SCP-186
forest.jpg

รูปของ SCP-186 ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน วันที่ 10/09/1917

วัตถุ# SCP-186

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการจำกัดการเข้าไปในบริเวณบริเวณที่เกี่ยวข้องกับ SCP-186 ซึ่งเป็นระยะ รัศมี 300 กิโลเมตร โดยให้ระบุว่าเป็นเขตุอนุรักษ์พันธุ์วัวกระทิงยุโรปและจัดตั้งเขตสังเกตการณ์อัตโนมัติไว้โดยรอบเช่นกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ไซต์-355 เป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันจะต้องเดินตรวจตรารอบ SCP-186 ทุกๆ 2 สัปดาห์ หากพบเห็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติใดๆ ในเขตรักษาความปลอดภัย ให้บันทึกและแจ้งผู้ควบคุมศูนย์ทันที

ให้จัดเก็บบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เดยเกิดขึ้นใน SCP-186 ไว้ที่ห้องเก็บเอกสารในไซต์-23 อันเนื่องมาจากวัสดุที่ใช้ทำบันทึกนั้นเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา การเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นจะต้องได้รับคำอนุมัติจากนักจัดเก็บเอกสารของไซต์-23 และผู้ที่เข้าถึงจะต้องได้คำแนะนำรักษาเอกสารจากนักจัดเก็บเอกสารก่อนเสมอ

ตัวอย่างของ SCP-186-1 นั้นให้จัดเก็บในส่วนเก็บของที่เกี่ยวกับการทหารในไซต์-23 เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-186 คือพื้นที่ที่ในสมัยอดีตเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพเยอรมันและกองทัพของรัฐบาลรักษาการชั่วคราวของรัสเซียในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 1917 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 1917 โดยการต่อสู้นี้ไม่ได้ถูกบันทึกลงในเอกสารทางประวัติศาสตร์ใดๆ ซึ่งผลกระทบที่ผิดปกติในพื้นที่หลังจากการรบนั้น ยังคงอยู่จนมาถึงปัจจุบัน ผู้ที่รอดชีวิตจากการปะทะครั้งนี้เรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า “ยุทธวิธีป่าฮุสเซียติน”

hungarian.jpg

ร้อยโท มาแตแอร์ นาเมส, ปี 1910

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 1917 กองทัพติดอาวุธของเยอรมันจำนวน 500 นาย ได้รุกเข้าในเขตชายป่าแถบนอกเมืองฮุสเซียติน (ปัจจุบันคือเขตเทอร์โนปิล ออบเบลสส์ ในประเทศยูเครน) และได้เข้าปะทะกับกองทหารที่เป็นส่วนหนึ่งของ “Kerensky Offensive” ซึ่งเป็นกองทหารรุกที่รวบรวมมาจากกองทหารหลายๆกองที่แตกออกกันไปของรัซเซีย โดยเยอรมันนีเข้าปะทะเพื่อโจมตีสวนกลับ ซึ่งการปะทะครั้งนี้ กองทัพทั้งสองฝ่ายได้ใช้อาวุธที่มีความผิดปกติและผิดแปลกไปจากวิทยาการของยุคสมัยดังกล่าว ซึ่งอาวุธเหล่านั้นปัจจุบันยังไม่สามารถทำเลียนแบบหรือทราบถึงระบบการทำงานของอาวุธได้ ซึ่งอาวุธได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมไปถึงพลเรือนอีก 300 รายในบริเวณใกล้เคียง

SCP-186-1 คืออาวุธที่ถูกใช้ในการปะทะครั้งนั้น สถาบันสามารถเก็บกู้ได้จาก SCP-186 ประกอบไปด้วย:

  • ปืนกลเบาที่คล้ายกับปืนกล Skoda M1909 ที่ถูกดัดแปลงอย่างหนัก ซึ่งปืนกลสามารถยิงกระสุนที่ทำให้ผู้ถูกยิงมีเนื้องอกขึ้นตามร่างกายอย่างทันที ปืนกลจะสร้างเนื้องอกเหล่านี้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าหนูทดลองเท่านั้น
  • ปืนครกที่ออกแบบให้ยิงกระสุน Mortier de Type 2 ขนาด 58 มิลลิเมตรที่ภายในบรรจุแก๊สพิษที่เมื่อสิ่งมีชีวิตหายใจแก๊สเหล่านี้จะทำให้ร่างกายหยุดทำงานทันที
  • ลวดหนามสำหรับทหารที่ถูกเคลือบด้วยสารหลอนประสาทที่จะทำให้ผู้ที่ถูกบาดแผลเห็นภาพหลอนไปตลอดชีวิตเมื่อสารเหล่านั้นเข้าสู่เส้นเลือด
  • ซากของอาวุธที่ไม่สามารถระบุได้และถูกจุดชนวนใช้งานไปแล้ว คาดว่าเป็นอาวุธประเภทเผาทำลายล้างที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 34 % ของทั้งหมด
  • ลูกระเบิด Type-27 ที่ผลิตโดยกองทัพอังกฤษที่บรรจุแก๊สพิษที่สามารถทะลุตัวกรองอากาศของหน้ากากกันแก๊สทุกรูปแบบที่สถาบันได้ทดลอง ซึ่งแก๊สนั้นจะทำให้ผู้ที่สูดเข้าไปรู้สึกถึงความรู้สืกที่ถูกเผาทั้งเป็น
  • ปืน 8x50mmR ของฝรั่งเศษที่กระสุนนั้นใช้กระดูกมนุษย์แทนดินปืน ซึ่งยังไม่ทราบจุดประสงค์ของอาวุธนี้

ตามการบันทึกระบุว่าการปะทะครั้งนี้ ฝ่ายฮังการีมีร้อยโท มาแตแอร์ นาเมส เป็นผู้สั่งการ ซึ่งฝ่ายเยอรมันนีได้ไล่ตามฝ่ายรัซเซียที่กำลังถอยทัพ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันฝ่ายฝรั่งเศสมีนักวิทยาศาตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ จีนน์ ดูแรนด์ ซึ่งจากเอกสารที่สถาบันได้เก็บกู้มานั้น ได้พบว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้ที่ทำการผลิต,พัฒนาและควบคุมจำนวนการผลิตอาวุธดังกล่าวและทั้งคู่นั้นมิได้เป็นฝ่ายเดียวกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License