SCP-1850
002%20Sopwith%20Triplane.jpg

SCP-1850

วัตถุ #: SCP-1850

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1850 จะถูกกักกันไว้ ณ โรงเก็บเครื่องบินที่ไซต์-6 โดยอุณหภูมิภายในห้องนั้นจะต้องไม่เกิน 15 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ติดตามผ่านวิทยุนั้นจะต้องถูกติดตั้งในตำแหน่งอุปกรณ์ช่วยลงจอด ส่วนแบตเตอรี่นั้นจะต้องถูกเช็คสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอทุกครั้งก่อนที่วัตถุจะออกจากโรงเก็บเครื่องบินไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าไปนั่งบนส่วนควบคุมเครื่องบินโดยเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่วัตถุนั้นถูกทำให้สลบ ส่วนยาสลบนั้นสถาบันจะใช้ยาไดอาซีแฟมจำนวน 80 มิลลิกรัมผสมลงในอาหารของวัตถุและนำไปวางไว้ในส่วนควบคุมเคริ่องบิน จากนั้นรออย่างน้อย 90 นาทีให้วัตถุกินอาหารดังกล่าว การให้ยาสลบนั้นจะต้องทำไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 10 วัน

ในทุกๆ 3 วัน วัตถุจะได้รับอาหารจำนวน 65 กิโลกรัม ประกอบด้วยหนูนา (Mus Musculus) หนูบ้าน (Rattus norvegicus),กระต่าย (Oryctolagus cuniculus), ไก่ (Gallus domesticus)และนกพิราบ (Columba livia) ทั้งหมดจะต้องถูกทำให้ร้อนด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ควบคู่ไปกับคอนโดรติน ซัลเฟสสำหรับสัตว์ 3 กรัม,และกลูโคซามีนสำหรับสัตว์อีก 15 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของสถาบันได้แนะนำให้วัตถุนั้นควรได้รับอนุญาตที่จะแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของวัตถุเพื่อให้วัตถุนั้นได้ใช้อวัยวะอย่างเหมาะสม สถาบันได้อนุมัติให้วัตถุนั้นสามารถออกจากโรงเก็บเครื่องบินและบินโดยผูกกับสายเคเบิลเหล็กชนิดแข็งแรงเป็นพิเศษยาว 150 เมตร โดยสายเคเบิลนั้นจะต้องถูกผูกก่อนที่วัตถุจะออกจากโรงเก็บและการบินแต่ละครั้งนั้นจะต้องไม่เกิน 40 นาทีและส่วนตัวถัง,ปีกและส่วนประกอบภายนอกนั้นจะต้องถูกทำความสะอาดด้วยมือทุกครั้งเมื่อเข้าโรงเก็บ

รายละเอียด: SCP-1850 คือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างและลักษณะกายภาพที่ผิดปกติ วัตถุนั้นมีลักษณะเหมือนกับเครื่องบินปีกสามชั้นรุ่น Sopwith ในปี 1917 ในขนาดที่เท่ากับของจริง ภายนอกของวัตถุนั้นประกอบขึ้นจากส่วนประกอบทางชีวภาพและเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิต 100% DNA พบว่ามีความคล้ายคลึงกกับสัตว์ปีกเพศชายและมีลักษณะที่คล้ายกับสัตว์ปีกในวงศ์ “Accipiter” (วงศ์เดียวกันกับเหยี่ยวและอินทรี) ตัวถังนั้นประกอบขึ้นจากเนื้อกำพร้าที่ไร้ขนและส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ (เช่น อุปกรณ์ช่วยลงจอด,เพลา) นั้นประกอบขึ้นจากส่วนประกอบเดียวกันกับกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุนั้นไม่มีส่วนประกอบหรืออวัยวะใดที่มีความคล้ายคลึงกับสัตว์ปีกประเภทเดียวกัน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ SCP-1850 ได้ในเอกสารที่ 1850-Y23) ส่วนบังคับเครื่องบินนั้นมีหน้าที่เป็น “ปาก” ของวัตถุ เมื่อนำวัตถุหรือสิ่งใดๆที่มากกว่า 8 กิโลกรัมวางลงบนเบาะของวัตถุและมีอุณหภูมิวัตถุมากกว่า 30 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ความปลอดภัยและเบาะในส่วนบังคับจะเริ่มขยับเพื่อจับสิ่งของเหล่านั้นฉีกเป็นชิ้นเล็กๆและเริ่มปล่อยสารที่มีลักษณะคล้ายกับเอนไซม์ช่วยย่อยและกรดย่อยอาหารออกมาเพื่อทำละลายสารเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของของเหลว ก่อนท่จะดูดซึมสารเหล่านั้นไป และผ่านไป 24 ถึง 36 ปี หลังจากวัตถุได้กินอาหารดังกล่าว ปืนกลของวัตถุจะเริ่มทำงานและยิง “กระสุน” ที่มีลักษณะคล้ายกับมูลของค้างคาวด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ถึงแม้ว่าวัตถุนั้นจะไม่มีอวัยวะประสาทสัมผัสที่เห็นได้ชัด วัตถุนั้นสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกได้อย่างดี มากไปกว่านั้น วัตถุยังสามารถจดจำใบหน้าและเสียงต่างๆได้อย่างดี ถึงแม้ว่าจะไม่มีอวัยวะที่ทำหน้าที่คล้ายสมองก็ตามและวัตถุนั้นยังสามารถเล็งปืนกลไปยังเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ระบุได้อย่างถูกต้อง

