานกับโลกของเราในปัจจุบัน วัตถุเหล่านั้นถูกค้นพบ ณ ชายหาดในเมือง██████ ในประเทศออสเตรเลียในช่วงวันที่ 08/04/2000 จนถึงวันที่ 02/03/2001

หน่วย Mobile Task Force Sigma-8 (บีชโคมเบอร์) นั้นถูกมอบหมายให้ทำการจัดเก็บวัตถุเหล่านั้น และค้นหาวัตถุที่ยังมิได้ถูกเก็บกู้ และสถาบันได้มอบหมายให้ประจำการณ์อยู่ ณ บริเวณดังกล่าว จนกระทั่งถูกสั่งถอนกำลังในเดือนกุมพาพันธ์ ปี 2001 และปลดประจำการณ์ในวันที่ 01/09/2002 หลังจากที่สามารถยืนยันได้แล้วว่าวัตถุชิ้นสุดท้ายได้ถูกเก็บกู้แล้ว

รายการสิ่งของทั้งหมดนั้นสามารถอ่านและเข้าถึงสิ่งของดังกล่าวได้ ณ ฐานข้อมูลกลางของแอเรีย-29

ภาคผนวกที่ 2069-01: รายการสิ่งของที่น่าสนใจของ SCP-2069

วัตถุ: SCP-2069-3 ถึง SCP-2069-97
เก็บกู้ ณ วันที่: 18/14/2000 ถึง 21/04/2000
รายละเอียด: คือชิ้นส่วนจำนวนหลายชิ้นของอากาศยานไร้คนขับที่ไม่ทราบที่มา คาดว่ามิใช่มนุษย์เป็นผู้สร้าง อุปกรณ์ที่ติดอยู่บนโดรนนั้นใช้ในการขุดแร่และก่อสร้าง จากความสามารถในการใช้งานของโดรนนั้น คาดว่าโดรนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเครื่องจักรอัตโนมัติและผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนที่ได้รับความเสียหายนั้น พบรอยรูกระสุนปืนขนาดเล็ก, รอยระเบิดและรอยกระสุนจากปืนประจำยานพาหนะ

วัตถุ: SCP-2069-198 ถึง SCP-2069-267
เก็บกู้ ณ วันที่: 23/04/2000 ถึง 25/04/2000
รายละเอียด: คือซากของเฮลิคอปเตอร์ซิลคอฟสกี UH-60L “แบล็คฮอว์ค” เมื่อนำซากมาตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นถูกดัดแปลงและมีความเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์แบบเดียวกับที่สถาบันใช้ แต่เลขทะเบียนนั้นไม่ตรงกับฐานข้อมูลใดๆ ตราสัญลักษณ์บนตัวถังนั้นถูกสกรีนโดยกลุ่มหรือองกรณ์ที่ใช้ชื่อว่า “AEGIS” (อีจีส) สาเหตุการตกนั้นคาดว่ามาจากการที่เครื่องยนต์นั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการที่เครื่องสุญเสียแหล่งพลังงานอย่างเฉียบพลัน เมื่อตรวจสอบห้องเครื่อง พบรูที่เกิดจากการระเหยของเหล็กอย่างรุนแรง คาดว่าเกิดจากอาวุธประเภท “เลเซอร์พลังสูง”

วัตถุ: SCP-2069-466 ถึง SCP-2069-508
เก็บกู้ ณ วันที่: 13/05/2000 ถึง 18/05/2000
รายละเอียด: คือชิ้นส่วนของอากาศยานไร้คนขับที่รูปแบบคล้ายกับ SCP-2069-3 ถึง SCP-2069-97 แต่ทว่าโดรนนั้นติดอาวุธประเภทแรงสูง อย่างเช่นปืนพลังสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูง และเกราะที่มีความหนาพิเศษ คาดว่าจุดประสงค์หลักนั้นทำขึ้นเพื่อทำลายเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและป้องกันยานขุดทรัพยากร ความเสียหายที่วัตถุได้รับนั้นมาจากอาวุธที่ใช้โดยการทหารและมีความเสียหายส่วนน้อยมาจากอาวุธที่สถาบันและองค์กรสิ่งลี้ลับทั่วโลก (GOC) ได้ร่วมมือกันทดลองและพัฒนาในปี 1992-1997

