SCP-1864
deep.jpg

SCP-1864-แอลฟ่า.

วัตถุ #: SCP-1864

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1864 นั้นจะถูกกักกันภายบน SCP-1864-แอลฟ่า โดยมีเรือตรวจการณ์ของสถาบันประจำการณ์โดยรอบเกาะดังกล่าว ในช่วงเวลาที่วัตถุเริ่มแสดงความผิดปกติหรือช่วงวันที่เดือนดับ เรือที่มิใช่ของสถาบันหรือมิได้รับอนุญาตนั้นจะต้องถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจาก SCP-1846-แอลฟ่า

สถานีสังเกตการณ์ที่-1846 นั้นจะถูกจัดตั้งขึ้นบน SCP-1864-แอลฟ่าเพื่อใช้เป็นส่วนอาศัยและป้องกันเจ้าหน้าที่สถาบันที่อยู่บนเกาะ ในขณะที่เกิดเหตุการณ์แสดงความผิดปกติ

การสำรวจ SCP-1864-แอลฟ่าและ SCP-1864 นั้นจะต้องทำขึ้นในช่วงเวลาก่อนสว่างและก่อนพลบค่ำของคืนที่เกิดเหตุการณ์แสดงความผิดปกติเท่านั้น (คืนเดือนดับ) ในเหตุการณ์ที่ SCP-1864-3 ปรากฏตัว อนุญาตให้ใช้กำลังในการกำจัดวัตถุทันที

รายละเอียด: SCP-1864-แอลฟ่า คือพื้นที่เกาะที่ตั้งอยู่ห่าง80 กิโลเมตรจากบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะโค้ด ในอ่าวฮัตสัน ซึ่งเป็นสถานที่ๆ SCP-1864 ได้ตั้งอยู่ จากข้อมูลที่เก็บกู้ได้นั้น พบว่าตึกและสิ่งก่อสร้างต่างๆบนเกาะนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และได้ถูกทิ้งร้างไปนานกว่า 75 ปีแล้ว

SCP-1864-แอลฟ่า นั้นเป็นสิ่งที่มีความผิดปกติในตัว ซึ่ง SCP-1864-แอลฟ่านั้นจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคืนที่เป็นคืนเดือนดับเท่านั้น โดยเวลาอื่นนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงวัตถุได้เลย ซึ่งในช่วงเวลาที่เข้าถึงไม่ได้นั้น เมื่อพยายามเข้าถึงด้วยการเคลื่อนที่เข้าไปยัง SCP-1864-แอลฟ่า นั้นจะพบว่าเรือหรือสิ่งที่โดยสารนั้นไม่ได้เข้าใกล้วัตถุแม้แต่น้อย แต่ในช่วงเวลาของการแสดงความผิดปกติ (หรือคืนเดือนดับ) เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ประจำการณ์อยู่บน SCP-1864-แอลฟ่า นั้นจะไม่สามารถออกจากเกาะได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ซึ่งเมื่อพยายามออกจากเกาะด้วยวิธีใด ผู้นั้นจะกลับมายังเกาะเสมอโดยไม่ทราบวิธี

SCP-1864 คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นและคาบเกี่ยวกับช่องว่างในอวกาศ ซึ่งเกิดขึ้นกับตึกทรุดโทรมหลังหนึ่งที่ตำแหน่งนั้นตั้งอยู่ ณ ใจกลางของ SCP-1864-แอลฟ่า และจากสภาพภายนอกของตึกสามารถระบุได้ว่าตึกดังกล่าวนั้นได้เคยถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามมาก่อน ซึ่งตามทางและในบริเวณห้องรับรองนั้นพบอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน บนผนังของทางเข้านั้นพบกับข้อความที่ถูกสลักเป็นภาษาเยอรมันซึ่งได้ใจความต่อไปนี้

อันหนใดหลงตามจอมโป้ปด
อันต้องพบนรกอันทุกข์เข็ญ
ถูกปิดตาในนรกอันเยือกเย็น
จำต้องเป็นนักโทษถูกโลกลืม

SCP-1864 นั้นสามารถเข้าไปได้โดยผ่านประตูคู่หน้าตึกที่เชื่อมระหว่างห้องรับรองกับ SCP-1864 ซึ่ง SCP-1864 นั้นเป็นเขาวงกตขนาดใหญ่ที่ภายในนั้นมีลักษณะการตกแต่งตามทางที่สอดคล้องกับตึกสภาพที่ควรจะเป็นของตึกที่อดีตเคยเป็นโรงพยาบาลกับสภาพที่เก่าไปตามเวลา SCP-1864-แอลฟ่า มีเนื้อที่ขนาดความกว้าง 15 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีเนื้อที่ที่ใหญ่กว่าทั้งเกาะที่วัตถุได้ตั้งอยู่ จากบันทึกการสำรวจของสถาบันนั้นได้ระบุว่า ตามผนังของ SCP-1864 นั้นมีข้อความที่ถูกสลักไปตามทางจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถูกบันทึกในเอกสารที่ 1864-1 ณ ใจกลางของ SCP-1864 นั้นเป็นสระน้ำที่มีความกว้าง 65 เมตร โดยมี SCP-1864-1 อาศัยอยู่ข้างสระ

labyrinth.jpg

ภายในเขาวงกตของ SCP-1864.

