SCP-1861
Wintershimer2018.jpg

รูปของ SCP-1861-A ที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น.

2018DivingSuit.jpg

ตัวอย่างของ SCP-1861-B ขณะถูกกักกันในปี 1918.

วัตถุ # SCP-1861

ระดับ : Keter

มาตรการกักกันพิเศษ : หากพบว่า SCP-1861 เริ่มแสดงความผิดปกติ ณ ตำแหน่งใดในพื้นที่ทางทะเลหรือแหล่งน้ำต่างๆ ให้แจ้งหน่วย MTF ที่ประจำการณ์ในสถานีสังเกตการณ์ที่ใกล้ที่สุดของสถาบันให้ทราบ และเริ่มออกประกาศเปลี่ยนเส้นทางทันทีเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึง SCP-1861-A โดยให้กระจายทีม MTF ออกไปเพื่อสังเกตตำแหน่งของ SCP-1861-A

เนื่องจาก SCP-1861-B นั้นไม่สามารถทำลายได้ด้วยกำลังหรือทำความเสียหายใดๆได้ หากเป็นไปได้ ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อต่อรองเจรจามิให้ลักพาตัวประชาชนทั่วไป และทุกครั้งให้ส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าปลอมข่าวสารที่เกี่ยวกับทางอากาศทั้งหมดและระบุว่าตำแหน่งที่เกิด SCP-1861 นั้นเป็นเพียงความผิดปกติของความกดอากาศและพายุฝุ่นทรายเท่านั้น หากประชาชนทั่วไปเข้าไปใน SCP-1861-A สำเร็จ ให้ประกาศว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตทันที ส่วนสาเหตุการตายให้ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุทางสภาวะอากาศในท้องทะเล

รายละเอียด :SCP-1861 คือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทางสภาวะอากาศ ณ จุดๆหนึ่ง ซึ่งปรากฎการณ์นี้ประกอบไปด้วยพายุเมฆฝนที่ฝนนั้นมีส่วนประกอบของน้ำทะเล,เลือดมนุษย์และน้ำไขสันหลังของมนุษย์. SCP-1861 นั้นไม่สามารถคาดการณ์ใดๆได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ปรากฎการณ์นั้นจะเกิดขึ้นซ้ำทุกๆช่วงเวลาสามถึงหกเดือนและไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนโลก เมื่อตรวจสอบบันทึกการพบเห็น SCP-1861 นั้นพบว่าได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1916 และตำแหน่งนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใด ซึ่งวัตถุนั่นเคยปรากฎตัวห่างจากจุดเดิมระยะไกลสุดคือ 5,000 กิโลเมตร และทุกครั้งที่เกิด SCP-1861 สิ่งที่ตามมาคือการปรากฎตัวของ SCP-1861-A

SCP-1861-A คือเรือดำน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับเรือดำน้ำคลาส-B ที่ใช้โดยกองทัพราชนาวีอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทุกครั้งที่เกิด SCP-1861 วัตถุจะพยายามขึ้นมาบนเหนือผิวน้ำหรือส่วนที่เป็นแหล่งน้ำที่สามารถทำให้เรือทั้งลำลอยขึ้นมาได้โดยไม่คำนึงว่าเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้าง หากแหล่งน้ำใหญ่ไม่พอ วัตถุจะเปลี่ยนตำแหน่งการลอยตัวไปแหล่งน้ำที่ใหญ่มากพอที่จะให้ส่วนสะพานเรือบนสุดโผล่ขึ้นมาถึงโดยไม่คำนึงว่าแหล่งน้ำนั้นจะลึกไม่มาก

SCP-1861-B คือสิ่งที่อยู่ในรูปร่างมนุษย์ที่มาพร้อมกับSCP-1861-A ภายนอกนั้นสวมชุดดำน้ำลึกแบบทั้งตัว แต่ไม่พบแหล่งให้อากาศแก่ชุด SCP-1861-B มีพละกำลังที่เท่ากับมนุษย์ผู้ใหญ่ทั่วไป วัตถุนั้นสามารถพูดและรับรู้สิ่งรอบตัวได้ แต่มีตัวอย่างบางส่วนที่ไม่สามารถพูดได้ ซึ่งตัวอย่างที่พูดไม่ได้นั้นจะส่งเสียงร้องที่คล้ายกับแมวบ้านทั่วไป,สุนัขและเสียงของเด็กทารก ความผิดปกติของชุดดำน้ำนั้นคือ ชุดดังกล่าวไม่สามารถถอดได้โดยบุคคลทั่วไป ยกเว้นตัวอย่างที่กำลังสวมอยู่ ทุกครั้งที่วัตถุพบกับมนุษย์ทั่วไป SCP-1861-B จะเริ่มบอกให้มนุษย์ดังกล่าวลงไปในเรือพร้อมกับวัตถุ และมักจะระบุว่าเป็น "สิ่งที่สมควรทำ" ซึ่งในบางครั้ง หากปฎิเสธ วัตถุจะใช้กำลังทำร้ายมนุษย์คนดังกล่าวและนำลงเรือไป

มนุษย์ทุกคนที่ลงไปใน SCP-1861-A เมื่อกลับขึ้นออกมา มนุษย์ผู้นั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็น SCP-1861-B และบางตัวอย่างจะยังคงมีความทรงจำของตนที่เป็นมนุษย์ก่อนหน้านี้ เมื่อนำ SCP-1861-B ออกจากพื้นที่ๆเกิด SCP-1861 วัตถุจะเริ่มหยุดเคลื่อนไหว,แสดงอาการเฉี่อยชาและบางรายอาจจะหมดสติ และเมื่อ SCP-1861 หยุดลง SCP-1861-A และSCP-1861-B จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและน้ำฝนจะเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำฝนที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License