วัตถุ: SCP-2069-821 ถึง SCP-2069-908
เก็บกู้ ณ วันที่: 29/05/2000 ถึง 02/06/2000
รายละเอียด: คือซากของเครื่องบินรบรุ่น แม็คดอนเนล ดักลาส F-15E “สไตรค์อีเกิล” ที่มีการดัดแปลงซึ่งการดัดแปลงนั้นมีความเหมือนอย่างไม่มีที่ติกับ F-15E ที่ Mobile Task Force Sigma-9 (วัลไครรี) ใช้งานอยู่และประจำการณ์อยู่ใน [ข้อมูลปกปิด] ; อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่สถาบันได้ประทับโลโก้ไว้นั้นถูกแทนที่ด้วยโลโก้ของ AEGIS แทน เมื่อตรวจสอบความเสียหายของวัตถุนั้น พบว่าวัตถุนั้นตกลงจากอากาศเนื่องจากอาวุธรังสีความร้อนสูงที่ปะทะกับส่วนปีกเครื่องบิน

วัตถุ: SCP-2069-1112 ถึง SCP-2069-1308
เก็บกู้ ณ วันที่: 29/05/2000 ถึง 02/06/2000
รายละเอียด: คือซากชิ้นส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ คลาส-Nimitz ที่คาดว่าเป็นเรือรบ ยู.เอส.เอสเอบราแฮม ลินคอน (CVN-72) ที่บัญชาการโดยองค์กร AEGIS เช่นเดียวกัน ความเสียหายของเรือรบนั้นเกิดขึ้นจากปืนรังสีความร้อนสูงจากอากาศสู่ตัวเรือจำนวนมาก และส่วนท้องเรือนั้นพบความเสียหายอย่างรุนแรงจากอาวุธประเภทเลเซอร์ความร้อนสูง

วัตถุ: SCP-2069-1403 ถึง SCP-2069-1499
เก็บกู้ ณ วันที่: 19/06/2001 ถึง 22/06/2001
รายละเอียด: คือชิ้นส่วนของยานไร้คนขับขนาดใหญ่ที่มิได้สร้างโดยมนุษย์ ยานโดรนนั้นมีเครื่องยนต์ที่เทคโนโลยีที่สูงกว่าวิทยาการของมนุษย์และมีลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์เจ็ตกำลังสูง พร้อมกับติดอาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับปืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มข้นสูงและปืนเลเซอร์พลังสูง ผิวของวัตถุส่วนใหญ่นั้นได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก SCP-████ และอาวุธที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับวัตถุดังกล่าว

วัตถุ: SCP-2069-2088
เก็บกู้ ณ วันที่: 27/02/2001
รายละเอียด: คือคอมพิวเตอร์แลปท็อปรุ่นภาคสนามแบบเดียวกับที่สถาบันใช้ วัตถุนั้นได้รับความเสียหายจากน้ำและไม่สามารถใช้งานได้ แต่ฮาร์ดไดร์ฟนั้นถูกเก็บกู้และสามารถใช้งานได้
หมายเหตุ: ดูภาคผนวกที่ 2069-2 สำหรับข้อมูลจากในฮาร์ดไดร์ฟ

วัตถุ: SCP-2069-2283 ถึง SCP-2069-2308
เก็บกู้ ณ วันที่: 28/02/2001 ถึง 02/03/2001
รายละเอียด: คือซากของเครื่องบินเตือนภัยกลางอากาศโบอิ้ง E-3 “เซนทรี่” ที่ถูกใช้งานโดย GOC ในปัจจุบัน และถูกดัดแปลงเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยองค์กร AEGIS ซากความเสียหายนั้นคาดว่าถูกหลอมละลายด้วยสิ่งของหรือปรากฎการณ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานปริมาณมหาศาล
หมายเหตุ: สำหรับบันทึกการบินนั้นให้ดูที่ ภาคผนวกที่ 2069-03

ภาคผนวกที่ 2069-02 : ข้อมูลที่ถูกเก็บกู้จาก SCP-2069-2088

ส่วนบันทึกจากวิดีโอ บันทึก ณ วันที่ 02/01/2000 เวลา 09:01:18 อเมริกาตะวันออก

(ผู้ประกาศหญิงไม่ทราบชื่อ): […] ขณะนี้สถาบันเซติ (SETI) สามารถยืนยันได้แล้วว่าเราพบสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล้องโทรทัศน์สามารถจับภาพของแสงกระพริบจำนวนมากได้ในวันครบรอบก่อตั้งนิวยอร์ก ซึ่งเราคาดว่ามันคือแสงจากเครื่องยนต์ที่สิ่งมีชีวิตดังกล่าวใช้ในการขับเคลื่อน จากการคาดการณ์ด้วยภาพถ่าย เราคาดว่าวัตถุเหล่านั้นเดินทางด้วยความเร็วสูงมากและเมื่อเดินทางมาถึงระบบสุริยะของเรา วัตถุได้ลดความเร็วลงซึ่งเราคาดว่าพวกนั้นมาหาเรา

