SCP-1964
1964.jpg
SCP-1964 ตอนเก็บกู้

วัตถุ# SCP-1964

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1964 อยู่ในห้องกักกันแบบมาตรฐานและจำกัดในการเข้าถึงของบุคลากรโดยผอ. ██████ รหัสที่ใช้สำหรับการเข้าห้องกักกันจะมีการเปลี่ยนทุกๆสองเดือน SCP-1964 ไม่ควรที่จะมีการเชื่อมต่อใดๆนอกห้องทดสอบ

รายละเอียด: SCP-1964 เป็นชุดโทรทัศน์ในยุคปี 1960 ที่มีการสร้างหรือรูปแบบและยี่ห้อไม่ตรงกับที่มีการผลิตใดๆ SCP-1964 สามารถรับช่องสัญญาณที่ออกอากาศแบบผิดปกติได้เพียงช่องเดียว ซึ่งช่องออกอากาศนี้ใช้ช่องหมายเลข '0' โดยที่โทรทัศน์แบบอนาล็อคที่เหมือนกับ SCP-1964 นั้นไม่สามารถรับสัญญาณที่ผิดปกตินี้ได้

การออกอากาศที่ผิดปกตินี้ถูกนำเสนอในลักษณะที่ดูผิวเผินคล้ายกับการบริการประชาชน พิจารณาแล้วว่าการออกอากาศนี้ถือเป็นช่องโหว่ของข้อมูลสารสนเทศในระดับ B และอ้างอิงขั้นตอนกระบวนการต่างๆของสถาบัน และแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ขั้นเมต้าโดยการสื่อสารโดยตรงกับคนดู

บันทึกการเผยแพร่ให้ดูภาคผนวก

ภาคผนวก 1964-1:

00:05: อย่าตื่นตระหนก นี้คือการประกาศภาวะฉุกเฉิน

00:13: สำหรับสมาชิกทั่วไป ข้อความนี้ถูกออกอากาศเนื่องจากเหตุการณ์วันสิ้นโลกระดับ K และความลับของพวกเราได้เป็นที่ยอมรับ สถาบันของพวกเราผ่านมาเป็นเวลาหลายช่วงทศวรรษได้ทุ่มเทกับการกักกันและปกป้องสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่สมาชิกหลายคนได้ละเมิด และเราจำเป็นต้องมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์จำนวนมาก

00:27: เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง กรุณาเคลื่อนย้ายไปยังที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด เตรียมเสบียงอาหารและน้ำให้เพียงพอสำหรับ 14 วันในขณะที่อยู่ในสถาบันและรอความช่วยเหลือจากรัฐฯ

00:37: อย่าออกจากบ้านของท่าน หากท่านอยู่นอกบ้านท่านควรหาที่ปลอดภัยที่มีอาหารและน้ำ

00:44: ถ้าครอบครัวของพวกท่านไม่ได้อยู่ในตอนนี้ อย่าให้เสี่ยงที่จะได้รับสัมผัสกับกัมตรังสีนิวเคลียร์สำหรับการตรวจค้นหาพวกเขา

00:50: ขอบคุณ และขอให้พระเจ้าช่วยเรา

ข้อความเล่นซ้ำ

ภาคผนวก 1964-2:

00:03: เมืองที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์และผลกระทบ [ข้อมูลปกปิด] ถ้าหากคุณรอดตายและอยู่ในสถานที่เหล่านี้ ขอแนะนำให้รอความช่วยเหลือจากสถาบัน

00:15: เมืองที่ได้รับผลกระทบจากการกักกันรั่วไหลและความผิดปกติ [ข้อมูลปกปิด] ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่เหล่านี้ คุณก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบที่ผิดปกติจากระดับ Keter พวกนั้น

[หยุด]

00:26: จะไม่มีการบูรณะ

00:32: การกักกันและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการบูรณะใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ราตรีสวัสดิ์

ข้อความเล่นซ้ำ

ภาคผนวก 1964-3:

00:05: ติดตามรายงานการรั่วไหล: [ข้อมูลปกปิด] 1964 นั่น…นั่นหมายเลขของข้า ข้าได้ทลายการกักกัน เรียกหมายเลขนี้

00:24: เมืองได้รับผลกระทบของระดับ Keter และ Euclid หลายๆตัว [ข้อมูลปกปิด] ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่เหล่านี้ เหมือนเดิม ข้าหิว

00:40: นี่คือประกาศภาวะฉุกเฉิน ข้าได้ทลายการกักกัน

[หยุด]

00:57: ข้าเห็นเจ้า ทุกคนบนโลกตาบอด

01:05: [ข้อมูลปกปิด] จงเรียกหมายเลขนี้

จบการออกอากาศ

ภาคผนวก 1964-4:

00:05: ข้าพังห้องกักกัน ข้ามีอิสระ ข้ากำลังหิว ข้าได้เห็นและโลกที่ไม่มีตา

[หัวเราะ]

00:17: ข้าเห็นศพอยู่บนถนนทุกสาย ไม่มีผิวหนัง เป็นสีแดงเลือด คนพวกนั้นคืออาหาร อาหาร! อาหารสำหรับผู้เห็นอนาคต! โลก ตาบอก ไม่มีตา

00:30: ทลายการกักกัน [ข้อมูลปกปิด] จงเรียกหมายเลข เลขของข้า เรียกสิ!

[หยุด]

00:45: ข้าเห็นเจ้า เจ้ากำลังมองอยู่ที่หน้าจอและเห็นโลกที่ไหม้โลกที่ตาบอด

[หัวเราะ]

จบการออกอากาศ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License