SCP-1864-1 คือสิ่งมีชีวิตที่มีความคล้ายมนุษย์ระดับ-II โดยมีความสูงประมาณ 4.3 เมตร โดยมีลำตัวที่ยาวผิดปกติติดกับพื้นของ SCP-1864 และมีอวัยวะที่มีลักณะคล้ายแขนที่ยืดและหดได้ข้างหนึ่ง ติดกับลำตัวบริเวณหลังของวัตถุและมีใบหน้าที่มีลักษณะเกือบคล้ายมนุษย์ (ยกเว้นแต่วัตถุนั้นมีตาทั้งหมดสี่ดวงโดยแต่ละดวงนั้นจะอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งและบริเวณข้างหน้าและหลังของหัววัตถุ) และมีรูปร่างที่ผอมบาง รูปลักษณะภายนอกของ SCP-1864-1 นั้นดูเหมือนว่าวัตถุได้สวมเสื้อโค้ตที่ใช้ในห้องแล็บ แต่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะทางกายภาพของวัตถุในปัจจุบัน

SCP-1864-1 นั้นไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามกับเจ้าหน้าที่สถาบัน และสามารถส่งเสียงเพื่อสื่อสารในภาษาเยอรมันได้ ถึงแม้ว่าวัตถุนั้นมักจะไม่ตอบคำถามบางคำถาม แต่ SCP-1864-1 นั้นเต็มใจที่จะให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมของ SCP-1864-2 และ SCP-1864-3 อย่างชัดเจน ซึ่งบันทึกการสอบสวนวัตถุที่สามารถอ่านและเข้าใจได้นั้น มีเพียงครั้งเดียวและสามารถอ่านบันทึกการสนทนาทั้งหมดได้ในภาคผนวกที่ 1864-2

สระนั้นมีความลึกประมาณ 120 เมตรส่วนน้ำที่อยู่ในสระนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สามารถส่องแสงใดๆลงไปได้หากแสงที่ส่องนั้นอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการใช้ไฟส่องกำลังสูงนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถส่องให้เห็นก้นสระได้ ตำแหน่งที่เป็นก้นสระนั้นพบแผ่นเหล็กทรงกลมที่มีขนาด 91 เซนติเมตร ซึ่งบริเวณที่อยู่หลังแผ่นเหล็กนั้น เมื่อตรวจสอบด้วยการจำลองภาพจากอุณหภูมินั้นพบว่าภายในเป็นห้องสี่เหลี่ยมและพบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์หนึ่งตัว (ในที่นี้เรียกว่า SCP-1864-2) มีความสูงประมาณ 130 เซนติเมตร อยู่บริเวณมุมห้อง ซึ่งเชื่อว่าวัตถุนั้นเป็น [ข้อมูลถูกลบ] ความพยายามใดๆที่จะนำเหล็กดังกล่าวออกนั้นเป็นไปไม่ได้ และมักจะถูกขัดขวางจาก SCP-1864-1 เสมอ (อ่านภาคผนวกที่-3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของวัตถุ)

บริเวณทั่วไปของ SCP-1864 นั้นจะพบกับ SCP-1864-3ได้ตามตลอดทางและบริเวณใจกลางของเขาวงกต SCP-1864-3 คือสิ่งมีชีวิตทีมีลักษณะคล้ายมนุษยระดับ-IV ที่มีความดุร้ายและมักโจมตีเจ้าหน้าที่สถาบันที่เข้าไปยัง SCP-1864 ตัวอย่างเหล่านั้นไม่สามารถจับหรือบันทึกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆได้ และดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการบิดเบือนความทรงจำของผู้ที่พบเห็นมันเนื่องจากผู้ที่พบเห็น SCP-1864-3 มักระบุลักษณะภายนอกไม่ตรงกันทุกรายและอีกหนึ่งพฤติกรรมของ SCP-1864-3 นั้นคือวัตถุมักจะพยายามลงไปยังก้นสระใจกลางเขาวงกตและพยายามนำแผ่นเหล็กออก แต่มักจะล้มเหลว เนื่องจาก SCP-1864-1 ได้ขัดขวางไว้ ซึ่งจากที่ SCP-1864-1 ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่สถาบันว่า หาก SCP-1864-3 เข้าถึงตัว SCP-1864-2 จะเกิด [ข้อมูลถูกลบ] (อ่านภาคผนวกที่-2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCP-1864-2 ได้ระบุไว้)


ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ SCP-1864

ภาคผนวกที่ 1: บันทึกการสำรวจภายใน SCP-1864

ภาคผนวกที่ 2: บันทึกสัมภาษณ์ SCP-1864-1

ภาคผนวกที่ 3: บันทึกอื่นๆที่เกี่ยวกับวัตถุ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License