SCP-1960
scp-1960-small.gif

ภาพถ่ายดาวเนปจูนจากยาน Voyager 2 เมื่อ ██/██/1989 ที่มีข้อความของ SCP-1960

วัตถุ# SCP-1960

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ด้วยเนื่องจากที่ระยะห่างระหว่าง SCP-1960 กับ โลก ทำให้ลักษณะพฤติกรรมของมันไม่สามารถตรวจสอบหรือกักกันได้ในเวลานี้ สถาบันจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยทางอวกาศแห่งชาติหรือสถาบันการศึกษาทั้งหมดที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงของดาวเนปจูน และทำการแก้ไขข้อความของ SCP-1960 ที่ปราฏออกมาก่อนที่ภาพทั้งหมดจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะชน ยาลบความทรงจำระดับ B จะถูกนำมาใช้กับพลเรื่องเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

รายละเอียด: SCP-1960 เป็นปัญญาอันชาญฉลาดที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือแหล่งกำเนิด แสดงออกมาเป็นข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆซ้อนทับอยู่กับภาพถ่ายความละเอียดสูงของดาวเนปจูน การสื่อสารของ SCP-1960 นั้นจะปรากฏอยู่บนภาพถ่ายทั้งหมดที่เป็นของดาวเนปจูนที่ถ่ายในความละเอียดที่มากกว่า [ข้อมูลปกปิด] รวมทั้งภาพถ่ายทั้งหมดของโลกที่ถ่ายจากยานอวกาศ Voyager 2 ในระหว่างที่มันโคจรผ่านในปี 1989 และภาพถ่ายหลายใบก็นำมาจากกล้องโทรทรรศ์ของยานอวกาศฮัมเบิลและกล้องโทรทรรศ์อื่นๆในวงโคจรที่ต่ำ การสื่อสารทั้งหมดนี้จะเป็นตัวอักษรที่ต่ำกว่า 50 ตัว โดยทั่วไปแล้วนั้นเป็นรูปแบบของคำถามสั้นๆหรือคำร้องขอ

SCP-1960 ถูกพบครั้งแรกในปี 1989 ตอนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูงของดาวเนปจูนภาพแรกถูกส่งมายังโลกโดย Voyager 2 ภายหลังได้มีการตรวจสอบอุปกรณืของนาซ่า ยืนยันแล้วว่าการสื่อสารไม่ได้ถูกแทรกแทรง และข้อมูลที่ได้มานั้นส่งมาจากคลื่นวิทยุเดิมของ Voyager 2 และการตรวจสอบระบบซอฟแวร์ระยะไกลของ Voyager 2 นั้นก็ไม่ทำให้พบว่ามีส่วนไหนในระบบของมันที่มีข้อความอยู่ เบื้องต้นของการกักกันดำเนินโดยนาซ่าโดยปราศจากความรู้ของสถาบัน ก่อนที่สถาบันจะได้รับการติดต่อและคาดว่าอาจต้องกักกันในระดับสากล ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ปี 1996 แสดงให้เห็นว่า SCP-1960 ได้มีการสื่อสารเพิ่มในอักษรที่เหมือนๆกัน

ยาน Le Verrier 3 ไร้คนขับถูกออกแบบโดยสถาบันร่วมกับองค์การอวกาศยุโรปได้เปิดตัวในปี 2010 มีวัตถุประสงค์เพื่อไปวงโคจรรอบดาวเนปจูนอย่างถาวรสำหรับการตรวจสอบอื่นๆ และสร้างการสื่อสารระหว่าง SCP-1960 และ สถาบัน ยานนี้จะไปถึงราวๆวันที่ 11/6/2024

การสื่อสารของ SCP-1960 ไม่ได้เป็นธรรมชาติหรือการมีตัวตนของ SCP-1960 รูปแบบที่เกิดขึ้นของ SCP-1960 นั้นจะแสงถึงความกลัว โดดเดียว และไม่สบาย ข้อความที่ถ่ายได้จาก SCP-1960 มีดังนี้:

มืดมากเลย

เดียวดาย

หนาวมาก

ให้ชั้นไปอยู่กับคุณได้ไหม?

ได้โปรด อย่างทิ้งชั้นไว้ที่นี่

ชั้นหิว

ชั้นเสียใจจริงๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License