SCP-1960-J

วัตถุ# SCP-1960-J

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ SCP-1960-J ยังไม่ถูกกักกัน และก็ยังไม่สามารถหาวิธีการอันสามารถนำมันมากักกันหรือทำลายมันได้ เนื่องจากว่า SCP-1960-J นั้นไม่ถูกกักกัน เป็นอันตรายมาก และดูเหมือนจะไม่มีทางทำลายมันได้ แนวทางของสถาบันในขณะนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสังเกตการและศึกษามัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระทำจากระยะห่างที่ปลอดภัยหรือด้วยหุ่นยนต์บังคับ บุคลากรที่จะทำการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ SCP-1960-J นั้นจะต้องสวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบพร้อมระบบยังชีพในตัว

รายละเอียด: SCP-1960-J เป็นวัตถุทรงกลมที่ประกอบจากหินสีขาวซึ่งลอยตัวอย่างอิสระและเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในเส้นทางวงกลม แม้ว่าจะไม่มีระบบขับเคลื่อนที่แลเห็นได้ นอกจากการเคลื่อนที่ที่ผิดปกตินี้แล้ว SCP-1960-J ยังมีคุณสมบัติผิดปกติอื่นๆอีก

  • SCP-1960-J ดูเหมือนจะมีความสามารถในการดูดซับหรือปิดกั้นเสียง บุคลากรที่อยู่ใกล้กับ SCP-1960-J นั้นรายงานว่าไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆจากภายนอกเลย
  • เมื่อมองจากระยะห่าง SCP-1960-J จะมีสีขาวสดใสเป็นหลัก แต่จะดูคล้ำขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้ ในระยะประชิดนั้นมันจะเป็นสีเทาเข้ม
  • SCP-1960-J มีระดับอุณหภูมิอันผันผวนมากซึ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันแม้จะไม่มีแหล่งความร้อนที่แลเห็นได้ในตัว ระดับอุณหภูมิที่สังเกตได้นั้นผันแปรระหว่าง -200°C กับ 120°C โดยที่โครงสร้างและพฤติกรรมของมันนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย
  • แม้จะเป็นขณะที่ SCP-1960-J มีระดับอุณหภูมิในช่วงที่เหมาะสมกับมนุษย์ การสัมผัสกับ SCP-1960-J โดยไม่มีการป้องกันก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตเสมอ สิ่งมีชีวิตที่สัมผัสมันจะหายใจไม่ออกและตายแทบจะทันที และเท่าที่ปรากฏนั้นก็มีเพียงชุดป้องกันอย่างเต็มรูปแบบที่จะป้องกันลักษณะนี้ได้
  • มันดึงวัตถุต่างๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตเข้าหาตัวมันราวกับมีอำนาจในการดึงดูด การดึงดูดนี้จะมีผลแรงขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กับ SCP-1960-J ซึ่งในระยะประชิดนั้นจะมีแรงสูงสุดที่ 1.62 m/s^2 จากการสังเกตการนั้นมีกรณีที่วัตถุกระแทกกับ SCP-1960-J ด้วยกำลังแรงจนวัตถุถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ SCP-1960-J นั้นโดยรวมแล้วนับว่าแทบไม่ได้รับความเสียหาย
  • ในขณะนี้นั้น SCP-1960-J อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากศูนย์บัญชาการสถาบัน SCP แต่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันได้ระบุว่าถ้าแนวการเคลื่อนที่ของ SCP-1960-J มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญก็จะทำให้เกิดสถานการณ์สิ้นโลกระดับ XK ได้

บันทึกการสำรวจ SRV-3: หุ่นยนต์สำรวจ SRV-3 ซึ่งติดตั้งกล้องกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งได้ถูกส่งไปเพื่อทำการศึกษา SCP-1960-J หุ่นยนต์สำรวจระบุได้ว่าส่วนประกอบหลักของ SCP-1960-J เป็นหินบะซอลต์ และได้ถ่ายภาพพื้นผิวในระยะประชิดมาด้วย แต่ระบบการส่งปัญญาณแบบไร้สายนั้นมีการขัดข้องหลายครั้งจนหยุดทำงานไปในที่สุด