(นักวิจัยไม่ทราบชื่อ) : ขณะนี้ เราเชื่อว่าพาหนะที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการเดินทางข้ามดวงดาวนั้นมีจำนวนอย่างน้อยสิบสองลำ จากการสังเกตการณ์ของเรา วัตถุดังกล่าวมุ่งหน้ามาทางโลกของเราและคาดการณ์จากขนาดแล้ว วัตถุไม่น่าจะเป็นยานสำรวจอวกาศ จากการวิเคราะห์เราพบ..(ถอดความไม่ได้)

[จบการบันทึก]

ส่วนบันทึกจากวิดีโอ บันทึก ณ วันที่ 02/03/2000 เวลา 17:48:01 อเมริกาตะวันออก

(ผู้ประกาศชายไม่ทราบชื่อ): […] จากการที่เราประกาศให้ทราบถึงสิ่งมีขีวิตนอกอวกาศครั้งก่อนนั้น เรายังคงไม่ได้รับคำยืนยันจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการว่าผู้มาเยือนนั้นไม่ได้เป็นมิตรกับเราหรือไม่ ข้อมูลล่าสุดจากนาซ่าและเซติระบุว่าวัตถุเหล่านั้นได้เดินทางด้วยความเร็วอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซนต์จากความเร็วแสง ซึ่งนั่นหมายถึงว่าวัตถุเหล่านั้นมีวิทยาการที่สูงกว่ามนุษย์ ซึ่งจากการคาดคะเนความเร็วและเวลา ผู้มาเยือนอาจจะมาถึงเราได้ในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน ทั่วโลกต่างพากันตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ จากการรายงานล่าสุดเราพบ… (ถอดรหัสไม่ได้
)
[จบการบันทึก]

ส่วนบันทึกจากวิดีโอ บันทึก ณ วันที่ 02/04/2000 เวลา 05:11:33 อเมริกาตะวันออก

(ผู้ประกาศหญิงไม่ทราบชื่อ): […] ข่าวล่าสุด… เอ่อ.. เรา.. ใช่ เราได้รับรายงานว่าพบลูกไฟระเบิดขนาดใหญ่ในบริเวณเขตอีสเทอร์นซีบอร์ด ในช่วงเวลาก่อนรุ่งสางในเช้าวันนี้ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังคงทะลักเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย จากการตรวจสอบทางภูมิศาสตร์ พบว่าศูนย์กลางการระเบิดนั้นอยู่ ณ ใจกลางมหานครนิวยอร์ค เรายังคงไม่ได้รับสัญญานใดๆจากสถานีที่นิวยอร์ค…

(กล้องวิดีโอเริ่มสั่น เสียงกรีดร้องเริ่มดังขึ้นและวีดีโอเกิดขัดข้องไปชั่วขณะ)

(ไม่มีเสียงใดๆ ประมาณ 37 นาที)

(ผู้ประกาศหญิงไม่ทราบชื่อ): เรา.. เราพึ่งได้รับรายงานว่าเกิดการระเบิดขึ้นอีกใกล้ๆกับแมรี่แลนด์ เราได้รับรายงานว่าจากฝั่งเวสโคสต์เป็นจำนวนมากว่าพบกลุ่มก้อนของควันเป็นจำนวนมากและแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใน.. ในวอชิงตัน.. พระเจ้าช่วย…

[จบการบันทึก]

ส่วนบันทึกจากวิดีโอ บันทึก ณ วันที่ 02/04/2000 เวลา 18:22:19 GMT (ถูกแปลจากภาษารัสเซีย)

(ผู้ประกาศชายไม่ทราบชื่อ): […] เราได้รับรายงานว่าพบการปะทะก่อนหน้านี้ประมาณแปดชั่วโมง ณ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตแปซิฟิก ดูเหมือนว่าการปะทะนั้นพุ่งเป้าไปที่จุดที่เป็นศูนย์กลางของผู้คน เราเสียการติดต่อกับแหล่งข้อมูลที่อยู่ในอเมริกาทั้งหมดแล้ว เราได้รับรายงานจากโลกภายนอกว่าประชาขนได้ก่อจลาจนขึ้นทั่วท้องถนนและได้หนีออกจากเมืองไปส่วนหนึ่ง… และเราก็ยังไม่ได้รับรายงานที่เป็นทางการจากหน่วยงานทางทหารใดๆ…

