SCP-203-TH
rating: +18+x
blank.png
203-th.jpg

ภาพของตัวอย่าง SCP-203-TH ที่ได้จากกล้องอินฟาเรด

วัตถุ# SCP-203-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากที่ไม่สามารถเคลื่อนย้าย SCP-203-TH ออกมาจากสถานที่ที่ตัวอย่างอาศัยอยู่ได้ ดังนั้นจึงใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเหล่านี้ออกมาสู่โลกภายนอก SCP-203-TH ยังคงอาศัยอยู่ในเหมืองที่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 300 เมตรและถูกตั้งให้เป็นเซคเตอร์-203TH นับแต่นั้น ทางเข้าออกมีแค่ทางเดียวที่เป็นลิฟท์ขนส่งคนงานและทุกครั้งจะต้องปิดปากทางเข้าออกอย่างแน่นหนาไม่ให้แสงใดๆเล็ดลอดลงไป ด้านบนเหนือที่อยู่ของ SCP-203-TH จะเป็นโกดังที่มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันและจอมอนิเตอร์สังเกตการณ์ภายในเหมืองที่รับสัญญาณมาจากกล้องอินฟาเรดที่ติดตรงหน้าลิฟท์

รายละเอียด: SCP-203-TH มีลักษณะเป็นแมงกระพรุนหลากหลายสายพันธุ์ แหวกว่ายลอยไปอยู่อยู่กลางอากาศที่คาดว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัว การตรวจด้วยอุปกรณ์พบว่า SCP-203-TH เป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกับแมงกระพรุนที่พบในน้ำ นอกจากความผิดปกตินี้แล้ว SCP-203-TH ยังติดไฟ โดยตัวของ SCP-203-TH สามารถจุดไฟสีม่วงขึ้นมาบนตัวของมันเองได้โดยวิธีที่ไม่รู้จัก ไฟที่อยู่บนตัวของ SCP-203-TH สามารถติดลามไปยังวัตถุอื่นๆได้ง่ายดาย เช่น ผิวหนัง เสื้อผ้า ไม้ หรือแม้แต่โลหะ และลุกลามไปได้เร็วกว่าไฟปกติถึง 5 เท่า การตรวจสอบทางชีวภาพอื่นๆของ SCP-203-TH ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้

SCP-203-TH มีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากแมงกระพรุนทั่วไป แต่เมื่อใดที่ SCP-203-TH สัมผัสเข้ากับแสงแดด พวกมันโตขึ้นอย่างรวจเร็วพร้อมกับมีการปล่อยสปอร์ (ไข่) จำนวนหลายร้อยฟองที่เบากว่าอากาศออกมาจากปลายหนวดของพวกมันและสปอร์เหล่านี้จะลอยไปติดกับวัตถุอื่นๆหรือสิ่งมีชีวิตเพื่อกระจายไปยังแหล่งต่างๆต่อไปก่อนที่พวกมันจะตายลง ทั้งนี้ยังไม่พบว่า SCP-203-TH บิรโภคสิ่งใดเป็นอาหาร

SCP-203-TH ถูกค้นพบครั้งแรกจากการทำเหมืองของบริษัท█████ เมื่อปีพ.ศ. 2540 คนงานได้ขุดลึกลงไปในส่วนที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เพราะพวกเขาได้เจอกับแร่แปลกๆสีม่วงภายในนั้น คนงานบางส่วนได้ขุดเอาแร่สีม่วงกลับไป (ซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร) ก่อนที่พวกเขาจะขุดไปเจอกับส่วนที่เป็นโพลงขนาดใหญ่ภายในที่มีแร่จำนวนมากและเป็นที่อยู่ของ SCP-203-TH การค้นพบของคนงนทำให้มีผู้เสียชีวิต 35 คน ส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตจำนวนมากเพราะมีสปอร์บางส่วนของ SCP-203-TH เกาะติดกับเสื้อผ้าคนงานที่กลับขึ้นไปข้างบน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License