SCP-1900

วัตถุ: SCP-1900

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SCP-1900 และฮาร์ดไดร์ฟที่ติดเชื้อนั้นให้แยกกักกันไว้ในส่วนกักกันเชื้อ G2 ในไซต์-15 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมสสารการติดเชื้อระดับ 4 ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เข้าส่วนG2 ในไซต์-15 เด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่สถาบันหรือไซต์ไหนก็ตามพบว่ามีการติดเชื้อของ SCP-1900 หรือเจ้าหน้าที่สถาบันมีอาการผื่น,แผลพุพอง,ปวดหัวหรืออาการชัก หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ ให้ทำการกักตัวโดยไม่มีกำหนดและให้ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นครอบครองทันที

ปัจจุบัน SCP-1900 นั้นถูกกระจายไปในภายนอกแล้ว เนื่องมาจากอาการของโรคนั้นไม่โดดเด่นและยากที่จะแยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยอื่น มาตรการกักกันจึงทำได้เพียงยับยั้งมิให้เชื่อแพร่กระจายไปมากกว่าปัจจุบัน โดยการแจกจ่ายโปรแกรมป้องกันไวรัสให้แก่บริษัทรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายเพื่อบล็อค SCP-1900 มิให้เข้าสู่ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ทำให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อได้ และเพิ่มเติมด้วยการพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกัน SCP-1900 ได้ หากวัคซีนนั้นใช้ได้ทั่วโลกให้ทำการระบุว่าเป็นวัคซีนที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดสายพันธุ์ที่รุนแรงเท่านั้น

สถาบันทำการสืบหาต้นตอของผู้ที่ทำ SCP-1900 ยังคงดำเนินต่อไปแต่ยังประสบความล้มเหลวและสถาบันได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อส่งตัวผู้ที่เป็นต้นตอมายังสถาบัน

รายละเอียด: SCP-1900 คือพาโธเจนที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โดย SCP-1900 มีสองรูปแบบ แบบแรกคือเชื้อไวรัสแบบที่สองคือโปรแกรมซอฟแวร์ที่อันตราย ซึ่งSCP-1900 ทั้งสองรูปแบบนั้นสามารถติดเชื้อข้ามระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ได้ด้วยวิธีที่ไม่รู้จัก

ในรูปแบบซอฟแวร์ SCP-1900 นั้นอยู่ในรูปแบบของไวรัสโทรจันที่ทำให้ผู้ใช้งานควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสได้ตามปกติ เมื่อไวรัสเข้ามาในระบบ ไวรัสจะเริ่มปิดระบบป้องกันไวรัสและระบบล้างไวรัส นั่นทำให้ไวรัสนั้นไม่สามารถกำจัดได้ นอกจากการฟอร์แมตเครื่องเท่านั้น ไวรัสจะเริ่มใช้ที่อยู่อีเมลล์ที่อยู่ในเครื่องแพร่กระจายอีเมลล์ที่มี SCP-1900 แฝงอยู่

คอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส SCP-1900 ภายในระบบจะเต็มไปด้วยบ็อตเนตที่สามารถแบ่งตัวได้จำนวนมาก ซึ่งนั่นจะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นถูกควบคุมระยะไกลโดยสมบูรณ์ทันที ความผิดปกตินี้ยังคงตรวจสอบอยู่ และจะมีส่วนเล็กๆของระบบส่วนหนึ่งในการอัพเดตและแพร่กระจายไวรัสออกไป ซึ่งนั่นทำให้การแพร่กระจายไวรัสนั้นช้าลงเล็กน้อย

