SCP-1904
tubes.jpg

SCP-1904 ในที่อยู่เดิมของมัน

วัตถุ# SCP-1904

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-1904 ได้โดนรื้อถอนออกไปแล้วและนำมาไว้ในโกดังยูนิต-07 ไม่มีมาตรการที่จำเป็นต่อ SCP-1904 SCP-1904 อยู่ในสถานที่เดิมของมันที่แอบอ้างเป็นที่หวงห้ามของรัฐบาล ทุกพื้นที่ด้านนอกและสภาพแวดล้อมจะถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกสัปดาห์และติดตามทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์ ตัวอย่างทั้งเก้า (9) ของ SCP-1904-1 จะถูกเก็บแยกกันเอาไว้ที่ไซต์-17 ตัวอย่างอื่นๆของ SCP-1904-1 จะถูกเก็บรวมเอาไว้เพื่อกำจัดเว้นแต่ว่าดร.██████ จะร้องขอให้มีการตรวจสอบมันต่อไป หากมีบุคคลเข้าสู่วัตถุ [ดูเหตุการณ์ 1904-A ที่เกิดขึ้น]

tubes2.jpg

ตัวอย่างทั้งสองของ SCP-1904-1

รายละเอียด: SCP-1904 เป็นเครื่องเล่นท่อพลาสติกที่เชื่อต่อกันหลายอันอยู่ในสวนย่อมที่ร้านอาหาร██████████ใน████████, MD โครงสร้างส่วนที่ผิดปกติของมันมีอยู่ไม่กี่ชิ้นอันที่เหลือนั้นจะสั่นไหวเป็นบางครั้งและส่งเสียงคล้ายกับ "เสียงครางเบาๆ" ออกมา ความผิดปกติโดยทั่วไปนั้นเสียงที่เกิดขึ้นอาจบานปลายไปเป็นเสียงครวญคราง กรีดร้อง มีเสียงอาเจียนเป็นบางครั้ง หรือเสียง "สำลัก" ออกมาเป็นเวลานานหลายชั่วโใง เสียงนี้มักจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการตั้งครรภ์ขึ้นใหม่ การตั้งครรภ์จะกินเวลาอยู่ที่แปดวันจนถึงสิบเอ็ดเดือน แล้วในระหว่างนี้จะมีปริมาณของเลือด น้ำคร่ำ และเนื้อเยื่อของมดลูกไหลออกมาในจำนวนที่มากขึ้นโดยจะออกมาจากส่วนที่อยู่ล่างสุดของโครงสร้าง มันไม่มีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปหรือการจับคู่ของ DNA ที่มีการค้นพบ โดยทั่วไปนั้นวงจรในการตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดการขับอย่างรุนแรงของของเหลว เนื้อเยื่อ และ SCP-1904-1 จำนวนหนึ่งหรือหลายตัวออกมา

SCP-1904-1 มีลักษณะเหมือนกับตัวอ่อนของมนุษย์ที่มีการพัฒนาการที่แตกต่างกันและมีความพิกลพิการในระดับที่รุนแรง โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพแล้วนั้นอัตราการรอดชีวิตเกือบจะ 100% ตัวอย่างจะเพิ่มขนาดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆและเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แต่ไม่มีความคืบหน้าของการพัฒนาการของตัวอ่อนหรือตามอายุ ตัวอย่างที่อยู่ในการวิจัยตอนนี้มีน้ำหนักเกิน████กิโลกรัมเข้าไปแล้ว มีการพัฒนาสมองต่ำ มีการตั้งข้อสังเกตว่าตัวอย่างมักจะเลียนแบบเสียงของพนักงานและในบางตัวอย่างก็พยายามที่จะสืบพันะู์กัน SCP-1904 จะส่งเสียงร้องเมื่อต้องถูกกำจัดโดยบอกว่าเป็นเสียง "กรีดร้อง" ตามด้วย "ร้องไห้" อยู่เป็นเวลานาน

เหตุการณ์ 1904-A ที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่กำลังตรวจสอบ SCP-1904 อยู่นั้น D-4356 ได้ถูกส่งเข้าไปในโครงสร้างกับอุปกรณ์บันทึกภาพ ไม่มีความผิดปกติจนถึง SCP-1904 การตอบสนองเริ่มลดลงและถูกขับออกมาอย่างรวจเร็วพร้อมกับการระเบิดของของเหลว มีความผิดปกติทางสรีระและระดับปัญญาที่สอดคล้องกันกบั SCP-1904-1, D-4356 ได้ถูกจัดเป็นตัวอย่างอยู่ในไซต์-17 และยังคงขยายขนาดเรื่อยๆ การทดสอบโดยใช้มนุษย์นั้นให้ผลที่คล้ายๆกัน การทดสอบจึงถูกยกเลิก

เหตุการณ์ 1904-B ที่เกิดขึ้น
ต่อไปนี้เป็นการทดสอบแบบครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง SCP-1904 ได้ถูกรื้อถอนในวันที่ ██/██/████ ไม่มีความผิดปกติในการจัดเก็บและจัดให้มันเป็น Safe จากนั้น ██ เดือนต่อมาก็ได้พบกับข้อบกพร่องที่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสถานที่ตั้งเดิมของมันได้มีการขยายตัวขึ้นจากเดิม ได้พบกันตัวอย่างที่ตรงกับ SCP-1904-1 และเอา SCP-1904 กลับคืนสู่ที่เดิมของมันพร้อมกับโครงสร้างภายนอก ความผิดปกติที่พบจึงลดลง ส่วน ███ และ ███ ยืนยันแล้วว่าเป็น SCP-1904-1 จึงถูกนำไปชำแหละและสุดท้ายก็มีการลบความทรงจำระดับ B ให้แก่ประชาชนที่อยู่โดยรอบ คู่สมรสที่ได้รับผลกระทบนี้จะถูกทำหมันตามการป้องกันการปนเปื้อนในระยะยาวและให้พวกเขาเชื่อว่าได้รับการชดเชยตามกฏหมายจากบริษัทเภสัชกรรมในต่างประเทศ

การค้นพบ: ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ████ ตามใบรายงาน████████ที่ระบุถึง "มอนสเตอร์" จากพยานหลายคนที่พบเห็นในช่วงสามวันที่ผ่านมา สถาบันได้ส่งคนเข้าไปตรวจสอบที่██████████ ที่อ้างว่าปิดปรับปรุงมาตั่งแต่ปีที่แล้ว ในนั้นพบตัวอย่างของ SCP-1904-1 จำนวน 48 ตัว ในห้องแช่แข็งและอีก ███ ตัวที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์ท่อน้ำเสียภายในเมือง และพนักงานกับผู้จัดการร้านอาหารก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License