SCP-1850 นั้นสามารถขยับอวัยวะต่างๆที่มีลักษณะเป็นจักรกลได้ (อย่างเช่น หมุนล้อ ขยับปีกเล็กแก้เอียง (Ailerons) และหมุนใบพัด ซึ่งนั้นคาดว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึง “ความสุข” ของวัตถุ) ได้วัตถุนั้นมักจะอยู่บนพื้นดินและไม่แสดงท่าทีใดๆ วัตถุนั้นไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใดๆและยอมให้เจ้าหน้าที่สถาบันแตะ,จับ,แหย่หรือตรวจร่างกายได้ ตราบใดที่ไม่มีสิ่งใดถูกวางในส่วนควบคุมเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม วัตถุจะแสดงอาการสะดุ้งเมื่อทำการเก็บเนื้อเยื่อและตื่นกลัวเมื่อได้ยินเสียงฟ้าผ่าและจะกระโดดขึ้นลงเมื่อผูกสายเคเบิลก่อนที่จะอนุญาตให้ออกบินได้ตามตารางเวลา วัตถุนั้นสามารถฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ถูกนำไปตรวจได้ จากการตรวจสอบการย่อยอาหารด้วยการนำสารไอโซโทปลงในอาหารพบว่าสารอาหารนั้นได้ถูกดูดซึมโดยไม่พบความผิดปกติใดๆ ในตลอดเวลา 33 ปีที่วัตถุนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน วัตถุได้แสดงให้เห็นถึงการถดถอยของการฟื้นฟูเนื้อเยื่อลงถึง 10 % (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านเองการที่ 1850-74E) ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่วัตถุได้มีอายุมากขึ้นและแก่ลงตามวัยและเมื่อตรวจสอบด้วยรังสีวิทยา พบว่าวัตถุนั้นมีอาการของไขข้อเสื่อมอีกด้วย

ในระหว่างที่วัตถุได้ออกบิน SCP-1850 นั้นจะออกตัวและบินไปในรูปแบบการบินที่คล้ายกับสัตว์ในวงศ์ Accipiter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบินของวัตถุนั้นสามารถดูได้ในเอกสารที่ 1850-4AC3 และหลังจากการบินประมาณ 20 ถึง 30 นาที (หรือ 10 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ) SCP-1850 จะลงจอดบนพื้นดินและกลับเข้ายังโรงเก็บเครื่องบินดั่งเดิม

ภาคผนวก: ในวันที่ ██/██/19██ เกิดเหตุการณ์แผนดินไหวจนทำให้ไซต์-6 ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลให้ SCP-1850 ได้หลบหนีออกจากการกักกัน เจ้าหน้าที่สถาบันได้สังเกตการณ์การบินของวัตถุที่บินอย่างไม่มีสายผูกอยู่ประมาณ 3 นาทีก่อนวัตถุกลับเข้าสู่โรงเก็บเครื่องบินด้วยตัวเอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License