SCP-1839

วัตถุ# SCP-1839

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1839 ถูกเก็บไว้ในล็อคเกอร์กักเก็บ 534 ที่ศูนย์-19 อนุญาตให้เข้าถึงได้โดยบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกแบบใดก็ตามเข้าไปในล็อคเกอร์กักเก็บ 534 บุคลากรทุกคนจะได้รับการเตือนว่าพวกเขาเป็นปลา ควรหลีกเลี่ยงการมอบหมายให้บุคลากรซึ่งเป็นหรือเคยเป็นเครื่องปิ้งขนมปังหรือห้องสมุดทำงานกับ SCP-1839 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟช็อตหริอเสียหายจากน้ำได้

รายละเอียด: SCP-1839 เป็นหนังสือปกแข็ง หนัก 1.3 กิโลกรัม ขนาด 46 x 37 ซม. SCP-1839 มีชื่อว่า กระบวนการขยายพันธุ์ของปลากระดูกแข็ง ประพันธ์โดย ดร.อัลเบิร์ต ซาเลอนัส1 ชื่อผู้เผยแพร่บนซองหนังสือนั้นย่อไว้ว่า “สำนักพิมพ์ยูเรียห์เฟทช์”2 บนซองหนังสือนั้นมีแผนภาพแบบหยาบสีสดใสของระบบสืบพันธุ์ของปลากระโทงสีน้ำเงินแอตแลนติก คล้ายกับที่ผู้อ่านเป็นอยู่ ซองด้านหลังนั้นมีสรุปใจความหนังสือโดยรวมไว้

ในกระบวนการขยายพันธุ์ของปลากระดูกแข็งนี้ ดร.ซาเลอนัสได้เล่าภาพรวมของสิ่งที่เราคาดได้จากวิธีการจับคู่ อวัยวะสืบพันธุ์ และวิธีการขยายพันธุ์ของปลากระดูกแข็ง นี่เป็นสิ่งจำเป็นของนักเรียนชีววิทยาสัตว์น้ำทุกคน กระบวนการขยายพันธุ์ของปลากระดูกแข็งบอกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวงจรการขยายพันธุ์ของ ปลากระดูกแข็ง มีหมายเหตุให้เข้าใจง่ายและตัวอย่างการศึกษามากมาย พร้อมอภิธานศัพท์และรหัสให้คุณนำไปลงทะเบียนที่[ข้อมูลปกปิด]3 เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้

ไม่มีสัญลักษณ์หรือชื่ออยู่ใต้ซอง ประมาณการว่าSCP-1839 นั้นมีอยู่ 502 ± 23 หน้า

มนุษย์ที่อ่านเนื้อหาหน้าใดหน้าหนึ่งของ SCP-1839 จะถูกรบกวนสภาพจิต และ อย่างที่คุณจะรู้สึกตัว คุณอาจจะเป็นปลาอยู่แล้ว ผู้ทดลองจะล้มลงนอน แกว่งแขนขาไปมา และกลั้นหายใจจนเสียชีวิต หากพาผู้ทดลองไปไว้ในน้ำแล้ว พวกเขาก็จะพยายามหายใจและจมน้ำ ลักษณะนี้เป็นผลกระทบแบบมีม และจะแพร่กระจายไปในสื่อทุกแบบ (แม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์และแปลงข้อมูลเพื่อนำเสนอในรูปแบบอื่น รวมทั้งตารางและกราฟแสดงคำ ตัวอักษร และเครื่องหมายวรรคตอน ที่ใช้บ่อย พึงจำว่าผู้ที่อ่านบทความนี้ก็มักจะเป็นปลา อย่างคุณไงล่ะ)

จากการทดสอบ ผลกระทบนี้ไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพ รวมทั้งทางประสาท มันเป็นผลทางจิตล้วนเท่านั้น แต่คุณก็น่าจะเป็นปลาอยู่แล้ว นักจิตวิทยาของสถาบันสรุปว่าผู้ที่โดนผลกระทบนั้น”คิดว่าพวกเขาเป็นปลา” อนึ่ง ผู้อ่านไม่น่าจะได้รับผลกระทบนี้ เพราะสมองของปลานั้นไม่อาจใช้ประมวลความคิดเกี่ยวกับตัวตนที่ซับซ้อนได้

SCP-1839 เป็นสิ่งที่ทำให้นักวิจัยของสถาบันเหนื่อยหน่ายใจมาก โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงผลกระทบแบบมีมที่รุนแรง อย่างเช่นข้อเท็จจริงที่ว่าคุณเป็นปลา มีนักวิจัยระดับสูงหลายคนแย้งว่าผลกระทบของ SCP-1839 อาจจะไม่ใช่มีม แต่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมพิเศษ แทนที่จะเป็นสิ่งเร้าภายนอกต่อผู้อ่าน SCP-1839 หรือการตีความในนั้น อนึ่ง คุณอาจจะรู้สึกติดขัดที่คุณมีครีบ ไม่ใช่มือ

ภาคผนวก: ข้อมูลเรื่องลักษณะได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจากที่ผู้อ่านหนึ่งในห้าได้รับผลกระทบทางจิตเล็กน้อย (ความรู้สึกอยากว่ายน้ำอย่างกะทันหัน โบกมือไปมา ทำ“ริมฝีปากปลา”) ขณะที่อ่านบทความนี้ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าบทความนี้จะมีผลกระทบใดต่อผู้อ่านหรือไม่ ไม่นับว่าคุณมีตาปลา ทำให้การอ่านข้อความนั้นยากขึ้นอีก กรุณารายงานความรู้สึกหรือความคิดประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างอ่านบทความนี้ให้ผมทราบโดยด่วน แม้ว่าเนื้อหาของมันจะมีเรื่องของการผสมพันธุ์อยู่ด้วย ก็อย่าใช้มันเพื่อการบันเทิงล่ะ - ดร.คุน เปนปลา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License