SCP-1900 ที่อยู่ในรูปแบบชีวภาพนั้น มีรูปแบบ DNA ที่คล้ายกับไวรัสโรคเริมแต่ภายในประกอบโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่าไวรัส HSV และไวรัสนั้นมีโครงสร้างที่ดูเหมือนตั้งใจทำ จึงสันนิฐานว่าไวรัสถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ในจีโนมนั้นประกอบไปด้วยภาษาซีรีลิก ASCII ที่เมื่อถอดรหัสแล้วจะเป็นภาษาที่ไวรัสจะใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อแพร่กระจายใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อาการหลักของ SCP-1900 นั้นจะมีอาการคล้ายกับโรคเริมควบคู่กับโรคไข้สมองอักเสบ และทำให้เกิดแผลพุพองตามผิวหนัง,ปวดหัว ในบางครั้งเกิดอาการชัก SCP-1900 นั้นมักจะแสดงความรุนแรงกับบุคคลที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเท่านั้น โดยอาการเหล่านั้นจะแสดงอาการในระยะเวลา 2 – 8 สัปดาห์ เมื่อครบเวลา SCP-1900 จะเข้าสู่สภาวะซ่อนตัวในส่วนปมประสาทโดยจะไม่แสดงอาการที่รุนแรงใดๆหลังจากนั้น จากการวิจัยพบว่าเมื่อไวรัสเข้าสู่ภาวะซ่อนตัว ไวรัสจะแสดงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นมีอุปนิสัยที่ “มีการเข้าสังคมที่ดีขึ้น” , “มีความเชื่อถือดีขึ้น” และสร้างสารโดปพาร์มีนมากขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้ออยู่ได้รับแสงที่มีความยาวเคลื่อนเหมือนกับ “หน้าจอของคอมพิวเตอร์” ในบางรายคลื่นสมองนั้นผิดแปลกไปจากเดิมทั่วทั้งร่างกาย

รูปแบบทั้งสองของ SCP-1900 นั้นจะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงรูปแบบในระหว่างการแบ่งตัว ทุกเดือน SCP-1900 จะทำการอัพเดตตัวเองให้อยู่ในเวอร์ชั่นที่ “ใหม่กว่า” ทั้งรูปแบบไวรัสและดิจิตอลผ่านระบบบอทเน็ต ซึ่งเวอร์ชั่นใหม่ของไวรัสในรูปแบบชีวภาพนั้นมีโอกาสต่ำที่จะทำให้อาการเดิมกลับมาอีกครั้ง ความพยายามในการสืบที่มาของข้อมูลอัพเดตของไวรัสนั้นล้มเหลวทั้งหมด ปัจจุบัน SCP-1900 นั้นได้แพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์ประมาณ 4.2 ล้านเครื่อง และ ประชาชนทั่วไป 5.1 ล้านคน

ภาคผนวกที่ 1900-3 : ต่อไปนี้คือข้อความที่ถูกตัดออกมาจากอีเมลล์ที่ SCP-1900 ทำการส่งไป โดยไม่มีการแก้ภาษาใดๆ

ถึงสหายที่รัก

นายรู้สึกว่าตัวเองเลือกเดินทางชีวิตอย่างไร้จุดหมายมั้ย? รู้สึกว่าตัวเองไม่มีหนทางจะเดินไปหรือไร้เป้าหมายมั้ย? ตั้งแต่ผมอ่านหนังสือของ "เบาเชฟสกี" เขาบอกว่าทุจๆคนที่อยู่รอบตัวข้างนอกนั้นคือเพื่อนที่เรายังไม่เจอกันและขึ้นอยู่ว่านายจะ "ทักทาย" พวกนั้นยังไง
นั่นอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่หนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีจุดหมายและผมยอมที่จะทุ่มเพื่อ "จุดประสงค์" ที่ให้ผมจะจับมือกับพวกนายทุกคนและสร้างโลกใบใหม่ที่มีแต่สันติภาพ!!!
ฉะนั้น ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนอ่านหนังสือของเบาเชฟสกี ผมแนบสำเนาหนังสือดิจิตอลมาในนี้แล้ว หรือพวกนายจะไปหาฉบับในชีวิตจริงก็ได้! แล้วเจอกัน หวังว่าผมจะได้เจอทุกคนที่มีจุดประสงค์เดียวกับผม

ด้วยรัก,

แอนโดรไฟลัส

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License