SCP-1865
1865.png

ชุดประดาน้ำที่มี SCP-1865

วัตถุ# SCP-1865

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้กักกัน SCP-1865 ในห้องกักกันมนุษย์ซึ่งทำให้จมในน้ำทะเล ให้วางตำแหน่งของ SCP-1865 ไว้ที่กลางห้องนี้โดยใช้น้ำหนักถ่วงไว้ไม่ให้มันสามารถเดินได้ การจะเข้าไปในห้องกักกัน SCP-1865 นั้นให้จำกัดไว้เฉพาะทางแอร์ล็อกเท่านั้น หากจำเป็นจะต้องนำ SCP-1865 ออกจากห้องแล้วให้ทำการขนย้ายด้วยตู้เหล็กกล้ากักเก็บเคลื่อนที่ขนาด 1 x 0.5 เมตร

รายละเอียด: SCP-1865 เป็นตัวตนซึ่งอยู่ในชุดดำน้ำลึก สูงประมาณ 1.2 เมตรและหนัก 150 กิโลกรัม สามารถมองเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นปากคล้ายกับของชั้นเซฟาโลพอดได้จากช่องเปิด ซึ่งโครงสร้างส่วนนี้จะหุบและอ้าเป็นระยะ ชุดซึ่ง SCP-1865 อาศัยอยู่นั้นดูเหมือนจะทำในช่วงระหว่าง 1955 ถึง 1965 โดยไม่ทราบผู้ผลิต

ชุดนี้ปิดไม่มีช่องให้อากาศเข้าและเต็มไปด้วยน้ำทะเล ซึ่งมีร่องรอยของพืชและเศษชิ้นส่วนพาหนะทางน้ำอยู่ด้วย เมื่อเกิดรอยรั่ว ชุดก็จะถูกปิดจากภายในด้วยสิ่งที่เหมือนเนื้อซึ่งคาดว่ายื่นมาจาก SCP-1865 กระบวนการปิดรอยนี้จะใช้เวลาประมาณห้าวินาทีในการทดสอบส่วนใหญ่และมีอยู่โดยทั่วชุด การแยกบางส่วนของ SCP-1865 ออกมาจากชุดนั้นสามารถกระทำได้ แต่การสัมผัสกับอากาศดูเหมือนจะทำให้วัตถุเสียหายและทำให้ส่วนที่โผล่ SCP-1865 นั้นแข็งเป็นปูนในทันที

SCP-1865 สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยท่อและวาล์วจำนวนหนึ่งซึ่งถูกรวมเข้ากับชุด ระบบนี้จะสูบและปล่อยน้ำซึ่งทำให้ SCP-1865 เคลื่อนที่เหมือนเดินช้าๆใต้น้ำ จากการใช้กล้องใยแก้วตรวจสอบภายในของท่อนี้พบว่าท่อที่เชื่อมกับวาล์วนั้นโปร่งแสงและดูเหมือนจะประกอบขึ้นจากอินทรียวัตถุ การตรวจสอบนั้นทำได้จำกัดเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับสายเคเบิลระหว่างการสังเกตการณ์

ชุดนี้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วยท้อง, หัว, แขน, มือ, เท้า, อก, และขา จุดแบ่งระหว่างส่วนต่างๆนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนตำแหน่งหลักของระบบวาล์วและประกอบขึ้นจากวัตถุดิบแบบไคทิน รายละเอียดของพื้นที่เหล่านี้มีดังต่อไปนี้

สิ่งที่มีอยู่โดยทั่ว: ทุกส่วนภายใน SCP-1865 นั้นถูกหุ้มไว้ด้วยอินทรียวัตถุ พื้นผิวนี้จะมีก้อนประปรายซึ่งภายในมีสิ่งมีชีวิตในน้ำซึ่งเรียกว่า SCP-1865-2 SCP-1865-2 นั้นมุดอยู่ในส่วนที่เป็นรอยของชุดและทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตน้ำลึก

ลำตัว: ตรงกลางนั้นมีโครงสร้างกึ่งของแข็งโปร่งแสงทรงกลมจำนวนประมาณ 80 ลูกซึ่งภายในมี SCP-1865-2 อยู่ โคงสร้างเหล่านี้ดูเหมือนจะมีสีแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย โดยอันที่มีขนาดเล็กและอุ้มน้ำไว้น้อยกว่านั้นจะมี SCP-1865-2 เพิ่มขึ้น

แขน/ขา: ส่วนใหญ่ของโครงสร้างที่คล้ายกับกระเพาะปัสสาวะซึ่งใช้ในการควบคุมและปล่อยแรงดันในส่วนต่างๆของชุดจะอยู่ในส่วนนี้ ดูเหมือนว่าโครงสร้างนี้จะเป็นเครื่องกลไกเนื่องจากพบว่า SCP-1865-2 จะบังคับเส้นใยแฟลเจลลัมขนาดต่างๆที่อยู่ในก้อนเหล่านั้นเพื่อให้ความดันเปลี่ยนแปลง

ท้อง: มีสิ่งมีชีวิต SCP-1865-2 ไม่ทราบจำนวนซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกับ Macruronus novaezelandiae สิ่งแปลกปลอมใดๆซึ่งเข้าไปใน SCP-1865 หรือของเสียที่เกิดจาก SCP-1865-2 จะถูกส่งมาที่ส่วนนี้ SCP-1865-2 ดังกล่าวจะขับของเหลวที่เป็นกรดออกมาทำให้สสารนั้นแตกออกเป็นโปรตีนพื้นฐาน

มือ/เท้า: มีสิ่งมีชีวิต SCP-1865-2 ซึ่งมีสัมผัสไวมากอยู่ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีปฏิกิริยสต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงและแรงกดดันใดๆที่เกิดขึ้นกับ SCP-1865 พวกมันสามารถทำให้มือของ SCP-1865-2 หดตัวเป็นกำปั้นได้ ซึ่งจะส่งแรงกด 350 psi ต่อสิ่งใดๆที่มันสามารถกุมไว้ได้

หมวก: มี SCP-1865 ซึ่งเป็นตัวตนที่คล้ายกับชั้นเซฟาโลพอด บางครั้งนั้น SCP-1865 ก็จะหดตัวทำให้สามารถมองดูในหมวกได้ ในหมวกนี้มีทองคำเปลวอยู่เล็กน้อย สสารที่เป็นอาหารจำนวนมาก และ SCP-1865-2 อีกจำนวนหนึ่งซึ่งช่วย SCP-1865 ในการทำกิจวัตรทางชีวภาพ

SCP-1865 นั้นถูกเก็บมาได้จากชายหาดทางตอนใต้ของทานาปัก เกาะไซปัน เมื่อปี 1979 โดยมันได้ขึ้นฝั่งใกล้กับหมู่บ้าน[ข้อมูลปกปิด] ในตอนที่ชาวบ้านเข้าไปหา SCP-1865 นั้น มันส่งเสียงต่ำๆออกมาแล้วพยายามจับมมือกับผู้เฒ่าของหมู่บ้าน SCP-1865 บีบมือของผู้ใหญ่จนแหลกทำให้พวกชาวบ้านจับตัวมันไว้แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น บุคลากรแฝงตัวของสถาบันในทางการไซปันสามารถยืนยันลักษณะผิดปกติของ SCP-1865 ได้หลังจากที่ทางการได้คุมตัวมันไว้ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทางการไซปันได้รับการลบความทรงจำระดับC SCP-1865 ถูกกักกันในวันที่ 16 เมษายน 1979 และได้รับการจัดระดบเป็น Safe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License