SCP-1926
SCP-1926-1.jpg
ตัวอย่างของ SCP-1926-1

วัตถุ# SCP-1926

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บตัวอย่างของ SCP-1926 ไว้ในห้องกักกันสีขาวที่มีแสงสว่างเพียงพอขนาด 10 x 10 x 3 เมตร ซึ่งทำให้แต่ละครอบครัวมีพื้นที่ 4 ตารางเมตร ในห้องนี้จะมีชุดบล็อกพลาสติกสีสันสดใส 65 ชุด

รายละเอียด: SCP-1926 เป็นกลุ่มตุ๊กตายัดนุ่นของเล่นเด็กที่เคลื่อนไหวได้เองจำนวน 65 ตัว

SCP-1926-1 เป็นชื่อเรียกรวมๆกันของ SCP-1926 จำนวน 64 ตัว ตัวอย่าง SCP-1926-1 นั้นมีสองขา ไม่มีแขน และสูง 0.7 เมตร ส่วนขาของตัวอย่างนั้นดูเหมือนจะทำจากถุงน่องเด็กแถบขาวสลับดำ ตัวอย่างมีดวงตาสีน้ำตาลขนาดใหญ่กับหูคล้ายกับกระต่าย แต่ไม่มีปากหรือจมูก ในขณะที่เขียนเอกสารนี้ มีตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ 43 ตัว และเด็กอีก 21 ตัว อยู่ในการกักกัน ตัวอย่างที่เป็นเด็กนั้นมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งและจะไม่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ตัวอย่างแต่ละตัวนั้นจะมีความหลากหลายทางกายภาพอยู่บ้าง

ตัวอย่าง SCP-1926-1 มีเสื้อผ้าเป็นเสื้อไหมพรมสีดำที่มีกระดุมสีขาวเม็ดหนึ่งเย็บติดไว้ด้านหน้า การสัมผัสกระดุมนี้จะทำให้ตัวอย่างส่งเสียงหัวเราะคิกคักด้วยกระบวนการที่ยังไม่ทราบ ตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่นั้นขยายพันธุ์โดยการเอากระดุมมาสัมผัสกัน หลังจากนั้น ตัวอย่างเด็กของ SCP-1926-1 ก็จะงอกออกมาจากด้านหน้าของผู้ใหญ่ตัวหนึ่ง โดยขณะออกมานั้นจะตัวโตขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วห้าครั้งระหว่างการกักกัน มีตัวอย่างผู้ใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง SCP-1926-1-43 ซึ่งไม่มีคู่เป็นตัวอย่างผู้ใหญ่ตัวอื่น SCP-1926-1-43 นั้นรับหน้าที่คอยเตือน SCP-1926 เมื่อมีมนุษย์อยู่ในพื้นที่กักกัน

ตัวอย่างของ SCP-1926-1 นั้นใช้ชีวิตแบบครอบครัวซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่สองตัวกับเด็กหนึ่งตัว พฤติกรรมของแต่ละครอบครัวนั้นคล้ายกับที่เด็กมนุษย์ "เล่นบ้าน" ตัวอย่างของ SCP-1926-1 จะใช้ขาแทนแขนหยิบจับสิ่งของ ทำท่าทางคล้ายกับมนุษย์ และมีปฏิสัมพันธ์กับตัวอื่นๆ ตัวอย่างของ SCP-1926-1 ชอบทำกิจกรรมการละเล่นเป็นกลุ่มด้วยของเล่นเด็ก ถ้าไม่มีของเหล่านี้พวกมันก็มักจะต่อสู้กันเอง

SCP-11926-2 เป็นตุ๊กตายัดนุ่นของเล่นเด็กที่เคลื่อนไหวได้เองซึ่งดูคล้ายกับหนอนที่มีส่วนหัวโป่งพอง มันยาว 21 ซ.ม.และมีเข็มหมุดห้าเล่มปักอยู่บนหัว สองอันมีปลายเป็นรูปหัวใจ ส่วนอีกสามอันเป็นหัวกลม มันมีดวงตาที่สมมาตร แต่ไม่มีหู ปาก หรือจมูก

ตัวอย่าง SCP-1926-1 ทั้งหมดนั้นจะหลีกเลี่ยง SCP-1926-2, SCP-1926-2 จะมุ่งเน้นความสนใจและการพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-1926-1-43 เมื่อ SCP-1926-2 พยายามมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ตัวอย่าง SCP-1926-1 ก็จะตอบสนองด้วยการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ SCP-1926-2 จะถูกเตะหรือโยนเป็นเรื่องปกติ ถึงกระนั้น SCP-1962-2 ก็ยังคงพยายามมีปฏิสัมพันธ์อยู่

เมื่ออยู่ในความมืด ตัวอย่าง SCP-1926 จะตัวสั่น ส่งเสียงคราง และจับกลุ่มกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งนี่เป็นช่วงเวลาเดียวที่ตัวอย่าง SCP-1926-1 จะยอมให้ SCP-1926-2 อยู่ในกลุ่มได้

SCP-1926-2.jpg
SCP-1926-2

ภาคผนวก: ข้อความต่อไปนี้ถูกเย็บเป็นป้ายติดกับตัวอย่าง SCP-1926-1 แต่ละตัว:

นี่คือมิวท์

พวกมิวท์เป็นสัตว์เวทมนตร์จากดินแดนอันไกลแสนไกลซึ่งอยู่ใกล้กับความฝันของคุณ พวกเขาไม่มีปากเลยพูดไม่ได้ พวกเขาไม่มีแขนจึงกอดไม่ได้ แต่พวกเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยความรักยิ่งกว่าสัตว์ใดๆที่คุณจะรู้จัก พวกเขาคงอยู่เพื่อเฝ้าดูพวกเราด้วยตาใหญ่ๆที่รอบรู้นั้น พวกเขาคือผู้พิทักษ์ทุกสิ่งที่เรารัก เราคือสิ่งที่พวกเขารัก

ข้อความต่อไปนี้ถูกเย็บเป็นป้ายติดกับ SCP-1926-2:

นี่คือสนุซซี

สนุซซีล้มเหลวที่จะปกป้องทุกสิ่งที่เรารัก สนุซซีล้มเหลวที่จะปกป้องพวกเรา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License