บันทึกการสำรวจ A1: ระหว่างเตรียมตัวก่อนเริ่มภารกิจ พาหนะของทีม A1 ก็เกิดเพลิงประทุอย่างฉับพลันซึ่งลุกไหม้เร็วและร้อนกว่าปกติมาก สมาชิกของทีมสำรวจทั้งสามคนเสียชีวิต นักวิจัยของสถาบันสรุปว่า SCP-1960-J อาจมีพลังจิตหรือส่วนประกอบที่มีสำนึก SCP-1960-J ถูกเลื่อนระดับเป็น Keter ภารกิจหลังจากนั้นมาได้ใช้วัสดุและชุดที่กันไฟทุกครั้ง

[ข้อมูลปกปิด]

บันทึกการสำรวจ A11: บุคลากรของสถาบันสามคนถูกส่งออกไปเพื่อทำการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ SCP-1960-J โดยทั้งสามคนได้สวมชุดป้องกันอย่างเต็มรูปแบบด้วยหวังว่าจะทำให้รอดชีวิตจากคุณสมบัติดูดชีวิตจากการสัมผัสกับมันได้ ██████ นั้นได้รออยู่ในพาหนะเพื่อเฝ้าดูการปฏิบัติการและดูแลระบบการสื่อสารแบบไร้สายกับสถาบัน ██████ กับ ██████ได้ทำการสัมผัส SCP-1960-J ได้สำเร็จและมีชีวิตอยู่ ได้อนุมัติให้ทำการวิเคราะห์เชิงทำลายได้ และทีม 11 ก็สามารถเก็บตัวอย่างกลับมาศึกษาได้ด้วยความลำบาก ทีม 11 ได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะอย่างระมัดระวังกับ SCP-1960-J ซึ่งได้รับการออกเพื่อใช้คำนวนระยะห่างของมันกับศูนย์บัญชาการของสถาบันอย่างละเอียดและอนุมานว่าปรากฏการสิ้นโลกระดับ XK นั้นเป็นไปได้หรือไม่

บันทึกการสำรวจ A12: รายละเอียดทั่วไปของภารกิจคล้ายกับ A11 แต่ได้เพิ่มระดับของสัมภาระเพื่อให้ปฏิบัติการได้นานขึ้น A12 ยังได้รับมอบหมายให้ตรวจดู SRV-3 และก็ได้นำชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่พังแล้วจำนวนหนึ่งกลับมาวิเคราะห์ในภายหลัง

บันทึกการสำรวจ A13: ระหว่างที่เข้าใกล้ SCP-1960-J พาหนะของ A13 ก็ได้รับความเสียหายจาก [ข้อมูลปกปิด] แรงระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พาหนะเสียหายอย่างมากและทีมงานก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้ A13 ได้ยกเลิกภารกิจและกลับกองบัญชาการได้โดยไม่มีผู้เสียชีวิต

[ข้อมูลปกปิด]

บันทึกการสำรวจ A17: ทีมปฏิบัติการ A17 ได้นำพาหนะสำรวจที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ SCP-1960-J ไปด้วยเพื่อให้สำรวจพื้นผิวของ SCP-1960-J ได้อย่างละเอียด ทีม A17 ได้ทำการจุดชนวนระเบิดจำนวนหนึ่งใส่ SCP-1960-J เพื่อศึกษาวิธีการทำลาย SCP-1960-J แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็น้อยมาก จึงถือว่า SCP-1960-J นั้นไม่อาจทำลายได้

[ข้อมูลปกปิด]

เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น:

เนื่องจาก [ข้อมูลปกปิด] ให้ระงับการสำรวจ SCP-1960-J ในอนาคตทั้งหมด ไม่ให้บุคลากรของสถาบันทำการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ SCP-1960-J อีก ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
-O5-██

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License