[หยุดไปชั่วขณะ]

เราได้รับรายงานว่าโตเกียวถูกโจมตีแล้ว

[จบการบันทึก]

ส่วนบันทึกจากวิดีโอ บันทึก ณ วันที่ 02/05/2000 เวลา 02:05:52 GMT

(ผู้ประกาศชายไม่ทราบชื่อ): […] เราได้รับรายงานว่าเยอรมันถูกโจมตีเป็นครั้งที่สองแล้ว ตอนนี้… เราไม่ได้รับการติดต่อจากแหล่งข้อมูลใดๆเพิ่มเติมจากเมืองซูริค ที่นี่ลอนดอน ที่นี่โกลาหลไปหมด ประชาชนเริ่มก่อจลาจล เราจะออกอากาศให้นานที่สุดเท่าที่เราทำได้

[คลื่นแทรก]

(ผู้ประกาศชายไม่ทราบชื่อ):[…] เรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนขนานใหญ่ ซึ่งตอนนี้เราคาดว่าพวกมันคนใกล้เข้ามาแล้ว คาดว่าตอนนี้ ปารีสโดนแล้ว… นี่คือ สำนักข่าวบีบีซีออกอากาศให้ทั่วโลกรับทราบ ขอลาเพียงเท่านี้

[จบการบันทึก]

เอกสารที่ถูกเก็บกู้

วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2001
ผมนอนไม่หลับ แต่ช่างแม่ง ผมตื่นขึ้นมาพิมพ์นี่เพราะผมไม่มีอะไรที่ทำได้ดีกว่านี้แล้ว ถ้าปาฎิหารย์มีจริง พรุ่งนี้ผมคงยังมีลมหายใจอยู่ สักวัน ผมหวังให้เป็นอย่างนั้น คงจะมีใครสักคนหรือเด็กสักคนกำลังอ่านที่ผมเขียนนี่ แต่ถ้าไม่มี ก็ช่างมันเถอะ

ผมจะเริ่มเล่ายังไงดี? อ้อใช่ ไอนรกนั่นเปิดฉากก่อน แถมแม่งเปิดตัวแรงซะด้วย พวกนั้นส่งยานรบไร้คนขับมาสำรวจเราก่อน และค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วถอยไป พวกนั้นเริ่มโจมตีก่อน มันยิงสัญญานสักอย่างจนกล้องโทรทัศน์เราพังเป็นแถวๆ พวกนั้นเริ่มยิงอะไรไม่รู้มาทางโลก และสิบหกชั่วโมงต่อมามันก็ปะทะกับโลก สิบหกชั่วโมงนั่นนานพอที่เราจะเตรียมพร้อมรับทมือและแจ้งเตือนทุกคน กว่าเราจะรู้ตัวว่ามันมาฆ่าเรา นิวยอร์กก็กลายเป็นฝุ่นไปแล้ว เราสายเกินไป

ผมคิดว่ามันตั้งใจมาเพื่อฆ่าพวกเราอย่างเดียว มันส่งพวกเราคนอื่นๆไปนรกแบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรม แต่มันไม่ได้ฆ่าเราทั้งหมดซะทีเดียว มันเหมือนว่ามันยังไม่รู้ว่าพวกเรารับมือกับเหตุการณ์นี้กันยังไง ในขณะเดียวกัน ฝั่งพวกเราเริ่มตั้งสติแล้วเตรียมรับมือกัน ไซต์หลักๆของเราเช่น NORAD ก็จัดการกับสถานการณ์ได้อย่างดี แต่นั่นก็ปลอบขวัญอะไรพวกเราในสถานการณ์ที่มนุษย์ครึ่งโลกตายหรือใกล้ตายกันอยู่รอมร่อได้ดีนักหรอก

รัฐบาลหลักๆของแต่ละประเทศพังพินาศชิบหายวายป่วงกันหมด เหลือแต่พี่บิ๊กอย่างเรากับพันธมิตรของเราเท่านั้นที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับพวกนรกนั่น เราบรรเทาสิ่งที่พวกมันก่อเท่าที่เราทำได้ เราเพิ่งตั้งสติกันได้ว่าถ้า AEGIS รวมกับ GOC ได้และรวบรวมกองทัพที่ยังพอเหลืออยู่ในแต่ละที่ทั่วโลก อย่างน้อยเราก็พอบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้าง เราเหลืออีกสองเดือนเท่านั้นที่ยานแม่มันจะมาถึงโลก เราไม่มีเวลามากพอจะป้องกันตัวเราเองแน่

