SCP-200-TH-ARC
rating: 0+x
200-th.jpg
SCP-200 ในที่กักกัน

วัตถุ# SCP-200-TH-ARC

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-200 อาศัยอยู่ในตู้ปลา ขนาด 100 X 80 นิ้ว ภายในนั้นจะมีการใส่ทรายขาว พืชปลอม และท่อออกซิเจน ตั้งอยู่ภายในห้องเก็บเสียง ขนาด 4 X 4 เมตรของไซต์-31, SCP-200 จะได้รับอาหารเป็นปลาตัวเป็นๆจากบุคลากรวันละ 1 ครั้งผ่านทางช่องเปิดปิดด้านบน

บุคลากรที่เข้าถึง SCP-200 จะได้รับที่ปิดหูเพื่อป้องกันการได้ยินเสียงของ SCP-200 หากบุคลากรคนใดได้รับผลกระทบของ SCP-200 จะถูกนำตัวออกจากห้องและเข้ารับการรักษาตามสภาพของอาการเท่าที่จะทำได้

รายละเอียด: SCP-200 เป็นม้าน้ำยักษ์สีดำที่ไม่ทราบสายพันธุ์ ลำตัวจากหัวถึงหางมีขนาด 46.8 นิ้ว พฤติกรรมและการเคลื่อนไหวไม่ต่างอะไรไปจากม้าน้ำทั่วไป SCP-200 จะกินเนื้อเป็นอาหารโดยใช้ฟันที่แหลมคมขนาดเล็กที่อยู่ในช่องปากของมัน1 จากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติอย่างอื่น

นอกจากขนาดที่มีขนาดใหญ่กว่าม้าน้ำทั่วไปของ SCP-200 แล้วนั้นยังพบว่าความผิดปกติของ SCP-200 จะเกิดขึ้นตอนที่กำลังกินอาหาร โดย SCP-200 จะส่งเสียง "คลิ๊ก" ที่สามารถได้ยินออกมาทุกครั้งที่มันกินอาหารเข้าไป สิ่งนี้เกิดขึ้นกับม้าน้ำทุกตัวบนโลกแต่ไม่ใช่กับ SCP-200 มนุษย์ที่อยู่ในระยะที่สามารถจะได้ยินเสียงของ SCP-200 นั้นร่างกายจะเกิดสภาวะการทำงานล้มเหลวแบบเฉียบพลันด้วยวิธีที่ไม่ปรากฏ และตายหรือพิการได้หากไม่ได้รับการรักษาหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า มีความเป็นไปได้ว่าเสียงที่ SCP-200 ปล่อยออกมานั้นเป็นคลื่นเสียงบางอย่างที่ไม่เป็นที่รู้จักและมีผลข้างเคียงต่อคลื่นสมองโดยปกติของมนุษย์ ส่งผลให้ระบบร่างกายของมนุษย์เกิดการทำงานที่ผิดปกติ การตรวจสอบผลกระทบของเสียงของ SCP-200 กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาต่อไปในอนาคต

SCP-200 เป็นที่สนใจของสถาบันหลังจากที่มีผู้เสียชีวิต 21 คนจากสภาวะหัวใจล้มเหลว, 12 คนเป็นเจ้าหญิง(ชาย)นิทรา, 6 คนเกิดอาการช็อคจนเสียชีวิต และอีก 10 คนเสียชีวิตจากการขาดอาการหายใจเนื่องจากปอดไม่ทำงาน ภายในงานแสดงสัตว์แปลกที่เมือง████████, สิงคโปร์ จากการสืบสวนพบว่านาย████ (เสียชีวิต) เป็นคนที่นำ SCP-200 มาแสดงในงานนั้นได้ซื้อมันมาจากชาวประมงสองคนที่บังเอิญดักจับปลาแล้ว SCP-200 ได้มาติดแหของพวกเขาภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิ ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า SCP-200 มีส่วนเกี่ยวข้องกับสึนามิหรือไม่ จากนั้น SCP-200 ถูกนำมายังไซต์-31 และส่งผลให้บุคลากรเสียชีวิตไปอีก 7 คน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License