SCP-1899

วัตถุ# SCP-1899

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1899 ถูกกักกันในพื้นที่โดยได้สร้างศูนย์ 1899-อัลฟา ขึ้นโดยรอบ ได้ติดตั้งแผ่นกันกระสุนไว้ในวิถีที่น่าจะเป็นของ SCP-1899 เผื่อในกรณีที่มันเคลื่อนไหวขึ้นมา รวมทั้งให้คงเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของ SCP-1899 ด้วย หากมันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมก็จะทำให้สัญญาณเตือนภัยดัง ในกรณีนั้นให้รายงานเหตุการณ์ทันที

รายละเอียด: SCP-1844 เป็นกระสุนปืนไรเฟิลเจาะเกราะแบบ M2 .30-06 สปริงฟิลด์ที่เสียรูปไปเล็กน้อย ซึ่งอยู่กลางอากาศสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ 167.6 ซม. ในเพิงเก็บของของบ้านร้างใน[ข้อมูลปกปิด]ในสภาพเหมือนถูกหยุดไว้ ในตอนที่ไปพบนั้น SCP-1899 เปื้อนเลือดมนุษย์ที่แห้งแล้วกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเศษสมองมนุษย์กับเยื่อกระดูก

จากการวิเคราะห์ทางนิติเวชของสภาพเพิงโดยรอบ อนุมานได้ว่าตำแหน่งของ SCP-1899 ตรงกับกรณีที่มันถูกยิงด้วยปินไรเฟิลกำลังสูงในระยะประชิด เจาะผ่านกะโหลกมนุษย์จากหน้าไปหลัง ก่อนจะถูกหยุดไว้ คราบเลือดที่เหลือบนพื้นคอนกรีตในเพิงนั้นบ่งชี้ว่าเหยื่อเสียชีวิตทันที ก่อนที่จะถูกเอาศพออกไป การวิเคราะห์ DNA จากคราบเลือดที่แห้งอยู่นั้นไม่อาจบอกอะไรได้ การพยายามเคลื่อนย้ายหรือเก็บตัวอย่างจาก SCP-1899 นั้นล้มเหลวทั้งหมด ไม่พบปลอกกระสุน และเชื่อได้ว่าผู้ลงมือคงจะเก็บไปด้วย

ภาคผนวก 1899-01: เอกสารที่เจ้าหน้าที่แฝงตัวเก็บมาจาก "กลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลก" เมื่อวันที่ █/██/██

รายงานการกำจัด
วันที่: █/██/██
เป้าหมาย: KTE-3410-Clockwork-Green

3410 ถูกกำจัดโดยใช้อาวุธเบายิงใส่ในระยะประชิด เอาศพออกไปเผาทำลายแล้วตามมาตรการทั่วไป ดูท่าว่าไอ้ห่วยนั่นจะหยุดกระสุนได้ไม่ทันถ้าคุณยิงมันแบบจ่อหน้านะ แต่ผมทำอะไรกับกระสุนไม่ได้แล้วสิ

- เอ็ม.อี.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License