SCP-188-KO
scp13.jpg

SCP-188-KO ในตอนที่ค้นพบ

หมายเลข#: SCP-188-KO

ระดับวัตถุ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-188-KO นั้นควรรับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็น 'ทาวเวอร์เครนที่เคยใช้ในงานก่อสร้างซึ่งถูกระงับโดยไม่ทราบสาเหตุ' ได้ทำการก่อสร้างโครงเหล็กที่คลุมด้วยแผ่นพอลีเมอร์แบบทึบแสงไว้โดยรอบ SCP-188-KO เพื่อเป็นการเสริมเรื่องกลบเกลื่อนนี้แล้ว ให้กันพลเรือนออกไปจากอาคารดังกล่าว ให้ใช้ฉนวนกันเสียงคลุมมอเตอร์ที่ใช้ดึงเครนไว้เพื่อมิให้เสียงดังออกไปภายนอกได้

เนื่องจากผลกระทบในระดับโลกของ SCP-188-KO จึงจำเป็นจะต้องทำการกักกันข้อมูลสาธารณะด้วย โดยสถาบันได้ส่งเจ้าหน้าที่แฝงตัวในสถานวิชาการสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบของ SCP-188-KO อย่างเช่น ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศวิทยา และดาราศาสตร์แล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับ SCP-188-KO โดยการลบความจำและแก้ไขเอกสารวิชาการ แต่คาดว่าการกักกันข้อมูลนี้จะกระทำได้ยากยิ่งขึ้นหลังจากที่ SCP-188-KO ทำงานเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความผิดปกติของมันจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนต่อสาธารณชนแล้ว

อันตรายในระยะยาวของ SCP-188-KO นั้นได้ทำให้เริ่มทำการวิจัยเพื่อทำลายหรือหยุดการทำงานของเครนอย่างปลอดภัยแล้ว ให้บุคลากรซึ่งมีข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องรายงานตัวต่อนักวิจัยที่มีระดับการเข้าถึง 4/188 ด้วย

ลักษณะ: SCP-188-KO เป็นทาวเวอร์เครนทรงตัว T สูง ██ เมตรซึ่งตั้งอยู่ใน [ข้อมูลปกปิด] ประเทศซามัว โครงเหล็กของมันนั้นประกอบจากโลหะไม่ทราบชนิดซึ่งนอกจากการหลอมด้วยความร้อนสูงแล้วก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายด้วยวิธีการอื่นได้เลย1 เครื่องดึงเครนของ SCP-188-KO2นั้นมีแผ่นโลหะปิดอยู่โดยรอบ และเป็นส่วนเดียวที่ไม่สามารถทำลายได้เลย ในห้องปฏิบัติการนั้นไม่มีอุปกรณ์ใดนอกจากแผงควบคุมการทำงานภายใน แต่ลิฟท์ยังคงทำงานได้ตามปกติ ดูเหมือนว่ารากฐานของ SCP-188-KO นั้นจะลึกลงไปกว่า █ กิโลเมตร

สายที่ยื่นออกมาของ SCP-188-KO นั้นยาวประมาณ 6377.5 กิโลเมตร มันยื่นลงไปในดินทางโพรงขนาดประมาณ 1 เมตรซึ่งอยู่ด้านหน้าของฐานเครน แผงควบคุมการทำงานบ่งชี้ว่าในขณะนี้ส่วนปลายของสาย (ในเอกสารนี้จะเรียกว่า 'ตะขอ') นั้นอยู้ลึกลงไปใต้ดิน 6377.4 กิโลเมตร แต่การสังเกตการณ์ตะขอโดยตรงนั้นไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากอยู่ที่ระดับลึกมาก

SCP-188-KO นั้นจะดึงสายของมันเป็นเวลาหนึ่งวินาทีทุก 12:00 (เที่ยงวัน) ของทุกวัน ดูเหมือนว่าสายนั้นจะดึงเข้าไปในม้วนสายของเครื่องดึงเครน แต่ทั้งปริมาณและมวลของเครื่องก็ไม่เปลี่ยนไปเลย มันดึงด้วยความเร็วที่ช้ามากประมาณ 0.05 มิลลิเมตรต่อวินาที ศูนย์แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะตามตะขอขึ้นมาด้วยในอัตรา 0.05 มิลลิเมตรต่อวัน หรือ 1.8 เซนติเมตรต่อปี ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระดับโลกต่อชั้นบรรยากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทร ในขณะนี้ ศูนย์แรงโน้มถ่วงของโลกได้เลื่อนจากตำแหน่งเดิมมาทาง SCP-188-KO ประมาณ ██ เมตรแล้ว

ความเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงนั้นทำให้ระดับน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นเร็วเป็นสองเท่าจากที่ประเมินตามสภาวะโลกร้อน และภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกก็เคลื่อนเข้ามาทางแปซิฟิก ทั้งนี้ยังได้สังเกตพบการเคลื่อนที่เล็กน้อยของดวงจันทร์และความกดในชั้นบรรยากาศที่ต่างกันเล็กน้อยของพื้นที่แปซิฟิกกับแอตแลนติก ทั้งนี้ เป็นไปได้อย่างมากว่าเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของ SCP-188-KO ในขณะนี้นั้นจะจมลงไปใต้น้ำทั้งหมดภายในเวลา ██ ปีเป็นอย่างน้อย ได้มีการพิจารณาถึงการตั้งผนังกันน้ำขนาดใหญ่คลุมมันไว้ทั้งหมดปเ็นการป้องกันความเสียหายต่อ SCP-188-KO แล้ว จากการคำนวณความเร็วที่ตะขอเคลื่อนที่นั้น ประเมินว่าจะเกิดสถานการณ์สิ้นโลกระดับ XK ระยะยาวถึงปี 2███

หลังจากที่พิสูจน์ได้ว่า SCP-188-KO เป็นอันตรายก็ได้มีการเสนอให้ทำการตัดสายด้วยวิธีหลอมแล้ว แต่ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้เป็นการชั่วคราวก่อน เนื่องจากเป็นไปได้ว่าการที่ศูนย์แรงโน้มถ่วงที่ถูกดึงขึ้นมานั้นปะทะกับแกนโลกจะทำให้เกิด[ข้อมูลปกปิด]ในระดับโลก

SCP-188-KO นั้นถูกพบอยู่ในไซต์ก่อสร้างใน [REDACTED] ประเทศซามัว พลเรือนท้องถิ่นให้การว่า SCP-188-KO นั้นปรากฏขึ้น'อย่างไร้ที่มา' แต่เนื่องจากในละแวกนั้นไม่มีกล้องบันทึกวัตถุไว้จึงไม่มีหลักฐานอื่นใดอีก บุคคลในท้องถิ่นได้รับการลบความทรงจำระดับ 4 แล้ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License