แต่ก็ทำสำเร็จ เรารวบรวมอาวุธเท่าที่เราจะหาได้ เราซ่อนของพวกนั้นในหลุมที่พวกเอเลี่ยนนั่นไม่น่าจะหาเจอแล้วรอ รออย่างเงียบๆให้มันเข้ามาในวงโคจรของเรา บางที พวกนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บังคับเราให้หยุดการมีตัวตนของมนุษย์ หรือมันอาจจะหวังให้เราฆ่ากันเองกันมานานแล้วก่อนที่เราจะร่วมมือกันเพื่อสู้กับสิ่งที่จะฆ่าเราทั้งหมด แต่ไม่ว่ายังไง พวกนั้นไม่สนว่าพวกเราจะเหลือกันกี่คน มันเริ่มเอายานของมันลงจอดบนโลกเรา ครึ่งนึงของพวกมันเริ่มลงจอดที่ชายฝั่งออสเตรเลียและเริ่มตั้งโรงผลิตยานของพวกมัน

แล้วเราก็เริ่มตีสวนพวกมัน

เรายิงนิวเคลียของพวกเราเกินครึ่งใส่พวกมัน เรายิงนิวเคลียพร้อมกันทุกลูก หัวรบของพวกเราส่วนใหญ่ก็โดนยิงไปเกินครึ่งเหมือนกัน ส่วนมากโดนพวกมันยิงร่วงลงพื้นก่อนที่มันจะมีโอกาสจะพุ่งออกนอกบรรยากาศด้วยซ้ำ แต่นั่นก็เป็นแค่ตัวล่อเป้าเท่านั้น เรายิงหัวรบที่เราซ่อนบนดาวเทียมใส่ยานแม่พวกมัน ตอนที่ปืนพวกมันยิงมิสไซล์ลูกอื่นๆของเรา หัวรบเราปะทะกับยานแม่มันอย่างพอดี ยานแม่มันดูสาหัสอยู่ทีเดียว หลังจากนั้นเราปล่อยทุกอย่างที่เรามีทั้งหมดใส่พวกมันที่อยู่บนพื้นโลกทั้งหมด ทั้งรถถัง เครื่องบิน เรือรบสู้กับพวกมัน

มันเกือบจะได้ผลดี เราทำลายยานเกราะบนพื้นของพวกมันได้เป็นพันๆ แต่เรารู้อีกทีว่าเรายานของพวกมัน ไม่มีคนขับ… ใช่.. มันคือโดรน

มีใครสักคนเคยบอกผมว่าการที่เราจะส่งมนุษย์บนโลกไปดาวอื่นๆนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เราจัดเก็บอาหารกับน้ำไปได้ไม่พอสำหรับเดินทางเป็นพันๆปีแน่นอน ร่างกายเราทนอยู่เป็นพันๆปีไม่ได้เหมือนกัน มันจะทำได้ถ้าเราส่งไข่ของมนุษย์คู่ไปกับสเปริมแล้วให้มันปฎิสนธิกัน ปล่อยให้หุ่นเลี้ยงดูและเติบโตเป็นมนุษย์พอดีตอนเราไปถึง เราทำแบบนี้ได้เท่านั้น

เราทำลายฐานมันบนโลกได้อีกสองฐาน เราส่งมันไปนรกพร้อมกับโดรนผลิตยานของมันอีกนับร้อย แต่นั่นแม่งทำให้มันปรับวิธีรับมือกับเรา พวกนั้นเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ใช่เล่นๆ มันเริ่มสร้างเครื่องจักรสงครามที่เอาไว้ล้างโครตพวกเรา เมื่อก่อนมันสร้างพวกโดรนตัวเล็กๆ แต่ตอนนี้มันเริ่มสร้างรถถังแมงมุมและยานอาวุธหนักจากทรัพยากรที่มันสูบจากโลกของเรา

