SCP-1887
1887-1.jpg

รูที่ SCP-1887 สร้างขึ้น ซึ่งวัตถุสีแดงในรูปนี้คือ SCP-1887 ที่กำลังอยู่ในสภาวะตื่นตัว.

วัตถุ #: SCP-1887

ระดับ:Keter

มาตรการจัดเก็บพิเศษ:ปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดๆที่ทำลาย SCP-1887 ได้ และยังคงไม่พบตัวอย่างของ SCP-1887-1 เพิ่มเติม ฉะนั้นมาตรการกักกันจึงทำได้แค่เพียงยับยั้งการเจริญเติบโตของ SCP-1887 เท่านั้น ปัจจุบัน SCP-1887 ถูกเก็บไว้ที่แอเรีย-17 ในหินที่มีรูปร่างเป็นลักษณะถ้วยที่เกิดเองตามธรรมชาติและอยู่ในล็อกเกอร์ที่ 1887และภายในในล็อกเกอร์ที่ 1887 จะถูกปูด้วยหญ้าเพื่อกันมิให้ส่วนที่เจริญเติบโตของ SCP-1887 หลุดออกจากถ้วย

รายละเอียด: SCP-1887 คือกลุ่มก้อนของสิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล (เรียกว่า SCP-1887-1) โดยที่ยังไม่ทราบคุณสมบัติใดๆเพิ่มเติม
ถึงแม้ว่า SCP-1887 จะมีขนาดเล็กแต่ตัวอย่างของ SCP-1887 นั้นมีความสลับซับซ้อนอย่างมากอันเนื่องมาจากพฤติกรรมและการมีความรู้สึกนึกคิดของมัน

เมื่อ SCP-1887 พบเจอกับโครงสร้างที่มิได้มาจากธรรมชาติสร้างหรือโครงสร้างที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น SCP-1887 จะเริ่มทำการ “ย่อยสลาย” โครงสร้างเหล่านั้นในระดับควอนตัมด้วยกรรมวิธีที่ไม่รู้จัก และปลดปล่อยพลังงานที่มาจากการแยกนิวเคลียสและดูดซับทันทีโดย SCP-1887.1 แต่ทว่าการดูดซับนั้นไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องมาจาก การปลดปล่อยรังสีที่มิใช่ไอออนในระดับสเปกตรัมอัลตราไวโอเลตและต่ำกว่ายังคงมีอยู่ จึงทำให้ SCP-1887 มีสีแดงอย่างเด่นชัดในขณะที่อยู่ในสถานะตื่นตัว SCP-1887 จะใช้อนุภาคของมันเพื่อแยกอะตอมออก ทำให้ก่อเกิด SCP-1887 เพิ่มขึ้นใหม่และจำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อมีจำนวนถึง 30 ล้านตัวเมื่อใด ตัวอย่างจะแยกตัวออกเป็นจำนวนเพียง “ครึ่งหนึ่ง” จากจำนวนเดิมและจะเติบโตออกไปเรื่อยๆ วัตถุจำนวนครึ่งหนึ่งจะแยกตัวออกจากจุดกำเนิดเดิมหลายเมตร ก่อนที่จะเริ่มการสลายตัว
เมื่อวัตถุมิได้เจอกับโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น วัตถุจะอยู่ในสถานะที่คาดว่ากำลัง "จำศิล" อยู่

ภาคผนวกที่ 1887-1 SCP-1887 ถูกค้นพบ ณ เมือง [ข้อมูลถูกลบ] โดยเจ้าหน้าที่สถาบัน ถึงแม้ว่าวัตถุมีขนาดเล็กแต่มันยังสามารถ [ข้อมูลปกปิด]

ภาคผนวกที่ 1887-2 เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้บันทึกเสียงของ SCP-1887 ว่ากำลัง "ร้องเพลง" อยู่ ซึ่งเสียงร้องนั้นมีความดังมากที่สุดถึง 56 เดซิเบล และเสียงร้องนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เพศชาย
เนื้อร้องมีดังนี้ :

กระเทาะออกไป เร็วไวทุกวัน
พวกเรามีงานต้องทำ
แน่นอนทุกนิ้ว ไม่มีมิดพลิ้ว
ให้โลกใบเก่า ของเรากลับมา
พวกเราไม่พัก หรือหยุดงานหนัก
และจะไม่พัก ทำลายในสิ่งที่คุณลัก
แน่นอนทุกนิ้ว ไม่มีมิดพลิ้ว
ให้โลกของเรา สวยงามดังเดิม
เมื่อไม่มีเมือง ก็ไร้โกรธา
พวกเรานั้นกล้า ทำลายมันทิ้ง
แน่นอนทุกนิ้ว ไม่มีมิดพลิ้ว
ทำให้พวกแก เป็นสัตว์ดังเดิม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License