SCP-206-TH
rating: +21+x
SCP206TH02.jpg

SCP-206-TH ขณะใช้งาน

วัตถุ# SCP-206-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: อนุญาตให้เก็บ SCP-206-TH-1 เอาไว้ภายในอาคารได้ตราบใดที่คุณสมบัติของ SCP-206-TH-1 ไม่มีผลต่อสภาพในโลกปัจจุบัน SCP-206-TH-1 จะถูกเก็บไว้ในหีบเหล็กภายในห้องขนาด 4 X 8 เมตรตลอดเวลาในไซต์-29 ในขณะที่ยังไม่มีการทดสอบ วัตถุทุกชิ้นที่นำออกมาจาก SCP-206-TH-2 จะถูกวิเคราะห์และตรวจสอบก่อนนำไปเก็บไว้ยังตู้ที่อยู่ในห้องของ SCP-206-TH-1

การเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นอนุญาตได้เฉพาะกับการทดสอบเท่านั้น คำขอในการทดสอบ SCP-206-TH-1 หรือการเคลื่อนย้าย SCP-206-TH-1 ไปทดสอบยังสถานที่อื่นที่นอกเหนือจากในสถาบันนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก O5

รายละเอียด: SCP-206-TH-1 เป็นตะเกียงน้ำมันก๊าดสีเงิน มีสนิมและคราบเปื้อนที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเลือด เหงื่อ อุจจาระ และยังมีเศษชิ้นเนื้อกับเล็บที่เป็นของมนุษย์ติดอยู่ตามส่วนต่างๆของวัตถุ บ่งบอกได้ว่าเคยมีมนุษย์คนอื่นใช้ SCP-206-TH-1 ก่อนจะมาอยู่ในการครอบครองของสถาบัน การตรวจสอบอื่นๆไม่พบความผิดปกติ

คุณสมบัติของ SCP-206-TH-1 จะปรากฏเมื่อถูกจุดไฟและมีผู้ถือมันไว้ในมือ โดยบุคคลนั้นจะค่อยๆจางลงจนหายไปพร้อมกับ SCP-206-TH-1 และสิ่งที่นำติดตัวไปด้วย และจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ใดๆได้อีก พวกเขาจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่ที่เรียกว่า PU-๕12 ที่มีสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมคล้ายกับโลกปัจจุบันและเวลาที่เดินไปพร้อมๆกับโลกปัจจุบัน (ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-206-TH-2) ภายในนั้นจะมีสภาพที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปี เก่า พุพัง ทรุดโทรม แห้งแล้ง ไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ที่รู้จักอาศัยอยู่และมืดสนิททั่วทั้งหมด3 ผู้ทดสอบจะมีเพียงแสงไฟจาก SCP-206-TH-1 เท่านั้นที่เป็นแสงส่องนำทางให้ การออกจาก SCP-206-TH-2 ทำได้ง่ายเพียงแค่ดับไฟในตะเกียงแล้วพวกเขาจะกลับมายังจุดเดิมที่พวกเขาหายตัวไป แต่หากไฟในตะเกียงดับโดยที่พวกเขาไม่ได้ถือตะเกียงเอาไว้ ตะเกียงจะหายไปและทิ้งพวกเขาเอาไว้ใน SCP-206-TH-2 ความพยายามช่วยเหลือคนที่ถูกทิ้งนั้นล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถค้นหาผู้ที่ติดอยู่ได้หรือไม่ก็โดน SCP-206-TH-4 ฆ่าหรือลักพาตัวไป อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า SCP-206-TH-2 จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลย ในบางครั้งผู้ที่เข้ามาใน SCP-206-TH-2 จะพบกับบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในนั้นที่มีลักษณะเป็นมือของมนุษย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-206-TH-3) และสิ่งที่คล้ายกับมนุษย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-206-TH-4)4

SCP206TH01.jpg

ภาพที่ได้จากกล้องในการสำรวจ

SCP-206-TH-3 เป็นมือของมนุษย์ที่ถึงแค่ข้อศอกเท่านั้น เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันตามแต่ละสถานที่ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ SCP-206-TH-3 มักจะอาศัยอยู่ในสิ่งก่อสร้างทุกรูปแบบและแสดงตัวออกมาในบริเวณที่เป็นห้องๆมากกว่าพื้นที่โล่ง อย่างไรก็ตาม SCP-206-TH-3 นั้นจะกลัวแสงจาก SCP-206-TH-1 รวมถึงแสงไฟอื่นๆและพยายามหลีกเลี่ยงการโดนแสงไฟ ถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า SCP-206-TH-3 พยายามทำร้ายผู้ทดสอบ

SCP-206-TH-4 มีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่มีศีรษะบิดเบี้ยวและใหญ่เป็นสองเท่าของร่างกายที่ผอมแห้งของมัน ไม่มีแขน ไม่สวมเสื้อผ้า มีอวัยวะส่วนของแขนกับมือเข้ามาอยู่แทนที่ขากับเท้า ส่งเสียงหึ่งๆ ต่ำๆ ออกมาตลอดเวลา SCP-206-TH-4 จะคอยตามแสงจาก SCP-206-TH-1 หรืออะไรก็ตามที่ส่องแสงได้ เมื่อตัวอย่างพบผู้ทดสอบ ตัวอย่างจะตรงเข้ามาทำร้ายก่อนจะใช้มือ (ที่อยู่แทนเท้า) ล้วงเข้าไปทาง [ข้อมูลถูกลบ] ดึงอวัยวะภายในทั้งหมดออกมากิน อย่างไรก็ตาม SCP-206-TH-4 จะไม่ติดตามเหยื่อที่หนีไปไกลจากมันแล้วและไม่เคยวิ่ง SCP-206-TH-4 จะตามเหยื่อโดยการเดินเท่านั้น ส่วนการพบเจอ SCP-206-TH-4 นั้นไม่เป็นที่แน่นอนรวมทั้งจำนวนที่ไม่เป็นที่ทราบ แต่จากการสำรวจทำให้รู้ว่าหาก SCP-206-TH-4 ตาย SCP-206-TH-3 จะเข้ามาดึงร่างของมันจมหายไปกับพื้นด้วยวิธีที่ไม่ปรากฏ

การค้นพบ: วันที่ ██/██/████, ดร.████████ ได้รับการติดต่อจากบุคคลลึกลับคนหนึ่ง โดยบอกว่ามีสิ่งของบางอย่างจะมอบให้พร้อมกับนัดหมายกันเอาไว้ที่สถานีรถไฟตอนเวลา 02:00 น. แต่ดร.████████ ไปตามนัดสายไป 10 นาที ทำให้ไม่พบกับชายนั้น มีเพียง SCP-206-TH-1 ที่ถูกจุดไฟทิ้งเอาไว้วางอยู่บนม้านั่งและไม่มีใครซักคนอยู่แถวนั้น เมื่อเขาจับมันมันก็พาเขาเข้าไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่คล้ายกับสถานีรถไฟแต่แตกต่างและพบกับกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆตัวของเขา ก่อนที่เขาจะนำมันกลับมายังสถาบัน SCP

ภาคผนวก-1: บันทึกการสำรวจ SCP-206-TH-2 บางส่วน

การสำรวจ 206-TH-ก
การสำรวจ 206-TH-ข
การสำรวจ 206-TH-ค

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License