เราสู้กับพวกมัน แม่งเอ้ย เราสู้กับมันเลือดตาแทบกระเด็น แต่เอเลี่ยนนรกพวกนั้นแม่งนำหน้าเราหลายก้าวจนตอนนี้เราเป็นเบี้ยล่างแทน เราเริ่มเสียกำลังพลของเราไปมหาศาลและมิสไซล์กับระเบิดของหน่วยสนับสนุนทางอากาศก็ใกล้หมด พวกหน่วยบัญชาการบอกว่าเราจะเริ่มใช้วิทยาการเทคโนโลยีที่อยู่ในขั้นทดลองและอาวุธดัดแปลงที่เราทำขึ้น แต่ยิ่งเราพะวงกับของพวกนี้มากเท่าไหร่ พวกมันยิ่งพัฒนาของมาฆ่าเรามากขึ้นเท่านั้น ทุกวัน ทหารดีๆของเราตายมากขึ้นทุกวัน แต่โดรนนรกนั่นกลับรีไซเคิลแล้วลุกขึ้นมาฆ่าเราอีกครั้ง

สักช่วงนึงตอนวันขอบคุณพระเจ้า เอเลี่ยนตัดการสื่อสารของเรา พวกหัวกะทิของเราซ่อมมันจนใช้ได้เหมือนเดิม ผมรู้ตัวอีกที กองร้อยของผมเหลือแต่ผมกับไมค์เท่านั้น และตอนวันคริสมาส กองร้อยผมได้คนมาเพิ่ม แต่… เอาจริงนะ พวกนั้นสภาพไม่เหมือนคนสักนิด ทั้งท้อแท้และสิ้นหวัง..

พอถึงช่วงปีใหม่ เราทำลายฐานบนภาคพื้นดินของมันได้อีกที่หนึ่ง แต่เมื่อมันส่งยานมาฆ่าเราอีกรอบ สุดท้ายเราก็ต้องถอยทัพเราอีกครั้ง

เราจะยัดห่าทุกอย่างที่เรามีใส่พวกมันพรุ่งนี้ เราไม่เคยสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อน ผมได้ยินเขาลือกันในหมู่ผู้บังคับบัญชาว่าพวกนั่นจะใช้อะไรสักอย่างที่มันใหญ่มากๆ แต่ผมไม่สนห่าอะไรทั้งนั้น ตั้งแต่ที่พวกนั้นทำกับโฮเซ่และทอมตอนเขาตายใหม่ๆ ผมไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งนั้น ผมรู้ว่าเราจะต้องชนะ แต่เราจะไม่เหลืออะไรสักอย่างถ้าเราพลาด งั้นเราจะทำไปทำไมละ? มันคุ้มค่านักหรอที่เราจะเอาพวกเราไปเสี่ยง?
สิบตรี เอวานส์ วินเทอร์ , Mobile Task Force Omega-23

ภาคผนวกที่ 2069-03: ข้อมูลบันทึกการบินที่ถูกเก็บกู้จาก SCP-2069-2287

[เริ่มบันทึก]

[คลื่นแทรก]

[วิทยุสั่งการ] : [ถอดความไม่ได้] ขอย้ำ [ถอดความไม่ได้] ทุกลำ กลับเข้าตำแหน่งปลอดภัย ด่วน

[วิทยุสั่งการ] : พัสดุส่งไปเรียบร้อย ทุกลำ ถอยกลับ!

[วิทยุสั่งการ] : NOVA จะทำงานในอีกสามสิบ วินาที

[วิทยุสั่งการ] : รีปเปอร์ สาม-สาม ถูกยิง ย้ำ รีปเปอร์ สาม-สาม ร่วงไปแล้ว เราต้านไม่ไหว!

[วิทยุสั่งการ] : [ถอดความไม่ได้] เร่งเครื่องเต็มที่ ย้ำ [ถอดความไม่ได้] เร่งเลย!

[วิทยุนักบินผู้ช่วย] : เราโดนยิง!!

[วิทยุสั่งการ] : NOVA จะทำงานในอีกยี่สิบ วินาที

[วิทยุสั่งการ] : รีปเปอร์ สาม-หนึ่งถูกยิง พวกเรากำลั –

[วิทยุนักบินผู้ช่วย] : เครื่องยนต์สามกับสี่ดับไปแล้ว!!

(เสียงเครื่องยนต์ขัดข้อง และเสียงกรีดร้อง)

[นักบิน] : เครื่องเราตกแน่…

[วิทยุสั่งการ] : NOVA จะทำงานใน สิบ… เก้า

[นักบิน] : เมย์เดย์ เมย์เดย์ เมย์เดย์ ออราเคิล-สองกำลังตก ย้ำ ออราเคิล-สองกำลังตก!

[วิทยุสั่งการ] : ห้า.. สี่..

[นักบิน] : เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะ

[วิทยุสั่งการ] : สอง… หนึ่ง… NONA เริ่มทำงา —- [เสียงคลี่นแทรก]

[จบการบันทึก]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License